ezüstforint fn 3A1 (Tört v. Pénz)

’〈kül. az újkorban a Habsburg Birodalomban és az Osztrák–Magyar Monarchiában haszn. ezüstalapú pénznemek vmelyikének megnevezéseként〉’ ❖ a magyar törvény forintról beszélvén, ezüst forintnál egyebet nem is érthet (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | minden terményt ezüst forintban számitottak (1896 Budapesti Hírlap jún. 15. C4743, [1]) | az áttérés 1892-ben történt, amikor az ezüstforint helyett az aranykorona lett a pénzegység (1941 Jirkovsky Sándor C7796, 155) | Amikor a koronát 1892-ben bevezették, ismereteim szerint egy forint két koronával volt egyenlő, és idősebb emberek, akik forintban számoltak, nemegyszer az ezüstforintra számították át az árakat (1999 Népszabadság febr. 6. C6989, 37).

a. ’ilyen pénznemek vmelyikéből vmennyi egység, ill. vminek abban kifejezett értéke’ ❖ eſztendnként a’ Püspökök 200, az Érsekek pedig 800 ezüst forintot adni kénſzeríttettek ajándék képpen a’ Királynak (1790 Szekér Joákim C3921, 25) | egy sorsjegy ára 1. ezüst forint (1843 Pesti Hírlap CD61) | 1848 előtt a nemesi birtok egész eladósodása 300 millió ezüstforint (1928 Hóman Bálint CD42) | Az [1838-as pesti] árvíz nyomán sok épület elpusztult, a kárt hétszázezer ezüstforintra becsülték (2001 Népszabadság máj. 16. C7849, 30).

b. (jelzőként) ’ilyen pénznemek vmelyikében kifejezett vhány egységnyi 〈érték〉, ill. vhány ilyen egységnyi értékű 〈dolog〉’ ❖ [Rumy Károlynak] szabad asztal ’s szállás mellett 400 ezüst forint fizetése van (1828 Szeder Fábián C4940, 382) | Széchenyi Lajos gr. alapitványából 400 ezüst forint értékben több jeles és Magyarországot illető könyv és kézirat vétetett (1847 Pesti Hírlap C8014, 11) | [Hess András nyomdáját] kétezer ezüstforint költségen Karai László budai prépost, Mátyás király alkancellárja állíttatta fel (1937 Népszava aug. 5. C7505, 4) | Az 500 ezüstforint hadisarcot eredetileg még Dondorf cs. kir. őrnagy követelte május 5-én Zalaegerszegtől (1999 Molnár András² CD58).

c. (jelzőként is) ’ilyen pénznemek vmelyikéből vhány egységet érő pénzérme’ ❖ a’ Váltság bért a’ melly külömbözik a’ szerint, a’ mint [az illető] közönséges vagy Mester kézi Orvos akar lenni, leteszi u. m. 75, vagy 125 ezüst forintokat (1821 Terhes Benjamin C5538, 82) | ma a súlyegység egy vámfont [ti. 0,5 kilogramm] ezüst, melyből 45 darab ezüstforintot vernek (1897 PallasLex. CD02) | a batiszt ingen, a szív közelében, egy ezüstforint nagyságú barna foltot vettem észre (1938 Cs. Szabó László CD10) | [a pásztor] ezüstforintot adott a csengőöntőnek, hogy azt is olvassza bele a csengő anyagába (1977 NéprajziLex. CD47).

Vö. SzT.; ÚMTsz.

ezüstforint főnév 3A1 (Tört v. Pénz)
〈kül. az újkorban a Habsburg Birodalomban és az Osztrák–Magyar Monarchiában haszn. ezüstalapú pénznemek vmelyikének megnevezéseként〉
a magyar törvény forintról beszélvén, ezüst forintnál egyebet nem is érthet
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
minden terményt ezüst forintban számitottak
(1896 Budapesti Hírlap jún. 15.)
az áttérés 1892-ben történt, amikor az ezüstforint helyett az aranykorona lett a pénzegység
(1941 Jirkovsky Sándor)
Amikor a koronát 1892-ben bevezették, ismereteim szerint egy forint két koronával volt egyenlő, és idősebb emberek, akik forintban számoltak, nemegyszer az ezüstforintra számították át az árakat
(1999 Népszabadság febr. 6.)
a.
ilyen pénznemek vmelyikéből vmennyi egység, ill. vminek abban kifejezett értéke
eſztendnként a’ Püspökök 200, az Érsekek pedig 800 ezüst forintot adni kénſzeríttettek ajándék képpen a’ Királynak
(1790 Szekér Joákim)
egy sorsjegy ára 1. ezüst forint
(1843 Pesti Hírlap)
1848 előtt a nemesi birtok egész eladósodása 300 millió ezüstforint
(1928 Hóman Bálint)
Az [1838-as pesti] árvíz nyomán sok épület elpusztult, a kárt hétszázezer ezüstforintra becsülték
(2001 Népszabadság máj. 16.)
b. (jelzőként)
ilyen pénznemek vmelyikében kifejezett vhány egységnyi 〈érték〉, ill. vhány ilyen egységnyi értékű 〈dolog〉
[Rumy Károlynak] szabad asztal ’s szállás mellett 400 ezüst forint fizetése van
(1828 Szeder Fábián)
Széchenyi Lajos gr.gróf alapitványából 400 ezüst forint értékben több jeles és Magyarországot illető könyv és kézirat vétetett
(1847 Pesti Hírlap)
[Hess András nyomdáját] kétezer ezüstforint költségen Karai László budai prépost, Mátyás király alkancellárja állíttatta fel
(1937 Népszava aug. 5.)
Az 500 ezüstforint hadisarcot eredetileg még Dondorf cs. kir.császári és királyi őrnagy követelte május 5-én Zalaegerszegtől
(1999 Molnár András²)
c. (jelzőként is)
ilyen pénznemek vmelyikéből vhány egységet érő pénzérme
a’ Váltság bért a’ melly külömbözik a’ szerint, a’ mint [az illető] közönséges vagy Mester kézi Orvos akar lenni, leteszi u. m.úgymint 75, vagy 125 ezüst forintokat
(1821 Terhes Benjamin)
ma a súlyegység egy vámfont [ti. 0,5 kilogramm] ezüst, melyből 45 darab ezüstforintot vernek
(1897 PallasLex.)
a batiszt ingen, a szív közelében, egy ezüstforint nagyságú barna foltot vettem észre
(1938 Cs. Szabó László)
[a pásztor] ezüstforintot adott a csengőöntőnek, hogy azt is olvassza bele a csengő anyagába
(1977 NéprajziLex.)
Vö. SzT.; ÚMTsz.

Beállítások