ezüstkor fn 4A8

1. (Mit) ’〈az emberiség történetét fokozatos hanyatlásként értelmező felfogásban, az arany-, réz- és vaskorral szemben:〉 az ideális(nak hitt) aranykort követő, a romlott(nak hitt) jelent (közvetlenül) megelőző második nagy történeti korszak’ ❖ ezüstkor, aetas argentea (1817 Verseghy Ferenc C4421, 104) | [az ősnemzedékek élete] szép lehetett de […] majd a’ philosophok majd a’ költők által álmodott arany és ezüst korok daczára merő állati élet (1840 Tudományos Gyűjtemény C7325, 119) | a Vaskorban e földről elköltöztek a szemérem, hüség és vallásosság; s helyökre szállottak – mint pártos angyalok – az álnokság és cselszövény; e kettő ütötte le ináról az – arany és ezüst korban imádott – Istenséget (1858 Vasárnapi Újság CD56) | kezdetét vette a hanyatlás, a világ az ezüstkor és a rézkor egyre silányabb fokozatain keresztül eljutott a kegyetlen ellentétek véres korszakába, a vaskorba (1960 Népszabadság dec. 25. C4812, 18).

1a. (gyakr. birtokszóként) (vál) ’〈az aranykorral szemben is:〉 vmely ideálisnak hitt múltbeli korszakhoz képest kevésbé értékes, de még kedvező megítélésű(, a romlottnak hitt jelent megelőző) korszak’ ❖ [ha] hinnünk kellene, mit iróink – a nép tolmácsai – hirdetnek, hogy e nemzedék egészen anyagi érdekek rabszolgája, s e század az emberiségnek arany-, vagy ezüst-, de mindenesetre csak érczkora; meg kellene tagadnunk korunk embereitől minden nemesebb érzeményt (1846 Császár Ferenc C1254, 97) | [az arab nyelv] a korán idejében élte aranykorát, a későbbi háborus viszonyok által fejlődésében gátoltatott s midön az Abbasszidák uralma alatt a nyelv és a tudományok művelése ujra felkaroltatott, kezdődött az ezüstkor (1879 MagyarLex. C5257, 394) | a magyar történet egy ilyen korszakos felosztása: az első az aranykor, a szentkirályok és az alapítás II. százada; a második az érckor, a többi Árpád-házbeli király uralkodása; a harmadik, az Anjouk ideje az „ólomnak tiszteletes korszaka”; a negyedik a „dicsőséges ezüstkor”, a két Hunyadinak, Jánosnak és Mátyásnak fényes korszaka (1931 Szekfű Gyula CD42) | [A séta című kisregény] a fürdőhelyek ezüstkorának állít emléket (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (Irodt) ’a római irodalomnak Augustus uralkodása utáni, Traianus haláláig tartó korszaka, amelyet esztétikai szempontból hanyatlás, visszaesés jellemez’ ❖ a köztársaság utolsó idejének, sőt az első császársági kornak irodalma lett ezentul a későbbieknek mintaképe, melyről magok is elismerték, hogy azt nem érhetik utól. Ezt nevezték később a klasszikusok aranykorának s még Tacitust is csak az ezüstkorba helyezték (1885 Budapesti Hírlap jún. 1. C4732, 1) | Ovidius költői működése jelzi az átmenetet a római költészet aranykorából az ezüstkorba (1904 ÓkoriLex. CD28) | Az ötödik korszak, mely Augustus halálától számítódik [...], már kevesebb nagyjelentőségű írói tehetséget mutat fel, ezért szokásban volt ezt a kort a latin irodalom ezüstkorának nevezni (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 47) | [a sorozat kötetei] a latin irodalom négy nagy korszakára (aranykor, ezüstkor, archaikus kor és a késő császárkor irodalma) koncentrálnak (1995 Új Könyvek CD29).

3. (ritk, vál) ’〈az élet késői szakaszának, az öregkornak a jelképeként〉’ ❖ Kik mondják ki leggyakrabban az igent? […] Az igen fiatalok és az ezüstkorba lépő idősebbek (1963 Esti Hírlap ápr. 13. C4752, [4]) | Tisztes „ezüstkort” ígérnek az idősek otthonában (2002 Magyar Hírlap CD09).

4. (rég, ritk) ’vmi meglétének, fennállásának huszonöt éves kora, huszonötödik évfordulója’ ❖ [augusztus 18-án Apponyi Antal] hitvesével, született gróf Nagarola Ő Excellentiájával történt egybekelése’ ezüst-korát ünneplé (1833 Hazai és Külföldi Tudósítások C8287, [201]).

Sz: ezüstkori.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

ezüstkor főnév 4A8
1. (Mit)
〈az emberiség történetét fokozatos hanyatlásként értelmező felfogásban, az arany-, réz- és vaskorral szemben:〉 az ideális(nak hitt) aranykort követő, a romlott(nak hitt) jelent (közvetlenül) megelőző második nagy történeti korszak
ezüstkor, aetas argentea
(1817 Verseghy Ferenc)
[az ősnemzedékek élete] szép lehetett de […] majd a’ philosophok majd a’ költők által álmodott arany és ezüst korok daczára merő állati élet
(1840 Tudományos Gyűjtemény)
a Vaskorban e földről elköltöztek a szemérem, hüség és vallásosság; s helyökre szállottak – mint pártos angyalok – az álnokság és cselszövény; e kettő ütötte le ináról az – arany és ezüst korban imádott – Istenséget
(1858 Vasárnapi Újság)
kezdetét vette a hanyatlás, a világ az ezüstkor és a rézkor egyre silányabb fokozatain keresztül eljutott a kegyetlen ellentétek véres korszakába, a vaskorba
(1960 Népszabadság dec. 25.)
1a. (gyakr. birtokszóként) (vál)
〈az aranykorral szemben is:〉 vmely ideálisnak hitt múltbeli korszakhoz képest kevésbé értékes, de még kedvező megítélésű(, a romlottnak hitt jelent megelőző) korszak
[ha] hinnünk kellene, mit iróink – a nép tolmácsai – hirdetnek, hogy e nemzedék egészen anyagi érdekek rabszolgája, s e század az emberiségnek arany-, vagy ezüst-, de mindenesetre csak érczkora; meg kellene tagadnunk korunk embereitől minden nemesebb érzeményt
(1846 Császár Ferenc)
[az arab nyelv] a korán idejében élte aranykorát, a későbbi háborus viszonyok által fejlődésében gátoltatott s midön az Abbasszidák uralma alatt a nyelv és a tudományok művelése ujra felkaroltatott, kezdődött az ezüstkor
(1879 MagyarLex.)
a magyar történet egy ilyen korszakos felosztása: az első az aranykor, a szentkirályok és az alapítás II. százada; a második az érckor, a többi Árpád-házbeli király uralkodása; a harmadik, az Anjouk ideje az „ólomnak tiszteletes korszaka”; a negyedik a „dicsőséges ezüstkor”, a két Hunyadinak, Jánosnak és Mátyásnak fényes korszaka
(1931 Szekfű Gyula)
[A séta című kisregény] a fürdőhelyek ezüstkorának állít emléket
(1998 Magyar Hírlap)
2. (Irodt)
a római irodalomnak Augustus uralkodása utáni, Traianus haláláig tartó korszaka, amelyet esztétikai szempontból hanyatlás, visszaesés jellemez
a köztársaság utolsó idejének, sőt az első császársági kornak irodalma lett ezentul a későbbieknek mintaképe, melyről magok is elismerték, hogy azt nem érhetik utól. Ezt nevezték később a klasszikusok aranykorának s még Tacitust is csak az ezüstkorba helyezték
(1885 Budapesti Hírlap jún. 1.)
Ovidius költői működése jelzi az átmenetet a római költészet aranykorából az ezüstkorba
(1904 ÓkoriLex.)
Az ötödik korszak, mely Augustus halálától számítódik [...], már kevesebb nagyjelentőségű írói tehetséget mutat fel, ezért szokásban volt ezt a kort a latin irodalom ezüstkorának nevezni
(1928 TolnaiÚjLex.)
[a sorozat kötetei] a latin irodalom négy nagy korszakára (aranykor, ezüstkor, archaikus kor és a késő császárkor irodalma) koncentrálnak
(1995 Új Könyvek)
3. (ritk, vál)
〈az élet késői szakaszának, az öregkornak a jelképeként〉
Kik mondják ki leggyakrabban az igent? […] Az igen fiatalok és az ezüstkorba lépő idősebbek
(1963 Esti Hírlap ápr. 13.)
Tisztes „ezüstkort” ígérnek az idősek otthonában
(2002 Magyar Hírlap)
4. (rég, ritk)
vmi meglétének, fennállásának huszonöt éves kora, huszonötödik évfordulója
[augusztus 18-án Apponyi Antal] hitvesével, született gróf Nagarola Ő Excellentiájával történt egybekelése’ ezüst-korát ünneplé
(1833 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Sz: ezüstkori
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások