ezüstkészlet fn 3B

1. ’vmely állam, (pénz)intézmény, es. társadalmi csoport v. egyén birtokában levő, rúdban, érmékben stb. tárolt ezüst összessége’ ❖ Selmeczre, Körmöczre s Beszterczebányára Géczy Péter úr, országos biztosul küldetett ki, a végett, hogy az országos kincstárnak arany és ezüstkészleteit rögtön számba vegye (1848 Kossuth Lajos CD32) | 1884-ben 36 államnak az aranykészletét pénzben és rudakban 866,343 millió font sterlingre becsüli Burchard, az ezüstkészlet pedig pénzben és rudakban 735,214 millió font sterling (1885 Budapesti Hírlap nov. 19. C4732, 3) | A szent szinódus felszólitotta az egyházi tanácsot, hogy készitsen kimutatást a kolostorok állandó jövedelméről, valamint arany- és ezüstkészleteikről (1915 Az Est szept. 25. C5263, 2) | A VI. kerületi rendőrbíró egyhónapi elzárásra ítélte Fried Jenő cégvezetőt, aki a Benczur ucca 35. szám alatt lakik, mivel nem jelentette be ezüstkészletét. Fried lakásán mintegy 10 kilogramm ezüstöt találtak, amelyet a rendőrbíró el is koboztatott (1943 Népszava szept. 25. C7511, 2) | a pénzteremtés hivatalosan is elszakadt az arany- és ezüstkészletek mennyiségétől (2006 Népszabadság nov. 18. C7854, 21).

2. (részben) ezüstből készült v. ezüstözött tárgyak, kül. evőeszközök, (tálaló)edények (készletbe rendezett) együttese’ ❖ [a pénzszűkében levő friss házasok] az ezüst készleteket zálogházba adni, s a kapott pénzen gyakran kenyeret venni kénytelenek (1853 Budapesti Hírlap C7811, 251) | [a hímzett terítőknél] sokkal becsesebbek az urasztali ezüst készletek (1870 Orbán Balázs CD22) | Hová tettétek az ezüstkészletet, a terítéket, a harminchat személyeset[?] (1979 Kornis Mihály 1082001, 189) | Az óbudai zsidó hitközség […] Goldberger Fülöp indítványára a templom teljes ezüstkészletét ajánlotta fel a szabadságharc anyagi támogatására (1995 Sándor Pál CD58).

3. ’〈vmely országra, területre v. bányára vonatkoztatva:〉 a földkéregben található ezüstérc összessége mint kitermelhető ásványkincs’ ❖ Az ezüstbánya már évtizedek óta alig hozott valamit, miután a több mint három évszázad óta folyó ezüstbányászat teljesen kitermelte ezüstkészletét (1929 Budapesti Hírlap szept. 7. C4717, 7) | Hatalmas jelentőségűek az egész szovjet gazdaság számára Kazahsztán szén-, olaj- és gázlelőhelyei, wolfram-, molibdén-, ón-, arany-, ezüstkészletei, gazdag vasércmezői (1972 Népszabadság márc. 10. C7822, 6) | Amennyiben a mátrai Recsk ércbányája arany- és ezüstkészletének régóta tervezett kitermelése megvalósul, ott is ciános technológiával dolgoznának majd (2000 Népszava febr. 19. C6325, [1]).

ezüstkészlet főnév 3B
1.
vmely állam, (pénz)intézmény, es. társadalmi csoport v. egyén birtokában levő, rúdban, érmékben stb. tárolt ezüst összessége
Selmeczre, Körmöczre s Beszterczebányára Géczy Péter úr, országos biztosul küldetett ki, a végett, hogy az országos kincstárnak arany és ezüstkészleteit rögtön számba vegye
(1848 Kossuth Lajos)
1884-ben 36 államnak az aranykészletét pénzben és rudakban 866,343 millió font sterlingre becsüli Burchard, az ezüstkészlet pedig pénzben és rudakban 735,214 millió font sterling
(1885 Budapesti Hírlap nov. 19.)
A szent szinódus felszólitotta az egyházi tanácsot, hogy készitsen kimutatást a kolostorok állandó jövedelméről, valamint arany- és ezüstkészleteikről
(1915 Az Est szept. 25.)
A VI. kerületi rendőrbíró egyhónapi elzárásra ítélte Fried Jenő cégvezetőt, aki a Benczur ucca 35. szám alatt lakik, mivel nem jelentette be ezüstkészletét. Fried lakásán mintegy 10 kilogramm ezüstöt találtak, amelyet a rendőrbíró el is koboztatott
(1943 Népszava szept. 25.)
a pénzteremtés hivatalosan is elszakadt az arany- és ezüstkészletek mennyiségétől
(2006 Népszabadság nov. 18.)
2.
(részben) ezüstből készült v. ezüstözött tárgyak, kül. evőeszközök, (tálaló)edények (készletbe rendezett) együttese
[a pénzszűkében levő friss házasok] az ezüst készleteket zálogházba adni, s a kapott pénzen gyakran kenyeret venni kénytelenek
(1853 Budapesti Hírlap)
[a hímzett terítőknél] sokkal becsesebbek az urasztali ezüst készletek
(1870 Orbán Balázs)
Hová tettétek az ezüstkészletet, a terítéket, a harminchat személyeset[?]
(1979 Kornis Mihály)
Az óbudai zsidó hitközség […] Goldberger Fülöp indítványára a templom teljes ezüstkészletét ajánlotta fel a szabadságharc anyagi támogatására
(1995 Sándor Pál)
3.
〈vmely országra, területre v. bányára vonatkoztatva:〉 a földkéregben található ezüstérc összessége mint kitermelhető ásványkincs
Az ezüstbánya már évtizedek óta alig hozott valamit, miután a több mint három évszázad óta folyó ezüstbányászat teljesen kitermelte ezüstkészletét
(1929 Budapesti Hírlap szept. 7.)
Hatalmas jelentőségűek az egész szovjet gazdaság számára Kazahsztán szén-, olaj- és gázlelőhelyei, wolfram-, molibdén-, ón-, arany-, ezüstkészletei, gazdag vasércmezői
(1972 Népszabadság márc. 10.)
Amennyiben a mátrai Recsk ércbányája arany- és ezüstkészletének régóta tervezett kitermelése megvalósul, ott is ciános technológiával dolgoznának majd
(2000 Népszava febr. 19.)

Beállítások