álomkórság fn 3A8 (rég)

1. (Orvos is) ’alvásszerű mély öntudatlansággal járó betegség, ill. állapot’ ❖ A’ gonosz indulatu hideglelés, melly a’ szélütésben, vagy az álom-kórságban fekvő ember’ állapotját képezi, ’s mindég hideggel gyilkol (1830 Zádor Elek ford.–Wigand 8532016, 12) | Egy pesti zsidó aludni nem tudván orvoshoz folyamodott, a’ ki neki opiumot rendelt, egy kevéssé nagyobb adagot találván bevenni, mély álomkórságba merűlt – ’s az izraëliták őtet holtnak tartván – hirtelenkedő szokásuk szerint eltemették (1840 Horváth Zsigmond¹ 8190003, 105) | Könnyen történik, hogy azon orvosok, kik, mihelyt a kisded nyög s makacs lázas jelenetek mellett feje forró leszen, vagy álomkórságba esik, vagy görcsök rángatják – bő kézzel élnek nadályokkal s highalvaccsal, a szóban forgó állapotot [ti. erőkimerülést és vérhiányt] hozzák elő (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305003, 206).

1a. (Orvos) ’alvásszerű öntudatlansággal járó trópusi fertőző betegség’ ❖ [a cecelégy] a terjesztő gazdája a Trypanosoma gambiense nevű, mikroszkópos vérparazitának és szúrásával ő terjeszti az álomkórság néven ismert, rettentő betegséget (1933 Az állatok világa ford. CD46).

2. ’vminek álmosan mozdulatlan, tétlen állapota’ ❖ meglátod mint vagynak [az emberek] az Álomkórság karjai közzé láncolva! mint rothad testek lelkek! (1793 Kazinczy Ferenc ford.–Herder C2548, 29) | Magyarországot álomkórságábul saját honi nyelve zengésével kell felébreszteni (1831 Széchenyi István C3903, 514) | ha Konstantinápolynak elfoglalása, a’ diplomatia’ véletlen álomkórsága miatt valaha sikerülhetne is, megtartása annál nehezebb volna (1843 Kemény Zsigmond 8235003, 92) | hosszu, álomkórságban eltöltött század (1894 PallasLex. CD02).

3. ’alvajárás, holdkórosság’ ❖ legfőbb fokozatát képezi … [az] álomkórság (somnambulismus) (1856 Aszalay József C0682, 184) | álomkórság ez, melyben öntudat nélkül a háztetőkre … mászunk (1878 e. Szigligeti Ede C0209, 115).

Sz: álomkórságos.

álomkórság főnév 3A8 (rég)
1. (Orvos is)
alvásszerű mély öntudatlansággal járó betegség, ill. állapot
A’ gonosz indulatu hideglelés, melly a’ szélütésben, vagy az álom-kórságban fekvő ember’ állapotját képezi, ’s mindég hideggel gyilkol
(1830 Zádor Elek ford.Wigand)
Egy pesti zsidó aludni nem tudván orvoshoz folyamodott, a’ ki neki opiumot rendelt, egy kevéssé nagyobb adagot találván bevenni, mély álomkórságba merűlt – ’s az izraëliták őtet holtnak tartván – hirtelenkedő szokásuk szerint eltemették
(1840 Horváth Zsigmond¹)
Könnyen történik, hogy azon orvosok, kik, mihelyt a kisded nyög s makacs lázas jelenetek mellett feje forró leszen, vagy álomkórságba esik, vagy görcsök rángatják – bő kézzel élnek nadályokkal s highalvaccsal, a szóban forgó állapotot [ti. erőkimerülést és vérhiányt] hozzák elő
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
1a. (Orvos)
alvásszerű öntudatlansággal járó trópusi fertőző betegség
[a cecelégy] a terjesztő gazdája a Trypanosoma gambiense nevű, mikroszkópos vérparazitának és szúrásával ő terjeszti az álomkórság néven ismert, rettentő betegséget
(1933 Az állatok világa ford.)
2.
vminek álmosan mozdulatlan, tétlen állapota
meglátod mint vagynak [az emberek] az Álomkórság karjai közzé láncolva! mint rothad testek lelkek!
(1793 Kazinczy Ferenc ford.Herder)
Magyarországot álomkórságábul saját honi nyelve zengésével kell felébreszteni
(1831 Széchenyi István)
ha Konstantinápolynak elfoglalása, a’ diplomatia’ véletlen álomkórsága miatt valaha sikerülhetne is, megtartása annál nehezebb volna
(1843 Kemény Zsigmond)
hosszu, álomkórságban eltöltött század
(1894 PallasLex.)
3.
alvajárás, holdkórosság
legfőbb fokozatát képezi … [az] álomkórság (somnambulismus)
(1856 Aszalay József)
álomkórság ez, melyben öntudat nélkül a háztetőkre … mászunk
(1878 e. Szigligeti Ede)
Sz: álomkórságos

Beállítások