extenzitás fn 4A

1. (rég, ritk) ’térbeli kiterjedés, nagyság’ ❖ Extensitas (lat.) a. m. kiterjedés, kerület (1894 PallasLex. CD02) | Csak testi, térbeli dolgoknak lehet mennyisége; az érzésnek soha, csak az érzés okának. Az intenzitás minőségi különbség s semmi köze extenzitással, mennyiséggel (1910 Babits Mihály 9014138, 25).

1a. ’〈gyakr. az intenzitással szemben:〉 vmely dolog, jelenség széles körű érvényesülése, elterjedtsége, ill. kiterjedtsége’ ❖ a nemzeti nyelv virágzása nem attól függ, mily extensitással bir a német nyelv Magyarországon, hanem attól, mily intensitásra birja emelni hazafi és tudományos iparkodás a magyar nyelv és irodalom virágzását (1859 Budapesti Hírlap szept. 20. C7817, 2) | Oroszországban a járvány [ti. a kolera] nem hogy csökkenne, hanem úgy extensitásában, mint intensitásában még növekszik (1893 Orvosi Hetilap C8143, 446) | A rádió mérgezőbb lehet a legelterjedtebb rotációs röplapnál (tekintélye is jóval nagyobb!), hiszen extenzitása minden másnál mérhetetlenül nagyobb, különösen mai hisztériás és minden szóra, útmutatásra felfigyelő világunkban! (1939 Ortutay Gyula CD10) | A tumor szórása a tüdőben a szórás extensitása arányában csökkenti a túlélési százalékot (1965 Orvosi Hetilap C8211, 805) | A női bibliakörök meghonosodtak a legtöbb gyülekezetben, de a legkomolyabb munkát az ifjúsági bibliakörök végezték. Az előbbiek extenzitását és az utóbbiak intenzitását egyesítette a vasárnapi iskolai munka (1991 Magyar reformátusok CD1210).

2. (rég, ritk) ’〈az intenzitással szemben is:〉 tartalmi, ill. formai sokféleség, változatosság’ ❖ [az orvosképzésben] az ismeretek extensitásának fokozásával az ismeretek intensitásának csökkenését eredményezzük, s eljutunk […] a divatos felületességhez, az álculturához (1878 Orvosi Hetilap C8128, 14) | megalkuvás nélkül nem lehet sokfélét átfogni akarni és aki mindennek legfőbb intenzitását akarja, nem akarhatja annak extenzitását is, mert az egyik csak a másik feláldozása árán kapható meg (1909 Lukács György² 9405012, 69) | a kezdődő szocialista kultúra szükségszerű szélessége és extenzitása egyáltalán nem zárja ki csúcsteljesítmények létrejöttét és megbecsülését (1946 Lukács György² 9405005, 45).

2a. ’〈vmely tartalomra, műre, szövegre vonatkoztatva:〉(nagyobb) terjedelem, minden összetevőt felölelő teljesség, ill. az összes részletre kiterjedő aprólékosság’ ❖ Nem akarja ezt a kérdést a maga nagy extenzitásában felölelni (1899 Budapesti Napló márc. 21. C4882, 3) | Az extenzitásra közvetlenül törekvő regényekkel szemben sikeresebbek voltak azok, amelyek egy-egy előtérbe állított csoport vagy alak sorsát-útját szorosabban követve bontották ki az ellenforradalom eseményeit és mozgatórugóit (1966 Tóth Dezső CD53) | [a tartalomnak] a hivatalos szervek által kijelölt, aktuálisnak mondott témákat kellett agitatív színezettel és bizonyos extenzitással tükröznie (tehát úgy, hogy pl. a társadalmi osztályok, rétegek mindegyike képviselve legyen a típushierarchiában) (1981 Szerdahelyi István CD53).

extenzitás főnév 4A
1. (rég, ritk)
térbeli kiterjedés, nagyság
Extensitas (lat.latin) a. m.annyi mint kiterjedés, kerület
(1894 PallasLex.)
Csak testi, térbeli dolgoknak lehet mennyisége; az érzésnek soha, csak az érzés okának. Az intenzitás minőségi különbség s semmi köze extenzitással, mennyiséggel
(1910 Babits Mihály)
1a.
〈gyakr. az intenzitással szemben:〉 vmely dolog, jelenség széles körű érvényesülése, elterjedtsége, ill. kiterjedtsége
a nemzeti nyelv virágzása nem attól függ, mily extensitással bir a német nyelv Magyarországon, hanem attól, mily intensitásra birja emelni hazafi és tudományos iparkodás a magyar nyelv és irodalom virágzását
(1859 Budapesti Hírlap szept. 20.)
Oroszországban a járvány [ti. a kolera] nem hogy csökkenne, hanem úgy extensitásában, mint intensitásában még növekszik
(1893 Orvosi Hetilap)
A rádió mérgezőbb lehet a legelterjedtebb rotációs röplapnál (tekintélye is jóval nagyobb!), hiszen extenzitása minden másnál mérhetetlenül nagyobb, különösen mai hisztériás és minden szóra, útmutatásra felfigyelő világunkban!
(1939 Ortutay Gyula)
A tumor szórása a tüdőben a szórás extensitása arányában csökkenti a túlélési százalékot
(1965 Orvosi Hetilap)
A női bibliakörök meghonosodtak a legtöbb gyülekezetben, de a legkomolyabb munkát az ifjúsági bibliakörök végezték. Az előbbiek extenzitását és az utóbbiak intenzitását egyesítette a vasárnapi iskolai munka
(1991 Magyar reformátusok)
2. (rég, ritk)
〈az intenzitással szemben is:〉 tartalmi, ill. formai sokféleség, változatosság
[az orvosképzésben] az ismeretek extensitásának fokozásával az ismeretek intensitásának csökkenését eredményezzük, s eljutunk […] a divatos felületességhez, az álculturához
(1878 Orvosi Hetilap)
megalkuvás nélkül nem lehet sokfélét átfogni akarni és aki mindennek legfőbb intenzitását akarja, nem akarhatja annak extenzitását is, mert az egyik csak a másik feláldozása árán kapható meg
(1909 Lukács György²)
a kezdődő szocialista kultúra szükségszerű szélessége és extenzitása egyáltalán nem zárja ki csúcsteljesítmények létrejöttét és megbecsülését
(1946 Lukács György²)
2a.
〈vmely tartalomra, műre, szövegre vonatkoztatva:〉 (nagyobb) terjedelem, minden összetevőt felölelő teljesség, ill. az összes részletre kiterjedő aprólékosság
Nem akarja ezt a kérdést a maga nagy extenzitásában felölelni
(1899 Budapesti Napló márc. 21.)
Az extenzitásra közvetlenül törekvő regényekkel szemben sikeresebbek voltak azok, amelyek egy-egy előtérbe állított csoport vagy alak sorsát-útját szorosabban követve bontották ki az ellenforradalom eseményeit és mozgatórugóit
(1966 Tóth Dezső)
[a tartalomnak] a hivatalos szervek által kijelölt, aktuálisnak mondott témákat kellett agitatív színezettel és bizonyos extenzitással tükröznie (tehát úgy, hogy pl.például a társadalmi osztályok, rétegek mindegyike képviselve legyen a típushierarchiában)
(1981 Szerdahelyi István)

Beállítások