ezenképpen mut hsz 0 (rég)

’a közvetlen szövegkörnyezetben meghatározott v. ahhoz hasonló módon; ezenképp’ ❖ Ha pedig torkából ſemmi úton módon ki nem vehetik az akadályt, akkor ſzintén úgy kell a’ beteggel bánni, mint ha tüzes forróſágban vólna; következendö-képen eret vágjanak karján, rendes diaetához tartſa magát, nyakára pedig kivl lágyito kötéſeket rakjanak. Ezen képen bánjanak véle, ha meg-ſzabadúlt-is torka, midn leg kiſſebb jeleit-is látják a’ tüzeſedésnek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 440) | Derült, boldog arczczal a hölgy csak mosolygott: Haldokolva mintha szólna ezenképen: Megnyilott az ég már; megyek békességben (1899 Jánosi Gusztáv ford.–Tasso 8206010, 99) | mindenható az Atya: mindenható a Fiú: mindenható a Szent Lélek (is). És mégis nem három mindenható: hanem egy mindenható. Ezenképpen Isten az Atya: Isten a Fiú: Isten a Szent Lélek (is) (1941 Erdős József ford. CD1211).

Vö. CzF. ezėnkép · ezėnképen; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

ezenképpen mutató névmási határozószó 0 (rég)
a közvetlen szövegkörnyezetben meghatározott v. ahhoz hasonló módon; ezenképp
Ha pedig torkából ſemmi úton módon ki nem vehetik az akadályt, akkor ſzintén úgy kell a’ beteggel bánni, mint ha tüzes forróſágban vólna; következendö-képen eret vágjanak karján, rendes diaetához tartſa magát, nyakára pedig kivl lágyito kötéſeket rakjanak. Ezen képen bánjanak véle, ha meg-ſzabadúlt-is torka, midn leg kiſſebb jeleit-is látják a’ tüzeſedésnek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Derült, boldog arczczal a hölgy csak mosolygott: Haldokolva mintha szólna ezenképen: Megnyilott az ég már; megyek békességben
(1899 Jánosi Gusztáv ford.Tasso)
mindenható az Atya: mindenható a Fiú: mindenható a Szent Lélek (is). És mégis nem három mindenható: hanem egy mindenható. Ezenképpen Isten az Atya: Isten a Fiú: Isten a Szent Lélek (is)
(1941 Erdős József ford.)
Vö. CzF. ezėnkép · ezėnképen; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások