extrém mn és fn 

I. mn 12B4

1. ’az átlagostól rendkívüli mértékben eltérő, különös v. szélsőséges 〈helyzet, dolog, jelenség stb.〉’ ❖ Ha máskép mégsem boldogulna vele [ti. Nagyszombat bevételével], mint ágyúzás által, extrem esetben azt sem kellene elmulasztani (1848 Kossuth Lajos C2749, 343) | ha az embert mint az állatvilág egyik tagját tekintem, kiderül, hogy a legeslegfurcsább, legextrémebb alakzatok közé tartozik (1956 Veres Péter 2005082, 740) | A századvég írógenerációja […] keresi az extrém helyzeteket, éli bele magát szélsőséges lelkiállapotokba s formálja a kísérletek eredményeit művészi ábrázolássá (1965 Diószegi András CD53) | [Hernádi Gyula] későbbi darabjai már inkább a történelem szélsőségeit vagy extrém jelenségeit ragadják meg (1990 Erdődy Edit CD53) | extrém sportok (1997 Új Könyvek CD29) | polarizálódnak az igények: az egyik oldalon az olcsó olasz, görög tengerparti apartmanokat, a másikon a minél extrémebb utakat keresik (2000 Figyelő CD2601).

1a. ’a rendestől, a szokottól a szélsőséges felé eltérő 〈mérték, fok, mennyiség stb.〉, ill. ilyen mértékű, fokú, mennyiségű 〈helyzet, körülmény, állapot stb.〉’ ❖ a téli extrém hőmérsék (1876 Orvosi Hetilap C8126, 734) | extrem körülmények közt mutatkozó [jelenségek] (1892 Akadémiai Értesítő C8522, 391) | Tüdőműtétek, szülések kapcsán extrem mennyiségben juthat be a keringésbe aktív szöveti thrombokinase (1956 Orvosi Hetilap C8203, 1126) | furcsa, extrém hatásokra törekedett (1970 Magyar Nemzet szept. 22. C4807, 4) | Méh repülőizmából preparált rostköteg két elektromos ingerre adott válasza nyugalmi hosszon és extrém mértékű megnyújtás esetén (1996 Természet Világa CD50) | extrém számú ikerterhesség indult el (1997 Országgyűlési Napló CD62) | extrém szárazságot tűrő [fajok] (2001 Lakáskultúra CD39) | Szeretnénk tudni, mi vezetett arra, hogy 28 nap után ilyen extrém mérvű, soron kívüli árfixálás következzen be (2003 Országgyűlési Napló CD62).

1b. (partikulaszerűen) ’〈a megnevezett tulajdonság szélsőséges mértékének kif-ére〉’ ❖ extrem alacsony temperaturák (1930 Orvosi Hetilap C8180, 1127) | Extrém magas hőmérsékleteken a zsírsavláncok egyre rendezetlenebbé válnak (1994 Magyar Hírlap CD09) | az extrém aktív Nap nehezen magyarázná a szferulák jelenlétét (1998 Természet Világa CD50) | A standard modelltől való eltérések extrém gyenge kölcsönhatásoknak tulajdoníthatók, valójában olyan gyengéknek, amelyeket eddig még a részecskedetektorok sem voltak képesek megfigyelni (2001 Természet Világa ford. CD50).

2. ’radikális, gyakr. szélsőséges(en túlzó) 〈vélemény, álláspont, törekvés stb.〉’ ❖ két extrém nézet létezik; egyik, melly a’ nyelvet ugyanazonositja a’ nemzetiséggel; másik, melly balul fogva föl az évrajzok azon tanúságát, mikint a’ magyar nemzetiség szelleme századokon keresztül fenállott a’ nélkül, hogy a’ magyar nyelv diplomatiai polczra lett volna emelve, ezt jelenleg is fölöslegnek [tartja] (1843 Pesti Hírlap CD61) | A cseh kerületekben az agráriusok előrenyomulásán és a klerikálisok kudarcán kívül az extrém nemzeti irányok veresége volt a fő momentum (1911 Boross László CD10) | [Ferenczy Noémi] a nyugati extrém individualizmussal szakítva egyetemes életideált szolgál (1934 Farkas Zoltán CD10) | Bertolt Brecht tudatosan extrém fogalmazással […] nézetét úgy fogalmazta, hogy „Kafka a legbolsevikebb író” (1982 Berend T. Iván 9049003, 64) | A tudomány hajtóerejének, az ihletnek a változását talán két véglet, két extrém vélemény segítségével lehet illusztrálni, az egyik Jacobi, a másik pedig Mikulski felfogása (1996 Természet Világa CD50).

2a. ’radikális szemléletet, irányzatot követő v. képviselő, ill. szélsőséges 〈személy, csoport v. szervezet〉’ ❖ Az uj választásból megerősödve fognak kikerülni az összes extrém párttöredékek (1900 Budapesti Hírlap szept. 9. C0055, 3) | [a honvédelmi bizottmány] tagjai voltak: Kossuth, Nyáry Pál, Madarász László, Pálffy János, Patay József, Sembery Imre – a képviselőház legextrémebb tagjai (1910 Halász Imre CD10) | Magyarországon kizárólag a szociális elégedetlenség miatt lehet – korlátozott mértékben – mozgástere az úgynevezett extrém szervezeteknek, csoportosulásoknak (1997 Magyar Hírlap CD09) | [Herczog Edit] kijelentette: voksával nem az FKGP-ről mondott véleményt, hanem az extrém pártokról folytatandó ET közgyűlési vita fontosságát kívánta hangsúlyozni (1999 Magyar Hírlap CD09) | egy extrém ultraliberálist enged be, naponta vagy hetente többször […] az Élet és Irodalomba (2001 Országgyűlési Napló CD62).

3. ’a társadalmi normákat, szokásokat elutasító, különc(ködő) 〈személy〉’ ❖ [a sajtóban] mindig az arisztokrácia extrém alakjait helyezik előtérbe (1930 Budapesti Hírlap jún. 22. C4718, 5) | olvasmányos történeteiben [Munkácsi Miklós] a házibulis, kallódó, periférikus életvitelt a társadalmon kívül élő lumpen, bűnöző alvilág extrém alakjaiig terjeszti ki (1990 Kis Pintér Imre CD53) | A 27 írás nem szabályos portré, nem is történeti pályakép, inkább extrém személyiségek sztorijainak gyűjteménye (1999 Új Könyvek CD29) | A császárné, az extrém Sisi figyelt föl a lényéből áradó megnyugtató közvetlenségre, és felkérte, legyen a felolvasónője (2000 Új Könyvek CD29).

II. fn 3B4 (rég, ritk)

1. ’〈gondolkodásban, megnyilvánulásban, jelenségben:〉 a megszokottól jelentősen eltérő szélső érték, véglet’ ❖ nem a másik Extrémbe esne e’ az ember (1821 Katona József C5532, 17) | Mi pedig az éghajlati és évszaki számtalan árnyéklatokat illeti, melyek az aequator és polus, a hegyes és mocsáros tájak, a nyár és tél, a száraz és a nedves idő extremjei közt léteznek (1857 Széchenyi István CD1501) | [az] extrémekre hajló és könnyen rajongásba csapó olasz kedély (1871 Fővárosi Lapok C8087, 924) | A kormány némely intézkedésben egy extremből a másikba csapott át (1891 Budapesti Hírlap febr. 6. C4738, melléklet 1).

2. (tbsz-ban) ’〈(politikai) szélsőségekre hajló, radikális eszméket követő csoport, szervezet megnevezéseként〉’ ❖ A várossá alakulás ekkép uj késedelmet szenved, mi nagy elégületlenséget szül a kikindai magyarságnál, a szerb extrémek örömére, kik a várossá alakulást ellenzik (1892 Pesti Hírlap dec. 2. C5640, 5) | Az extrémek harca ugy Magyarország, mint a monarchia szempontjából káros és időszerütlen (1913 Pesti Hírlap jún. 11. C5661, 3) | a bolsevizmus harcmodorára nézve végtelenül jellemző, hogy a baloldal szélsőségei […] együtt dolgoztak a jobboldali extrémekkel (1922 Népszava szept. 8. C7490, 5).

2a. ’radikális, szélsőséges megoldás’ ❖ Tágabb köre az emberi bíróságnak nincs, mint javítás és példaadás, midőn ezen utolsó hóhér keze által is eszközölhető, ha ily extrém a közálladalom fenntartására elkerülhetetlenül szükséges (1857 Széchenyi István CD1501) | Mindég szeretik az extrémeket. Néha ránk se néznek, máskor meg a tornyot is megmásszák értünk (1872 Mikszáth Kálmán CD04).

3. ’szél, perem v. végpont’ ❖ A rokokó vasstílus […] előszeretettel használta a természetes virágokat is, melyeket folyondár alakjában ügyesen szőtt a látszólag rendszertelenül egymás mellé rakott C-alaku csigák közé s az extrémek találkozásával nagyon emelte a munka szépségét (1897 PallasLex. CD02).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

extrém melléknév és főnév
I. melléknév 12B4
1.
az átlagostól rendkívüli mértékben eltérő, különös v. szélsőséges 〈helyzet, dolog, jelenség stb.〉
Ha máskép mégsem boldogulna vele [ti. Nagyszombat bevételével], mint ágyúzás által, extrem esetben azt sem kellene elmulasztani
(1848 Kossuth Lajos)
ha az embert mint az állatvilág egyik tagját tekintem, kiderül, hogy a legeslegfurcsább, legextrémebb alakzatok közé tartozik
(1956 Veres Péter)
A századvég írógenerációja […] keresi az extrém helyzeteket, éli bele magát szélsőséges lelkiállapotokba s formálja a kísérletek eredményeit művészi ábrázolássá
(1965 Diószegi András)
[Hernádi Gyula] későbbi darabjai már inkább a történelem szélsőségeit vagy extrém jelenségeit ragadják meg
(1990 Erdődy Edit)
extrém sportok
(1997 Új Könyvek)
polarizálódnak az igények: az egyik oldalon az olcsó olasz, görög tengerparti apartmanokat, a másikon a minél extrémebb utakat keresik
(2000 Figyelő)
1a.
a rendestől, a szokottól a szélsőséges felé eltérő 〈mérték, fok, mennyiség stb.〉, ill. ilyen mértékű, fokú, mennyiségű 〈helyzet, körülmény, állapot stb.〉
a téli extrém hőmérsék
(1876 Orvosi Hetilap)
extrem körülmények közt mutatkozó [jelenségek]
(1892 Akadémiai Értesítő)
Tüdőműtétek, szülések kapcsán extrem mennyiségben juthat be a keringésbe aktív szöveti thrombokinase
(1956 Orvosi Hetilap)
furcsa, extrém hatásokra törekedett
(1970 Magyar Nemzet szept. 22.)
Méh repülőizmából preparált rostköteg két elektromos ingerre adott válasza nyugalmi hosszon és extrém mértékű megnyújtás esetén
(1996 Természet Világa)
extrém számú ikerterhesség indult el
(1997 Országgyűlési Napló)
extrém szárazságot tűrő [fajok]
(2001 Lakáskultúra)
Szeretnénk tudni, mi vezetett arra, hogy 28 nap után ilyen extrém mérvű, soron kívüli árfixálás következzen be
(2003 Országgyűlési Napló)
1b. (partikulaszerűen)
〈a megnevezett tulajdonság szélsőséges mértékének kif-ére〉
extrem alacsony temperaturák
(1930 Orvosi Hetilap)
Extrém magas hőmérsékleteken a zsírsavláncok egyre rendezetlenebbé válnak
(1994 Magyar Hírlap)
az extrém aktív Nap nehezen magyarázná a szferulák jelenlétét
(1998 Természet Világa)
A standard modelltől való eltérések extrém gyenge kölcsönhatásoknak tulajdoníthatók, valójában olyan gyengéknek, amelyeket eddig még a részecskedetektorok sem voltak képesek megfigyelni
(2001 Természet Világa ford.)
2.
radikális, gyakr. szélsőséges(en túlzó) 〈vélemény, álláspont, törekvés stb.〉
két extrém nézet létezik; egyik, melly a’ nyelvet ugyanazonositja a’ nemzetiséggel; másik, melly balul fogva föl az évrajzok azon tanúságát, mikint a’ magyar nemzetiség szelleme századokon keresztül fenállott a’ nélkül, hogy a’ magyar nyelv diplomatiai polczra lett volna emelve, ezt jelenleg is fölöslegnek [tartja]
(1843 Pesti Hírlap)
A cseh kerületekben az agráriusok előrenyomulásán és a klerikálisok kudarcán kívül az extrém nemzeti irányok veresége volt a fő momentum
(1911 Boross László)
[Ferenczy Noémi] a nyugati extrém individualizmussal szakítva egyetemes életideált szolgál
(1934 Farkas Zoltán)
Bertolt Brecht tudatosan extrém fogalmazással […] nézetét úgy fogalmazta, hogy „Kafka a legbolsevikebb író”
(1982 Berend T. Iván)
A tudomány hajtóerejének, az ihletnek a változását talán két véglet, két extrém vélemény segítségével lehet illusztrálni, az egyik Jacobi, a másik pedig Mikulski felfogása
(1996 Természet Világa)
2a.
radikális szemléletet, irányzatot követő v. képviselő, ill. szélsőséges 〈személy, csoport v. szervezet〉
Az uj választásból megerősödve fognak kikerülni az összes extrém párttöredékek
(1900 Budapesti Hírlap szept. 9.)
[a honvédelmi bizottmány] tagjai voltak: Kossuth, Nyáry Pál, Madarász László, Pálffy János, Patay József, Sembery Imre – a képviselőház legextrémebb tagjai
(1910 Halász Imre)
Magyarországon kizárólag a szociális elégedetlenség miatt lehet – korlátozott mértékben – mozgástere az úgynevezett extrém szervezeteknek, csoportosulásoknak
(1997 Magyar Hírlap)
[Herczog Edit] kijelentette: voksával nem az FKGPFüggetlen Kisgazdapárt-ről mondott véleményt, hanem az extrém pártokról folytatandó ETEurópa Tanács közgyűlési vita fontosságát kívánta hangsúlyozni
(1999 Magyar Hírlap)
egy extrém ultraliberálist enged be, naponta vagy hetente többször […] az Élet és Irodalomba
(2001 Országgyűlési Napló)
3.
a társadalmi normákat, szokásokat elutasító, különc(ködő) 〈személy〉
[a sajtóban] mindig az arisztokrácia extrém alakjait helyezik előtérbe
(1930 Budapesti Hírlap jún. 22.)
olvasmányos történeteiben [Munkácsi Miklós] a házibulis, kallódó, periférikus életvitelt a társadalmon kívül élő lumpen, bűnöző alvilág extrém alakjaiig terjeszti ki
(1990 Kis Pintér Imre)
A 27 írás nem szabályos portré, nem is történeti pályakép, inkább extrém személyiségek sztorijainak gyűjteménye
(1999 Új Könyvek)
A császárné, az extrém Sisi figyelt föl a lényéből áradó megnyugtató közvetlenségre, és felkérte, legyen a felolvasónője
(2000 Új Könyvek)
II. főnév 3B4 (rég, ritk)
1.
〈gondolkodásban, megnyilvánulásban, jelenségben:〉 a megszokottól jelentősen eltérő szélső érték, véglet
nem a másik Extrémbe esne e’ az ember
(1821 Katona József)
Mi pedig az éghajlati és évszaki számtalan árnyéklatokat illeti, melyek az aequator és polus, a hegyes és mocsáros tájak, a nyár és tél, a száraz és a nedves idő extremjei közt léteznek
(1857 Széchenyi István)
[az] extrémekre hajló és könnyen rajongásba csapó olasz kedély
(1871 Fővárosi Lapok)
A kormány némely intézkedésben egy extremből a másikba csapott át
(1891 Budapesti Hírlap febr. 6.)
2. (tbsz-ban)
(politikai) szélsőségekre hajló, radikális eszméket követő csoport, szervezet megnevezéseként〉
A várossá alakulás ekkép uj késedelmet szenved, mi nagy elégületlenséget szül a kikindai magyarságnál, a szerb extrémek örömére, kik a várossá alakulást ellenzik
(1892 Pesti Hírlap dec. 2.)
Az extrémek harca ugy Magyarország, mint a monarchia szempontjából káros és időszerütlen
(1913 Pesti Hírlap jún. 11.)
a bolsevizmus harcmodorára nézve végtelenül jellemző, hogy a baloldal szélsőségei […] együtt dolgoztak a jobboldali extrémekkel
(1922 Népszava szept. 8.)
2a.
radikális, szélsőséges megoldás
Tágabb köre az emberi bíróságnak nincs, mint javítás és példaadás, midőn ezen utolsó hóhér keze által is eszközölhető, ha ily extrém a közálladalom fenntartására elkerülhetetlenül szükséges
(1857 Széchenyi István)
Mindég szeretik az extrémeket. Néha ránk se néznek, máskor meg a tornyot is megmásszák értünk
(1872 Mikszáth Kálmán)
3.
szél, perem v. végpont
A rokokó vasstílus […] előszeretettel használta a természetes virágokat is, melyeket folyondár alakjában ügyesen szőtt a látszólag rendszertelenül egymás mellé rakott C-alaku csigák közé s az extrémek találkozásával nagyon emelte a munka szépségét
(1897 PallasLex.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások