ezred³ fn 3B

1. (tulajdonnév részeként is) (Kat) ’néhány zászlóaljból, parancsnoki és kiszolgáló alegységekből álló katonai szervezeti egység(et alkotó katonák összessége)’ ❖ [Rodriques Jakab] a’ Sefilieu Ezeredében (Regementyében) 8. Eſztendökig, a’ Printzéſzinn-ében pedig 4ig köz-katonai fzolgálatot tett (1784 Magyar Hírmondó C0272, 420) | alig pár száz lépésnyi távolra egy Bianchi-ezredből való zászlóalj volt felállitva (1870 Orbán Balázs 8340017, 171) | A csapatoknak egyforma ruhájuk még nem volt, ellenben az ezredesek saját ezredeiknek különös jelvényeket, nagyobbára különféle színű tábori öveket ajándékoztak (1940 Bánlaky József CD16) | Hajnalban riadóztatták az ezredet (1974 Munkácsi Miklós 2025025, 589) | [Ájer Mihály] 1835-ben két tanulótársával katonának állt a császári-királyi 19. sorgyalogezredbe Győrött. Szolgálatának tíz éve alatt az ezred gránátoszászlóaljában őrmesteri rangig vitte (2000 Veress D. Csaba CD36).

1a. (jelzőként) (Kat) ’vhány ilyen szervezeti egységet alkotó 〈katonai egység〉, ill. vhány ilyen egységnyi 〈katona〉’ ❖ [A Liverpool és Manchester közötti vasútvonalon] egy vontatással egész ezred gyalogság vitetett 32 angol vagy is mintegy 7 magyar mérföldnyire 1 ¼ óra alatt (1833 Andrássy György–Széchenyi István CD1501) | 2 egész ezred tüzérség volt az országban (1882 Kossuth Lajos CD32) | Egy Bajáról jött ember bemondása szerint ott jelenleg 5 ezred gyalogság van (1942 Bánlaky József CD16) | legutóbb 1953-ban volt ilyen áradás, akkor egy ezred katona mentett Litkén (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. (jelzőként) (Kat) ’vhány ilyen egység által képviselt 〈haderő〉’ ❖ Az eddigi harcokban csupán zászlóalj- és ezrederejű alakulatok szerepeltek (1937 Budapesti Hírlap aug. 8. C4725, 6) | mintegy két ezred erejű szovjet csapatot, amelynek sikerült az áttörést végrehajtani, a németek körülzártak és felmorzsolták (1943 Népszava szept. 26. C7511, 5) | ezred erőben voltunk, cikáztak alattunk a lovak (1974 Tóth Béla² 2049010, 17) | egy ezred erejű harccsoportjuk [Vanyola felé nyomult előre] (2000 Veress D. Csaba CD36).

2. (birtokszóként, tbsz-ban) ’emberek, állatok serege, nagy(obb) csoportja’ ❖ [a csikós] nyergéből éles szemeivel a’ sik mezőn messze elláthat a’ reá bizott állatok’ ezredei fölött (1842 Regélő Pesti Divatlap C1521, 1044) | Az ablakot [...] a legkülönbözőbb fajtájú, színű és nagyságú legyek ezredei lepték el (1913 Babits Mihály CD10) | [A munkanélküliek tömegéből] tüdőbetegek ujabb ezredei fognak rekrutálódni (1930 Népszava okt. 26. C7498, 7) | hősök egész ezredeinek áldozata jelképezi [a cél felé vezető út nehézségét] (1961 Népszava aug. 23. C4825, 3).

3. (birtokszóként)(tárgyi) dolgok sokasága’ ❖ A’ bujálkodás’ rend ſzerént való társa a’ pallérozás, a’ melly a’ ſzegénységet ſzüli; e’ körül viſzont a’ gondok’ ezrede kereng (1802 Kováts Mihály ford.–Struve C6671, 333) | Az égi fények ezredénél A lyányszem tündöklőbb vala (1842 Petőfi Sándor CD01) | habra hab ezredek ezrede óta dönget a Hajnal boltozatán (1910 Babits Mihály CD10) | A parasztságnak nyújtott segítség erejéről és hatásosságáról traktorok ezredei [...] beszélnek (1955 Népszava aug. 20. C4845, [1]) | Fejed karodra hajtva alszol a napon, tombol a nyár, a hőség – körötted fűszálak ezredei a kivont kardú őrség (1972 Népszava jún. 17. C7437, 9).

Ö: gárda~, gyalog~, házi~, vadász~.

ÖU: huszár~, lovas~.

ÖE: ~dobos, ~gyakorlat, ~parancs, ~segédtiszt.

Vö. CzF. ezred²; ÉrtSz. ezred⁴; TESz. ezer; ÉKsz. ezred⁴; SzT. ezered; ÚMTsz.

ezred³ főnév 3B
1. (tulajdonnév részeként is) (Kat)
néhány zászlóaljból, parancsnoki és kiszolgáló alegységekből álló katonai szervezeti egység(et alkotó katonák összessége)
[Rodriques Jakab] a’ Sefilieu Ezeredében (Regementyében) 8. Eſztendökig, a’ Printzéſzinn-ében pedig 4ig köz-katonai fzolgálatot tett
(1784 Magyar Hírmondó)
alig pár száz lépésnyi távolra egy Bianchi-ezredből való zászlóalj volt felállitva
(1870 Orbán Balázs)
A csapatoknak egyforma ruhájuk még nem volt, ellenben az ezredesek saját ezredeiknek különös jelvényeket, nagyobbára különféle színű tábori öveket ajándékoztak
(1940 Bánlaky József)
Hajnalban riadóztatták az ezredet
(1974 Munkácsi Miklós)
[Ájer Mihály] 1835-ben két tanulótársával katonának állt a császári-királyi 19. sorgyalogezredbe Győrött. Szolgálatának tíz éve alatt az ezred gránátoszászlóaljában őrmesteri rangig vitte
(2000 Veress D. Csaba)
1a. (jelzőként) (Kat)
vhány ilyen szervezeti egységet alkotó 〈katonai egység〉, ill. vhány ilyen egységnyi 〈katona〉
[A Liverpool és Manchester közötti vasútvonalon] egy vontatással egész ezred gyalogság vitetett 32 angol vagy is mintegy 7 magyar mérföldnyire 1 ¼ óra alatt
(1833 Andrássy György–Széchenyi István)
2 egész ezred tüzérség volt az országban
(1882 Kossuth Lajos)
Egy Bajáról jött ember bemondása szerint ott jelenleg 5 ezred gyalogság van
(1942 Bánlaky József)
legutóbb 1953-ban volt ilyen áradás, akkor egy ezred katona mentett Litkén
(1995 Magyar Hírlap)
1b. (jelzőként) (Kat)
vhány ilyen egység által képviselt 〈haderő〉
Az eddigi harcokban csupán zászlóalj- és ezrederejű alakulatok szerepeltek
(1937 Budapesti Hírlap aug. 8.)
mintegy két ezred erejű szovjet csapatot, amelynek sikerült az áttörést végrehajtani, a németek körülzártak és felmorzsolták
(1943 Népszava szept. 26.)
ezred erőben voltunk, cikáztak alattunk a lovak
(1974 Tóth Béla²)
egy ezred erejű harccsoportjuk [Vanyola felé nyomult előre]
(2000 Veress D. Csaba)
2. (birtokszóként, tbsz-ban)
emberek, állatok serege, nagy(obb) csoportja
[a csikós] nyergéből éles szemeivel a’ sik mezőn messze elláthat a’ reá bizott állatok’ ezredei fölött
(1842 Regélő Pesti Divatlap)
Az ablakot [...] a legkülönbözőbb fajtájú, színű és nagyságú legyek ezredei lepték el
(1913 Babits Mihály)
[A munkanélküliek tömegéből] tüdőbetegek ujabb ezredei fognak rekrutálódni
(1930 Népszava okt. 26.)
hősök egész ezredeinek áldozata jelképezi [a cél felé vezető út nehézségét]
(1961 Népszava aug. 23.)
3. (birtokszóként)
(tárgyi) dolgok sokasága
A’ bujálkodás’ rend ſzerént való társa a’ pallérozás, a’ melly a’ ſzegénységet ſzüli; e’ körül viſzont a’ gondok’ ezrede kereng
(1802 Kováts Mihály ford.Struve)
Az égi fények ezredénél A lyányszem tündöklőbb vala
(1842 Petőfi Sándor)
habra hab ezredek ezrede óta dönget a Hajnal boltozatán
(1910 Babits Mihály)
A parasztságnak nyújtott segítség erejéről és hatásosságáról traktorok ezredei [...] beszélnek
(1955 Népszava aug. 20.)
Fejed karodra hajtva alszol a napon, tombol a nyár, a hőség – körötted fűszálak ezredei a kivont kardú őrség
(1972 Népszava jún. 17.)
ÖU: huszárezred, lovasezred
ÖE: ezreddobos, ezredgyakorlat, ezredparancs, ezredsegédtiszt
Vö. CzF. ezred²; ÉrtSz. ezred; TESz. ezer; ÉKsz. ezred; SzT. ezered; ÚMTsz.

Beállítások