álomszerű mn 18C (vál)

1. ’Álomra, álomképre emlékeztető.’

1a. ’az álomképek következetlenségére, váratlanságára emlékeztető’ ❖ Miként fűzhette volna elméje össze az álomképeknél álomszerűbb tényeket? (1855 Kemény Zsigmond C2607, 115) | A magyar epikában is nem annyira cselekvéseket, mint inkább történéseket kapunk: vagy álomszerű kiszámíthatatlansággal, mint Jókainál, vagy sorsszerű végzetességgel, mint Keménynél (1913 Babits Mihály C0696, 167) | [Kamondi] mitizál, és a mítosz epikum. És epikai szálak végig is húzódnak a filmen, akármennyire összezilálódnak vagy töredeznek is az álomszerű szerkezetben (1992 Györffy Miklós 2010003, 18).

1b. ’elmosódó, homályos, sejtelmes’ ❖ mintha élete regényének körképei álomszerűen derengnének elő (1844 Jósika Miklós C2383, 166) | Gyermek koromban voltam egyszer Sebeshelyt: visszaemlékezéseimben csak halvány, elmosódott, álomszerü képe él e tájnak (1847 Kemény Zsigmond 8235019, 66) | az égbolt peremétől szakadozott, álomszerű körvonalakban elválva jelenik meg Capri szigetének sötét sziklatömege (1899 Berzeviczy Albert C1069, 91) | minden álomból lehet valóság, s a múlt valóságai lassan elmerülnek az idő és messzeség álomszerű ködében (1956 Fekete István 9142003, 228).

1c. ’a valóságban nem létező, képzelet alkotta, valószerűtlen’ ❖ a valónak és álomszerűnek összeszövődése, a túlzott idealismus nem elégítették már ki […] a realis élet képét […] kereső embert (1898 Budapesti Szemle C0060, 347) | Az otthoni szobák, az otthoni ajtók rézkilincsei, a fürdőszoba ismerős szaga, ez a távoli, hihetetlen világ nem volt álomszerű. Éppen az volt benne az elmondhatatlan, szívszorító boldogság, hogy való igaz (1979 Tandori Dezső 9703052, 175).

1d. (kissé túlzó) ’alig hihető, hihetetlen, különös’ ❖ Álomszerü, mesés ábránddal függünk a durva előidőkön (1841 Nemzeti almanach C0399, 302) | reszketve beszélé el […] a kettős lövés álomszerű esetét, s esküdött az egekre, hogy a Fatia Negra kezeivel kapkodta el a golyókat, mint a legyeket (1860 Jókai Mór C2253, 250) | Otthon álomszerűen hatalmas összegnek tűnt a nyolcezer forintos apanázs. Pétervárott kiderült, hogy a nyolcezer forint csak koldusgaras abban a káprázatos, pénzszóró fényűzésben, amelyben a pétervári arisztokrácia élt akkoriban (1941 Kellér Andor 9317001, 9).

2. ’kába, (félig) öntudatlan, álmosságra emlékeztető 〈(lelki)állapot〉’ ❖ de elöbb fel kelle ébrednem álomszerü állapotombul (1840 Szemere Bertalan C3942, 116) | A tropikus hőségben álomszerű zsibbadás telepedett rá (1914 Móricz Zsigmond CD10) | Szédült s füle zúgott, mint akit víz alá nyomtak, idegei elzsibbadtak s valami álomszerű bódulat lepte meg (1933 Török Sophie CD10).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

álomszerű melléknév 18C (vál)
1.
Álomra, álomképre emlékeztető.
1a.
az álomképek következetlenségére, váratlanságára emlékeztető
Miként fűzhette volna elméje össze az álomképeknél álomszerűbb tényeket?
(1855 Kemény Zsigmond)
A magyar epikában is nem annyira cselekvéseket, mint inkább történéseket kapunk: vagy álomszerű kiszámíthatatlansággal, mint Jókainál, vagy sorsszerű végzetességgel, mint Keménynél
(1913 Babits Mihály)
[Kamondi] mitizál, és a mítosz epikum. És epikai szálak végig is húzódnak a filmen, akármennyire összezilálódnak vagy töredeznek is az álomszerű szerkezetben
(1992 Györffy Miklós)
1b.
elmosódó, homályos, sejtelmes
mintha élete regényének körképei álomszerűen derengnének elő
(1844 Jósika Miklós)
Gyermek koromban voltam egyszer Sebeshelyt: visszaemlékezéseimben csak halvány, elmosódott, álomszerü képe él e tájnak
(1847 Kemény Zsigmond)
az égbolt peremétől szakadozott, álomszerű körvonalakban elválva jelenik meg Capri szigetének sötét sziklatömege
(1899 Berzeviczy Albert)
minden álomból lehet valóság, s a múlt valóságai lassan elmerülnek az idő és messzeség álomszerű ködében
(1956 Fekete István)
1c.
a valóságban nem létező, képzelet alkotta, valószerűtlen
a valónak és álomszerűnek összeszövődése, a túlzott idealismus nem elégítették már ki […] a realis élet képét […] kereső embert
(1898 Budapesti Szemle)
Az otthoni szobák, az otthoni ajtók rézkilincsei, a fürdőszoba ismerős szaga, ez a távoli, hihetetlen világ nem volt álomszerű. Éppen az volt benne az elmondhatatlan, szívszorító boldogság, hogy való igaz
(1979 Tandori Dezső)
1d. (kissé túlzó)
alig hihető, hihetetlen, különös
Álomszerü, mesés ábránddal függünk a durva előidőkön
(1841 Nemzeti almanach)
reszketve beszélé el […] a kettős lövés álomszerű esetét, s esküdött az egekre, hogy a Fatia Negra kezeivel kapkodta el a golyókat, mint a legyeket
(1860 Jókai Mór)
Otthon álomszerűen hatalmas összegnek tűnt a nyolcezer forintos apanázs. Pétervárott kiderült, hogy a nyolcezer forint csak koldusgaras abban a káprázatos, pénzszóró fényűzésben, amelyben a pétervári arisztokrácia élt akkoriban
(1941 Kellér Andor)
2.
kába, (félig) öntudatlan, álmosságra emlékeztető (lelki)állapot〉
de elöbb fel kelle ébrednem álomszerü állapotombul
(1840 Szemere Bertalan)
A tropikus hőségben álomszerű zsibbadás telepedett rá
(1914 Móricz Zsigmond)
Szédült s füle zúgott, mint akit víz alá nyomtak, idegei elzsibbadtak s valami álomszerű bódulat lepte meg
(1933 Török Sophie)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások