ezúttal mut hsz 0

1. (egy v. több előzetes után) ez alkalommal’ ❖ Az Egri Iffjú Hóhér, ez úttal is helyesen járt el hívatalában Szolártsik körl, de zhöz kétſzer vágott (1795 Magyar Hírmondó 7444124, 771) | Engedjenek meg, hogy ezuttal tovább nem maradhatok, majd egy más alkalommal megnézem a kis csemetéket is, ha az asszonyság szives lesz őket bemutatni (1882 Szathmáry Károly 8428008, 26) | Várnak rám a vacsorával, Pál ismét ott van, ezúttal a feleségével együtt (1973 Gion Nándor 9190007, 254) | Újra koppant a feje, ezúttal nem akkorát, mint először (2009 Szvoren Edina 3152004, 851).

1a. (kül. jelen idejű, 1. sz-ű igei állítm-nyal, az is szóval is) ’ebben a szövegben, ill. a diskurzus ezen pontján v. azt követően’ ❖ Nem lehet, hogy ez úttal ne emlétsük azon jeles mnek nevezetes el-mozdítóját – Skerlecz Miklós Tanátſos és Kereſztes Vitéz Urat (1781 Magyar Hírmondó 7444012, 89) | Fenntartjuk magunknak az alkalmat e kastélyról s annak saját vigalmairól annak idejében beszélhetni, s hogy történetünk egyik újabb szerepvivőjének tért nyithassunk, magát a többiekkel egyenlő érdekűvé nőhetni ki, ezúttal a mellékes tárgyakról csak futólag fogunk emlékezni (1853 Jókai Mór 8209014, 165) | Réti és Thorma – a másik két alapító – munkásságára helyszűke miatt nem tudok ezúttal kitérni (1937 Bernáth Aurél 9052010, 168) | Újra és ezúttal tovább idézem Eliot Prufrock-ját (2004 Arató László 3254002, 86).

2. (kül. jelen idejű, 1. sz-ű igei állítm-nyal, az is szóval is) (ritk) ’〈annak kif-ére, hogy az igével v. igei kifejezéssel jelölt, a címzett felé irányuló cselekvés közvetve, az adott szövegen, pl. levélen, hirdetésen, közleményen keresztül megy végbe〉’ ❖ [a rendelet szerint] a Pétsi Pap-nevel háznak (Szémináriumnak) tke-pénzébl, 10 ezer Forint a Bosnyai Püspöki Megyének tulajdonává tétetett, olly véggel, hogy Budánn a Magyar orſzági Papſágnak közönſéges nevel házábann 10 Papi ſzemélyeket neveltesſen. A meg-élemedett korú ſzkölköd Papoknak ſzámokra-is különös ház fog építtetni, mellybenn azoknak illend tartások lehesſen. Végezetre a Pétsi Püspökſég eránt-is ez úttal bizonyos rend vagyon ſzabva (1781 Magyar Hírmondó 7444015, 307) | Ekkor Szemere Bertalan Pesten múlata házunknál, s látta válaszomat Garayhoz és lemásolá; s így azt veled is közölhetem ez úttal (1838 Szemere Pál 8439064, 288) | A Magyar Műhely szerkesztősége ezúttal is köszöni a Magyarok Világszövetségének, hogy a két művész útját lehetővé tette (1976 Magyar Műhely 2030022, 62) | E fejezet további részeinél felhasználtuk Tálasi István egyetemi tanár előadásaiból készült jegyzet kitűnő eligazító adatait és meghatározásait is, amelyeknek rendelkezésre bocsátásáért Sárkány Mihálynak ezúttal mondunk köszönetet (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153006, 541).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

ezúttal mutató névmási határozószó 0
1.
(egy v. több előzetes után) ez alkalommal
Az Egri Iffjú Hóhér, ez úttal is helyesen járt el hívatalában Szolártsik körl, de zhöz kétſzer vágott
(1795 Magyar Hírmondó)
Engedjenek meg, hogy ezuttal tovább nem maradhatok, majd egy más alkalommal megnézem a kis csemetéket is, ha az asszonyság szives lesz őket bemutatni
(1882 Szathmáry Károly)
Várnak rám a vacsorával, Pál ismét ott van, ezúttal a feleségével együtt
(1973 Gion Nándor)
Újra koppant a feje, ezúttal nem akkorát, mint először
(2009 Szvoren Edina)
1a. (kül. jelen idejű, 1. sz-ű igei állítm-nyal, az is szóval is)
ebben a szövegben, ill. a diskurzus ezen pontján v. azt követően
Nem lehet, hogy ez úttal ne emlétsük azon jeles mnek nevezetes el-mozdítóját – Skerlecz Miklós Tanátſos és Kereſztes Vitéz Urat
(1781 Magyar Hírmondó)
Fenntartjuk magunknak az alkalmat e kastélyról s annak saját vigalmairól annak idejében beszélhetni, s hogy történetünk egyik újabb szerepvivőjének tért nyithassunk, magát a többiekkel egyenlő érdekűvé nőhetni ki, ezúttal a mellékes tárgyakról csak futólag fogunk emlékezni
(1853 Jókai Mór)
Réti és Thorma – a másik két alapító – munkásságára helyszűke miatt nem tudok ezúttal kitérni
(1937 Bernáth Aurél)
Újra és ezúttal tovább idézem Eliot Prufrock-ját
(2004 Arató László)
2. (kül. jelen idejű, 1. sz-ű igei állítm-nyal, az is szóval is) (ritk)
〈annak kif-ére, hogy az igével v. igei kifejezéssel jelölt, a címzett felé irányuló cselekvés közvetve, az adott szövegen, pl. levélen, hirdetésen, közleményen keresztül megy végbe〉
[a rendelet szerint] a Pétsi Pap-nevel háznak (Szémináriumnak) tke-pénzébl, 10 ezer Forint a Bosnyai Püspöki Megyének tulajdonává tétetett, olly véggel, hogy Budánn a Magyar orſzági Papſágnak közönſéges nevel házábann 10 Papi ſzemélyeket neveltesſen. A meg-élemedett korú ſzkölköd Papoknak ſzámokra-is különös ház fog építtetni, mellybenn azoknak illend tartások lehesſen. Végezetre a Pétsi Püspökſég eránt-is ez úttal bizonyos rend vagyon ſzabva
(1781 Magyar Hírmondó)
Ekkor Szemere Bertalan Pesten múlata házunknál, s látta válaszomat Garayhoz és lemásolá; s így azt veled is közölhetem ez úttal
(1838 Szemere Pál)
A Magyar Műhely szerkesztősége ezúttal is köszöni a Magyarok Világszövetségének, hogy a két művész útját lehetővé tette
(1976 Magyar Műhely)
E fejezet további részeinél felhasználtuk Tálasi István egyetemi tanár előadásaiból készült jegyzet kitűnő eligazító adatait és meghatározásait is, amelyeknek rendelkezésre bocsátásáért Sárkány Mihálynak ezúttal mondunk köszönetet
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások