ezoterikus mn és fn  ezotérikus

I. mn 15A3

1. (tudományos módszerekkel nem vizsgálható,) csak a beavatottak számára megnyilvánuló v. azok által érthető 〈dolog, jelenség v. ismeret stb.〉, ill. 〈vmely dolog〉 ilyen 〈volta〉 v. ilyen dolgok, jelenségek által kiváltott 〈lelkiállapot, hangulat〉’ ❖ valami bensőbb sugallat hatása alatt, a magára eszmélés extázisában megnyilatkozik az élet ezoterikus értelme (1909 Kosztolányi Dezső CD10) | Stefan George meg is építi a szentélyt, az ezoterikus művészetet, amelyet csak a választott kevesek érthetnek meg (1941 Szerb Antal 9668027, 217) | [Adam Leonhard] úgy véli, hogy a primitív művészet vallási implikációi okozzák e művészet sokszor ezoterikus jellegét (1956 Bodrogi Tibor C5347, 680) | [II. Rudolf prágai udvara] egész Európára kiterjedő szellemi vonzáskörrel rendelkezett, s az itt megforduló vándor-humanisták […] éppen azt eredményezték, hogy ez a korábban valóban szigorúan ezoterikus ismeretanyag megindult a popularizálódás útján (1978 Szőnyi György Endre 1150002, 114) | leheletnyi ezoterikus borzongás (1990 Fáber András 2011024, 63) | népszerűsíteni a tudományt és elfogadhatóvá tenni egyre nehezebb, mert egyre ezoterikusabb, egyre absztraktabb (1996 Országgyűlési Napló CD62) | ezoterikus hangulatú könyv (2000 Új Könyvek CD29).

1a. ’ilyen dolgokban, jelenségekben, ismeretekben való 〈jártasság〉, azokról való 〈tudás〉, ill. az a 〈felfogás, gondolkodás(mód)〉, hogy bizonyos ismeretek(, a tudomány módszereivel nem vizsgálható) dolgok, jelenségek csak a beavatottak számára világosodnak meg, mások előtt rejtve maradnak’ ❖ egy szabadbölcsészhez méltó ezotérikus műveltség anyagát (1958 Kalocsai Bokor László 2025141, 786) | [a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozók] témáikat amúgyis ezoterikusan látják, és szembetűnik vonzódásuk az élmény metafizikus értelmezéséhez (1966 Rába György CD53) | [Giordano] Bruno, akit a közhiedelem a tudomány mártírjaként tart számon, nem kevéssé bonyolódott bele az ezoterikus és okkult, mágikus spekulációkba, praktikákba (1978 Szőnyi György Endre 1150001, 89) | Egy másik, a szakemberek által már ismertetett kéziratgyűjtemény szintén alátámasztja azt a tételt, hogy a második szombathelyi püspök vonzódott az ezoterikus gondolkodás iránt (1999 Tóth Ferenc CD40).

1b. ’ilyen felfogásra, gondolatrendszerre épülő, ilyen felfogást valló 〈irányzat, filozófia v. vallás〉’ ❖ Sidharrta királyfi, hogy Buddhává legyen, a sivatagba vonult és ott alapitotta meg ezoterikus tanát (1893 Pesti Hírlap jún. 18. C5641, 17) | Minden nagy vallás két részből áll: az ezoterikus és exoterikus, a belső és külső részből. Az ezoterikus a tanitványoknak, az apostoloknak, az exoterikus a nagy tömegnek van irva (1894 Pesti Hírlap júl. 1. C5642, 4) | [Karl Gjellerup] legnevezetesebb művének, a Kammanita, a zarándok c. regénynek tárgya a buddhista lélek és az ezoterikus filozófia (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 263) | [Róheim Géza Közép-Ausztráliában] két hiedelemrendszert tudott elkülöníteni. Az egyik az ezoterikus hitvilág, a totemizmus, ami a totemősökkel kapcsolatos hiedelmek, mítoszok, szertartások csupán a férfiak számára teljesen hozzáférhető rendszerét foglalja magában (1990 Verebélyi Kincső CD30) | elhatárolódtunk a „mozgalmár” zöldektől és az ezoterikus irányzatoktól (2003 Hámori Gábor CD52).

1c. ’ilyen jellegű dolgokat, jelenségeket v. ismereteket tartalmazó, tárgyaló, azokkal foglalkozó 〈mű, téma stb.〉’ ❖ [Jelena Petrovna Blavatszkaja, a teozófia alapítója] be tudott jutni Tibetbe is, hol – állítása szerint – alkalma volt régi lámakolostorok óriási, földalatti könyvtáraiban néhány ősrégi, ezoterikus (titkos, benső) vallásos könyvet áttanulmányozni (1925 RévaiNagyLex. C5714, 167) | minden nagy filozófus igyekezett népszerűsíteni eszméit és tanait [ti. Szókratészéit], s nehezebben hozzáférhető, esoterikus művei mellett írt a köz számára könnyebb, fölvilágosító műveket (1934 Fülep Lajos CD10) | [Janus Pannonius A szelek versenye című műve] az elemek harcát jeleníti meg, magyarországi elégiáiban pedig az ezoterikus tematika mind nagyobb helyet foglal el (1964 Gerézdi Rabán CD53) | [az emberek által összegyűjtött oldalakat kereshetővé tevő ún.] katalógusok ugyan tényleg nagyon jól lefedik a népszerű témákhoz kapcsolódó weboldalakat, de az ezoterikusabb, kissé elvontabb, nem a fő sodorba tartozó oldalak gyakran kimaradnak belőlük (2005 Szeredi Péter et al. 3300002, 54).

2. ’ilyen felfogású, meggyőződésű, az ezotériát valló, ill. beavatott, titkos, rejtett ismeretek birtokában levő 〈személy, közösség〉’ ❖ az esotherikus buddhistákról nemrég Londonban egy Sinnett nevü angoltól rendkivül érdekes könyv jelent meg (1885 Budapesti Hírlap okt. 9. C4732, 6) | az ezoterikus (a brahmanista világnézet által befolyásolt) Shingon-szekta (1925 MűvészetiLex. C6812, 405) | azok a természettudósok, akiket korábban főleg a fizika alapvető kérdései érdekeltek, megtervezték és megépítették az atombombát. Az akció lényegében J. R. Oppenheimer, egy igazán ezoterikus személyiség, – valamennyiünk közül talán a legezoterikusabb – vezetésével zajlott le (1995 Természet Világa ford. CD50) | az ezoterikus gondolkodó, Hermes Trismegistos által tudjuk, hogy a dolgok ahogy kicsiben, úgy nagyban, ahogy lent, úgy fent, azonos módon működnek (2000 Országgyűlési Napló CD62).

II. fn 4A (rendsz. tbsz-ban)

’ilyen személy’ ❖ Electi […] a. m. kiválasztottak; az ezoterikusok a manicheusok szektájában (1893 PallasLex. CD02) | [Richard Matheson] részint a klinikai halálból „visszatértek” állítólagos élményei, valamint Swedenborg és követői látomásai alapján, részint mai ezoterikusok beszámolói alapján konstruálja meg […] túlviláglátomását (1999 Új Könyvek CD29) | Az ezoterikusok óriási pusztító energiák leáramlását érzékelik (2001 Magyar Hírlap CD09) | a hatvanas évek másik felétől több lehetséges alternatív világ jelenlétével számolhatnánk, mint az ezoterikusok jellegzetes értékorientációi (Hamvas, Várkonyi) vagy a szimbolikus irodalmi tradíciókat többféle irányból megújítók (Nemes Nagy, Pilinszky, Mészöly) vagy a képzőművészet terrénumában jelenlévő innovációs beállítódások (szürnaturalizmus, hard-edge), hogy csak néhány példát említsük (2002 Bohár András 3056001, 22).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

ezoterikus melléknév és főnév
ezotérikus I. 15A3 II. 4A
I. melléknév 15A3
1.
(tudományos módszerekkel nem vizsgálható,) csak a beavatottak számára megnyilvánuló v. azok által érthető 〈dolog, jelenség v. ismeret stb.〉, ill. 〈vmely dolog〉 ilyen 〈volta〉 v. ilyen dolgok, jelenségek által kiváltott 〈lelkiállapot, hangulat〉
valami bensőbb sugallat hatása alatt, a magára eszmélés extázisában megnyilatkozik az élet ezoterikus értelme
(1909 Kosztolányi Dezső)
Stefan George meg is építi a szentélyt, az ezoterikus művészetet, amelyet csak a választott kevesek érthetnek meg
(1941 Szerb Antal)
[Adam Leonhard] úgy véli, hogy a primitív művészet vallási implikációi okozzák e művészet sokszor ezoterikus jellegét
(1956 Bodrogi Tibor)
[II. Rudolf prágai udvara] egész Európára kiterjedő szellemi vonzáskörrel rendelkezett, s az itt megforduló vándor-humanisták […] éppen azt eredményezték, hogy ez a korábban valóban szigorúan ezoterikus ismeretanyag megindult a popularizálódás útján
(1978 Szőnyi György Endre)
leheletnyi ezoterikus borzongás
(1990 Fáber András)
népszerűsíteni a tudományt és elfogadhatóvá tenni egyre nehezebb, mert egyre ezoterikusabb, egyre absztraktabb
(1996 Országgyűlési Napló)
ezoterikus hangulatú könyv
(2000 Új Könyvek)
1a.
ilyen dolgokban, jelenségekben, ismeretekben való 〈jártasság〉, azokról való 〈tudás〉, ill. az a 〈felfogás, gondolkodás(mód), hogy bizonyos ismeretek(, a tudomány módszereivel nem vizsgálható) dolgok, jelenségek csak a beavatottak számára világosodnak meg, mások előtt rejtve maradnak
egy szabadbölcsészhez méltó ezotérikus műveltség anyagát
(1958 Kalocsai Bokor László)
[a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozók] témáikat amúgyis ezoterikusan látják, és szembetűnik vonzódásuk az élmény metafizikus értelmezéséhez
(1966 Rába György)
[Giordano] Bruno, akit a közhiedelem a tudomány mártírjaként tart számon, nem kevéssé bonyolódott bele az ezoterikus és okkult, mágikus spekulációkba, praktikákba
(1978 Szőnyi György Endre)
Egy másik, a szakemberek által már ismertetett kéziratgyűjtemény szintén alátámasztja azt a tételt, hogy a második szombathelyi püspök vonzódott az ezoterikus gondolkodás iránt
(1999 Tóth Ferenc)
1b.
ilyen felfogásra, gondolatrendszerre épülő, ilyen felfogást valló 〈irányzat, filozófia v. vallás〉
Sidharrta királyfi, hogy Buddhává legyen, a sivatagba vonult és ott alapitotta meg ezoterikus tanát
(1893 Pesti Hírlap jún. 18.)
Minden nagy vallás két részből áll: az ezoterikus és exoterikus, a belső és külső részből. Az ezoterikus a tanitványoknak, az apostoloknak, az exoterikus a nagy tömegnek van irva
(1894 Pesti Hírlap júl. 1.)
[Karl Gjellerup] legnevezetesebb művének, a Kammanita, a zarándok c.című regénynek tárgya a buddhista lélek és az ezoterikus filozófia
(1926 TolnaiÚjLex.)
[Róheim Géza Közép-Ausztráliában] két hiedelemrendszert tudott elkülöníteni. Az egyik az ezoterikus hitvilág, a totemizmus, ami a totemősökkel kapcsolatos hiedelmek, mítoszok, szertartások csupán a férfiak számára teljesen hozzáférhető rendszerét foglalja magában
(1990 Verebélyi Kincső)
elhatárolódtunk a „mozgalmár” zöldektől és az ezoterikus irányzatoktól
(2003 Hámori Gábor)
1c.
ilyen jellegű dolgokat, jelenségeket v. ismereteket tartalmazó, tárgyaló, azokkal foglalkozó 〈mű, téma stb.〉
[Jelena Petrovna Blavatszkaja, a teozófia alapítója] be tudott jutni Tibetbe is, hol – állítása szerint – alkalma volt régi lámakolostorok óriási, földalatti könyvtáraiban néhány ősrégi, ezoterikus (titkos, benső) vallásos könyvet áttanulmányozni
(1925 RévaiNagyLex.)
minden nagy filozófus igyekezett népszerűsíteni eszméit és tanait [ti. Szókratészéit], s nehezebben hozzáférhető, esoterikus művei mellett írt a köz számára könnyebb, fölvilágosító műveket
(1934 Fülep Lajos)
[Janus Pannonius A szelek versenye című műve] az elemek harcát jeleníti meg, magyarországi elégiáiban pedig az ezoterikus tematika mind nagyobb helyet foglal el
(1964 Gerézdi Rabán)
[az emberek által összegyűjtött oldalakat kereshetővé tevő ún.] katalógusok ugyan tényleg nagyon jól lefedik a népszerű témákhoz kapcsolódó weboldalakat, de az ezoterikusabb, kissé elvontabb, nem a fő sodorba tartozó oldalak gyakran kimaradnak belőlük
(2005 Szeredi Péter et al.)
2.
ilyen felfogású, meggyőződésű, az ezotériát valló, ill. beavatott, titkos, rejtett ismeretek birtokában levő 〈személy, közösség〉
az esotherikus buddhistákról nemrég Londonban egy Sinnett nevü angoltól rendkivül érdekes könyv jelent meg
(1885 Budapesti Hírlap okt. 9.)
az ezoterikus (a brahmanista világnézet által befolyásolt) Shingon-szekta
(1925 MűvészetiLex.)
azok a természettudósok, akiket korábban főleg a fizika alapvető kérdései érdekeltek, megtervezték és megépítették az atombombát. Az akció lényegében J. R. Oppenheimer, egy igazán ezoterikus személyiség, – valamennyiünk közül talán a legezoterikusabb – vezetésével zajlott le
(1995 Természet Világa ford.)
az ezoterikus gondolkodó, Hermes Trismegistos által tudjuk, hogy a dolgok ahogy kicsiben, úgy nagyban, ahogy lent, úgy fent, azonos módon működnek
(2000 Országgyűlési Napló)
II. főnév 4A (rendsz. tbsz-ban)
ilyen személy
Electi […] a. m.annyi mint kiválasztottak; az ezoterikusok a manicheusok szektájában
(1893 PallasLex.)
[Richard Matheson] részint a klinikai halálból „visszatértek” állítólagos élményei, valamint Swedenborg és követői látomásai alapján, részint mai ezoterikusok beszámolói alapján konstruálja meg […] túlviláglátomását
(1999 Új Könyvek)
Az ezoterikusok óriási pusztító energiák leáramlását érzékelik
(2001 Magyar Hírlap)
a hatvanas évek másik felétől több lehetséges alternatív világ jelenlétével számolhatnánk, mint az ezoterikusok jellegzetes értékorientációi (Hamvas, Várkonyi) vagy a szimbolikus irodalmi tradíciókat többféle irányból megújítók (Nemes Nagy, Pilinszky, Mészöly) vagy a képzőművészet terrénumában jelenlévő innovációs beállítódások (szürnaturalizmus, hard-edge), hogy csak néhány példát említsük
(2002 Bohár András)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások