ezúton mut hsz 0

’a közvetlen szövegelőzményben meghatározott dolog, kül. cselekvés, tevékenység által, annak segítségével’ ❖ Ti-is, [költők,] kik Frantz Lábon indúltatok, jertek; Sok borostyánt Racin ’s Póp ez úton nyertek, Néktek-is tsomonként lehet azt itt tépni, Ha próbált nyomokba tudtok bltsen lépni (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 255) | Poroszország nem volt kénytelen, szláv népességét erőhatalommal tartani elnyomva, ’s vágyai kitörését ez uton fékezni (1843 Wesselényi Miklós 8528007, 118) | Hunyadi és hívei, éppúgy mint Laczkfiék hetven évvel előbb, a nemzeti egység megteremtésén munkálkodtak, hogy ezúton oldják meg a török veszedelemben rejlő sorsdöntő problémát (1928 Hóman Bálint CD42) | bár a teljesen terméketlen játékoknak is (keresztrejtvényfejtés, gyufacímke gyűjtés és a papagáj beszédre tanítása) kétségtelenül van jogosultsága a szellemi vagy fizikai munka utáni kikapcsolódásban, de nem valószínű, hogy ezúton megszerezzük mások jóindulatát vagy társadalmi biztonságunkat (1976 Selye János 9594002, 84) | A beérkezett adatokban a központ a visszaélés lehetőségeit vizsgálná, majd az immár kielemzett állományt az illető hitelintézetnek – mindegyiknek a sajátját – visszaküldené. Egyúttal mellékelné a teljes állományból ezúton szerzett tapasztalatokat is (1999 Figyelő CD2601).

a. (kül. jelen idejű, 1. sz-ű igei állítm-nyal, az is szóval is) ’〈annak kif-ére, hogy az igével v. igei szerkezettel jelölt, a címzett felé irányuló cselekvés közvetve, az adott szövegen, pl. levélen, hirdetésen, közleményen keresztül megy végbe〉’ ❖ [fordításomat] barátságoson bizom ez uton is legszorosabb itéletedre, ’s ki kérem illyen szoros regulájú igazításidat (1791 Főldi János C2555, 192) | Szilvórium különlegességeim, melyek a nagy közönség bizalmát már rég megnyerték, ujévi ajándéknak nagyon alkalmasak: ezeket tehát ez uton a legjobban ajánlom (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 15) | Engedd meg tehát, hogy ezekre a kétértelműségekre ezúton reflektáljak (1963 Diószegi András 2027011, 49) | ezúton szeretnénk tehetséges magyar képzőművészeinket ismét mozgósítani, hogy a Találkozó hagyományos fényét alkotásaikkal emeljék (2008 Magyar Élet 3214002, 12).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

ezúton mutató névmási határozószó 0
a közvetlen szövegelőzményben meghatározott dolog, kül. cselekvés, tevékenység által, annak segítségével
Ti-is, [költők,] kik Frantz Lábon indúltatok, jertek; Sok borostyánt Racin ’s Póp ez úton nyertek, Néktek-is tsomonként lehet azt itt tépni, Ha próbált nyomokba tudtok bltsen lépni
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
Poroszország nem volt kénytelen, szláv népességét erőhatalommal tartani elnyomva, ’s vágyai kitörését ez uton fékezni
(1843 Wesselényi Miklós)
Hunyadi és hívei, éppúgy mint Laczkfiék hetven évvel előbb, a nemzeti egység megteremtésén munkálkodtak, hogy ezúton oldják meg a török veszedelemben rejlő sorsdöntő problémát
(1928 Hóman Bálint)
bár a teljesen terméketlen játékoknak is (keresztrejtvényfejtés, gyufacímke gyűjtés és a papagáj beszédre tanítása) kétségtelenül van jogosultsága a szellemi vagy fizikai munka utáni kikapcsolódásban, de nem valószínű, hogy ezúton megszerezzük mások jóindulatát vagy társadalmi biztonságunkat
(1976 Selye János)
A beérkezett adatokban a központ a visszaélés lehetőségeit vizsgálná, majd az immár kielemzett állományt az illető hitelintézetnek – mindegyiknek a sajátját – visszaküldené. Egyúttal mellékelné a teljes állományból ezúton szerzett tapasztalatokat is
(1999 Figyelő)
a. (kül. jelen idejű, 1. sz-ű igei állítm-nyal, az is szóval is)
〈annak kif-ére, hogy az igével v. igei szerkezettel jelölt, a címzett felé irányuló cselekvés közvetve, az adott szövegen, pl. levélen, hirdetésen, közleményen keresztül megy végbe〉
[fordításomat] barátságoson bizom ez uton is legszorosabb itéletedre, ’s ki kérem illyen szoros regulájú igazításidat
(1791 Főldi János)
Szilvórium különlegességeim, melyek a nagy közönség bizalmát már rég megnyerték, ujévi ajándéknak nagyon alkalmasak: ezeket tehát ez uton a legjobban ajánlom
(1899 Budapesti Hírlap)
Engedd meg tehát, hogy ezekre a kétértelműségekre ezúton reflektáljak
(1963 Diószegi András)
ezúton szeretnénk tehetséges magyar képzőművészeinket ismét mozgósítani, hogy a Találkozó hagyományos fényét alkotásaikkal emeljék
(2008 Magyar Élet)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások