ezredtulajdonos fn 4A

1. (rég, Tört) ’〈az állandó hadseregek felállításának időszaka előtt:〉 az a magas rangú főnemes, aki az uralkodó megbízásából egy-egy háború időtartamára alapított(, saját költségéből fenntartott) ezred névadója és számos joggal és kötelezettséggel rendelkező, kinevezett parancsnoka, ill. ennek címe, rangja’ ❖ [Gvadányi József] a hadi kormány új irányával nem egészen értett egyet. Panaszkodva említi, hogy a béke megkötése, 1763 után sok ezredtulajdonos és ezredes a régi katonákat a maga ezredéből kiválogatta és eleregette, hogy azok helyeit fiatal emberekkel töltse be (1894 Széchy Károly CD55) | [A honvédelmi bizottmány elrendelte, hogy] a sorezredek neve és az ezredtulajdonosok kiváltsága eltörültetik. Ezzel az intézkedéssel a sorezredek végleg a honvédség keretébe illesztettek (1896 Gracza György CD45) | [Dévay Pál ezrede] 1765-ben új ezredtulajdonosáról, báró Török Andrásról a Török-ezred nevet vette fel (1915 Fest Aladár CD55) | [a] hadseregbeli egységeket az uralkodó megbízásából vagy engedélyével állították fel az uralkodói nyílt paranccsal kinevezett ezredtulajdonosok, részben vagy egészben saját vagy az Udvari Haditanács útján biztosított költségvetési keretükből (1995 Zachar József CD17) | az ezredtulajdonos állította fel az ezredet, szabályozta a szolgálat rendjét, az egyenruha, a felszerelés és a fegyverzet használatát, nevezte ki a tiszteket, engedélyezte még a házasságot is, mi több, halálos ítéletet is hozhatott, illetve kegyelmet gyakorolhatott ezrede katonái fölött (2000 Kedves Gyula CD17).

2. (Kat, Tört is) ’〈az állandó hadseregek létrejöttétől, kül. a Habsburg monarchiában:〉 rendsz. a tábornoki kar v. vmely uralkodóház tagjának adományozott, névadói és ezredegyenruha-viselési jogosultsággal járó, hatáskör nélküli szimbolikus tisztség mint kitüntető cím, ill. ezzel a címmel rendelkező személy’ ❖ [Brodorotti Fridrik] őrnagy, segéd az ezredtulajdonosnál (1838 Jelenkor C8304, 334) | vasárnap Bécsbe érkezett Milán szerb király s látogatást tett királyunknál a burgban, megköszönvén osztrák-magyar ezredtulajdonossá történt kinevezését (1883 Fővárosi Lapok C8099, 1396) | Thaly ma […] inkább a szemrehányás moll hangján szólt Fejérváryhoz, hogy mért nem nevezték ki a honvédtábornokok valamelyikét ezredtulajdonosnak vagy a testőrség főkapitányának (1887 Mikszáth Kálmán CD04) | [Haynau] fokozatosan emelkedve ezredtulajdonosnak és 1847. temesvári hadtestparancsnoknak neveztetett ki, de onnét összeférhetetlen természete miatt visszahívták (1913 RévaiNagyLex. C5705, 621) | A régi cári Oroszországban a cárnők vagy nagyhercegnők ezredtulajdonosok voltak, gyakran jelentek meg ezredük egyenruhájában (1943 Pesti Hírlap márc. 28. C5691, 4).

Sz: ezredtulajdonosi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

ezredtulajdonos főnév 4A
1. (rég, Tört)
〈az állandó hadseregek felállításának időszaka előtt:〉 az a magas rangú főnemes, aki az uralkodó megbízásából egy-egy háború időtartamára alapított(, saját költségéből fenntartott) ezred névadója és számos joggal és kötelezettséggel rendelkező, kinevezett parancsnoka, ill. ennek címe, rangja
[Gvadányi József] a hadi kormány új irányával nem egészen értett egyet. Panaszkodva említi, hogy a béke megkötése, 1763 után sok ezredtulajdonos és ezredes a régi katonákat a maga ezredéből kiválogatta és eleregette, hogy azok helyeit fiatal emberekkel töltse be
(1894 Széchy Károly)
[A honvédelmi bizottmány elrendelte, hogy] a sorezredek neve és az ezredtulajdonosok kiváltsága eltörültetik. Ezzel az intézkedéssel a sorezredek végleg a honvédség keretébe illesztettek
(1896 Gracza György)
[Dévay Pál ezrede] 1765-ben új ezredtulajdonosáról, báró Török Andrásról a Török-ezred nevet vette fel
(1915 Fest Aladár)
[a] hadseregbeli egységeket az uralkodó megbízásából vagy engedélyével állították fel az uralkodói nyílt paranccsal kinevezett ezredtulajdonosok, részben vagy egészben saját vagy az Udvari Haditanács útján biztosított költségvetési keretükből
(1995 Zachar József)
az ezredtulajdonos állította fel az ezredet, szabályozta a szolgálat rendjét, az egyenruha, a felszerelés és a fegyverzet használatát, nevezte ki a tiszteket, engedélyezte még a házasságot is, mi több, halálos ítéletet is hozhatott, illetve kegyelmet gyakorolhatott ezrede katonái fölött
(2000 Kedves Gyula)
2. (Kat, Tört is)
〈az állandó hadseregek létrejöttétől, kül. a Habsburg monarchiában:〉 rendsz. a tábornoki kar v. vmely uralkodóház tagjának adományozott, névadói és ezredegyenruha-viselési jogosultsággal járó, hatáskör nélküli szimbolikus tisztség mint kitüntető cím, ill. ezzel a címmel rendelkező személy
[Brodorotti Fridrik] őrnagy, segéd az ezredtulajdonosnál
(1838 Jelenkor)
vasárnap Bécsbe érkezett Milán szerb király s látogatást tett királyunknál a burgban, megköszönvén osztrák-magyar ezredtulajdonossá történt kinevezését
(1883 Fővárosi Lapok)
Thaly ma […] inkább a szemrehányás moll hangján szólt Fejérváryhoz, hogy mért nem nevezték ki a honvédtábornokok valamelyikét ezredtulajdonosnak vagy a testőrség főkapitányának
(1887 Mikszáth Kálmán)
[Haynau] fokozatosan emelkedve ezredtulajdonosnak és 1847. temesvári hadtestparancsnoknak neveztetett ki, de onnét összeférhetetlen természete miatt visszahívták
(1913 RévaiNagyLex.)
A régi cári Oroszországban a cárnők vagy nagyhercegnők ezredtulajdonosok voltak, gyakran jelentek meg ezredük egyenruhájában
(1943 Pesti Hírlap márc. 28.)
Sz: ezredtulajdonosi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások