ezután mut hsz 0eztán (/nyj v. biz)

1. (időbeli, fontossági stb.) sorrendben a közvetlen szövegelőzményben meghatározott dolgo(ka)t, esemény(eke)t stb. követően’ ❖ 1. Egyen el kezddvén tízig foly a’ Számlálás: ezutánn ismét egyen kezddik. 2. Tíz, és egy, mondatik Tizen egynek (1780 Bévezetés a számvetésre 7397002, 5) | az embernek legelső feladata maga az emberség, az hogy igazán ember legyen; és csak ezután, a második, vagy harmadik, vagy még hátsóbb sorban következhetik az hogy legyen egyszersmind jó dolga (1859 Greguss Ágost 8163011, 32) | Legelől Hadúr papjai, a Fő-Kádárral. Utánok Ifjak és Lányok kara. Ezután egy Udvari tiszt, Hadúr kardját hozva Attila előtt (1893 Szász Károly² 8426055, 170) | Kettesével jösztök bemutatkozni. Szépen és kor szerint. Először a kicsik, ezután a nagyok (1985 Sütő András 9620022, 29) | Felülről 3 cm hosszan letűzve varrjuk le a hajtás belső élét. Ez után felülről 3 cm hosszan varrjuk le a hajtás felül fekvő szélét (2007 Varrás kézikönyv kezdőknek és haladóknak ford. 3311002, 63).

2. (vmennyivel) a megnyilatkozás, ill. a szövegkörnyezetben meghatározott időpont, esemény, állapot stb. (időtartamának eltelte) v. életkor betöltése után’ ❖ Néhány nap mulva ezután meg is indúltak Meſzſzinából (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 336) | naponként gondosan megöntözd a nagyobb sódarokat négy, a kisebbeket három hétig. Ezután párosan kötvén öszve a sonkákat, akaszd ki szabad levegőre két napig (1826 Fáy András¹ 8139012, 111) | Ezután is jó légy, Morzsa, Kedvet ne kapj a tyúkhusra (1848 Petőfi Sándor 8366336, 31) | Az özvegy Kriemhild bátyja udvarában él, mignem Etzel (Attila) nőül nem veszi. Eztán sok év mulva meghivja burgundi rokonait udvarába és Szigfridet megboszulandó, mindnyájukat leöleti (1895 PallasLex. CD02) | Tíz évvel ezután a képviselőház folyosóján szembejött velem a Nagy Ember. Nem emlékezett rám (1923 Karinthy Frigyes 9309032, 164) | [A vizsgált gyerekek számát tekintve 100%-nak,] egy év alatt kezdett beszélni 20%, 1-1,5 éves korig 40%, 2 éves korig 25%, 2,5 éves korig 10%, ezután 5% (1961 Sámuel András et al. 1137001, 306) | A gázgyártás gyakorlatilag 10 évig, 1919 elejétől 1929-ig szünetelt, amikor eztán a villamosmű által nyújtott 200 ezer pengő hitellel a tisztítóberendezéseket, a csőhálózatot és a gázmérőket kijavították (1981 Baumann József CD52) | A Mannó család az 1860-as évek közepéig élt a Váci utcai házban, ezután átköltöztek Király utcai kétemeletes házukba (2009 Bácskai Vera 3063001, 71).

Sz: ezutáni.

Vö. CzF. eztán, ~; ÉrtSz. eztán, ~; ÉKsz. eztán, ~; SzT.; ÚMTsz.

ezután mutató névmási határozószó 0
eztán 0 (/nyj v. biz)
1.
(időbeli, fontossági stb.) sorrendben a közvetlen szövegelőzményben meghatározott dolgo(ka)t, esemény(eke)t stb. követően
1. Egyen el kezddvén tízig foly a’ Számlálás: ezutánn ismét egyen kezddik. 2. Tíz, és egy, mondatik Tizen egynek
(1780 Bévezetés a számvetésre)
az embernek legelső feladata maga az emberség, az hogy igazán ember legyen; és csak ezután, a második, vagy harmadik, vagy még hátsóbb sorban következhetik az hogy legyen egyszersmind jó dolga
(1859 Greguss Ágost)
Legelől Hadúr papjai, a Fő-Kádárral. Utánok Ifjak és Lányok kara. Ezután egy Udvari tiszt, Hadúr kardját hozva Attila előtt
(1893 Szász Károly²)
Kettesével jösztök bemutatkozni. Szépen és kor szerint. Először a kicsik, ezután a nagyok
(1985 Sütő András)
Felülről 3 cmcentiméter hosszan letűzve varrjuk le a hajtás belső élét. Ez után felülről 3 cmcentiméter hosszan varrjuk le a hajtás felül fekvő szélét
(2007 Varrás kézikönyv kezdőknek és haladóknak ford.)
2.
(vmennyivel) a megnyilatkozás, ill. a szövegkörnyezetben meghatározott időpont, esemény, állapot stb. (időtartamának eltelte) v. életkor betöltése után
Néhány nap mulva ezután meg is indúltak Meſzſzinából
(1772 Mészáros Ignác ford.)
naponként gondosan megöntözd a nagyobb sódarokat négy, a kisebbeket három hétig. Ezután párosan kötvén öszve a sonkákat, akaszd ki szabad levegőre két napig
(1826 Fáy András¹)
Ezután is jó légy, Morzsa, Kedvet ne kapj a tyúkhusra
(1848 Petőfi Sándor)
Az özvegy Kriemhild bátyja udvarában él, mignem Etzel (Attila) nőül nem veszi. Eztán sok év mulva meghivja burgundi rokonait udvarába és Szigfridet megboszulandó, mindnyájukat leöleti
(1895 PallasLex.)
Tíz évvel ezután a képviselőház folyosóján szembejött velem a Nagy Ember. Nem emlékezett rám
(1923 Karinthy Frigyes)
[A vizsgált gyerekek számát tekintve 100%-nak,] egy év alatt kezdett beszélni 20%, 1-1,5 éves korig 40%, 2 éves korig 25%, 2,5 éves korig 10%, ezután 5%
(1961 Sámuel András et al.)
A gázgyártás gyakorlatilag 10 évig, 1919 elejétől 1929-ig szünetelt, amikor eztán a villamosmű által nyújtott 200 ezer pengő hitellel a tisztítóberendezéseket, a csőhálózatot és a gázmérőket kijavították
(1981 Baumann József)
A Mannó család az 1860-as évek közepéig élt a Váci utcai házban, ezután átköltöztek Király utcai kétemeletes házukba
(2009 Bácskai Vera)
Sz: ezutáni
Vö. CzF. eztán, ~; ÉrtSz. eztán, ~; ÉKsz. eztán, ~; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások