fájik l. fáj

fáj tn ige 1a3fájik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben) (nyj)

1. (kül. birtokszói alannyal, tárgyragos határozóval is) ’〈annak kif-ére, hogy betegség v. vmely külső ok, bántalom miatt vmely testrészben, testtájon, testi elváltozásban stb. kínzó, sajgó érzés jelentkezik, van〉’ ❖ dereka igen fáj (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 207) | a’ seb hol viszket, hol fáj (1802 Kováts Mihály ford.–Struve 7197001, 219) | Fáj a kutyának a lába, Mėgütötte a szàlmába (1862 Vadrózsák 8258095, 63) | Sokat fáj a szivem, kivált éjjelenként (1884 Vasárnapi Újság C7398, 831) | Az ideg kibuvási pontjain nyomásra fáj (1911 RévaiNagyLex. C5698, 48) | Kint már izzott a fény, kisírt szemei fájtak (1918 Julián Éva CD10) | mire a poloska az ágyról lemászik [...], akkorra elkezd ám a csipés helye fájni (1921 Nagy Lajos 9472033, 104) | Fȧo̯jik ȧ fogȧm, më pukȧs [= lyukas] (1968 Szlavóniai szótár C6859, 217) | mikor ébred, feje bortól fáj (1989 Páskándi Géza 2001007, 37).

1a. (alany n., helyhatározóval, tárgyragos határozóval is) ’ua.’ ❖ nevetünk, ha mást nevetni látunk; fájdalmat érzünk a’ fájdalom érezők’ tekintetére, még pedig nagy részint ott a’ hol azoknak fáj (1821 Bódogh Mihály C5531, 31) | Ki hallgat terád már? Naphosszat motyogd bár hogy itt fáj, hogy ott fáj... (1932 Babits Mihály CD10) | Mindennap összejöttek a lábsérülésesek, a járásképtelenek kórtermében és kiosztották a napi edzésfeladatokat. Akiknek alul fájt, azok felül erősítettek, illetve fordítva (1972 Népsport febr. 20. C8041, 5) | óvatosan megérintette a helyet, ajka elnyílt, közeledett, megcsókolta ahol még fájt egy kicsit (1986 Nádas Péter 9466003, 194).

2. (tárgyragos határozóval is) ’〈vmely (orvosi) művelet, beavatkozás v. betegség, élettani folyamat stb.〉 testi fájdalommal jár, ill. 〈vmely eszköz v. hatás〉(használata által) testi fájdalmat okoz vkinek, es. vminek’ ❖ Hegyes kis ollótskával ſzokták fel-vágni [a himlőhólyagok] tetejit; ez épen ſemmit nem fáj a’ betegnek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 218) | [sok ember] Döbrögiként, mert neki nem fáj, azt hiszi, korbácsa másnak sem fáj (1843 Széchenyi István CD1501) | A szemeimnek fáj a világosság, a füleimnek a hang, ok nélküli félelmek kínoznak éjjel és nappal (1898 Jókai Mór CD18) | [a tuberkulózishoz hasonlóan] a később hallatlan fájdalmakat okozó rák sem fáj lényegesebben eleinte (1936 Orvosi Hetilap C8186, 764) | Etelka sírt, hogy fájni fog a szülés, ő nem bírja elviselni (1982 Géczi János 1058001, 311) | nem szabad ütni az állatokat, mert fáj nekik (1999 e. Kocsis Rózsi CD48).

2a. (alany n.) ’〈annak kif-ére, hogy a szövegkörnyezetben kifejtett folyamat, cselekvés stb. annak, aki azt elszenvedi, testi fájdalommal jár〉’ ❖ Midőn dr. Clot egyik Negernek lábát elmetszé, bámult nyugalmán ’s kérdé: „Nem fáj?” (1833 Szemlélő 8664001, 8) | Ülj meg itten az ölemben, De ne moccanj, mert különben Meg talállak csípni, Igy ni! Ugye fáj? (1847 Petőfi Sándor CD01) | [A műtét előtt] elhatároztam, hogy ordítani fogok, ha fáj […], figyelmeztetésképpen, hogy most még élek, vigyázzanak, hagyják abba (1937 Karinthy Frigyes 9309003, 206) | recsegni kezdtek a készülékeink, de olyan fülsiketítően, hogy már-már fájt (1965 Élet és Tudomány C4916, 1096) | Megerőszakoltak! Bántottak! Fáj nagyon! Mindenem fáj! Haza akarok menni! (2008 Szilánkokra hullva 3333001, 14).

2b. (irod) ’〈annak kif-ére, hogy huzamosan testi fájdalmai vannak vkinek〉’ ❖ Hiába sírtam, hiába féltem, Hiába fájtam, hiába szültem! (1909 Lesznai Anna 9398021, 16) | csontig fájunk nincs kenyerünk nincsen tüzünk (1925 Bányai Kornél CD10) | mindvégig egész testemben fájtam, mert a[z álombeli] lebegés egyáltalán nem volt könnyed, súlytalan, nem is lebegés volt valójában, hanem felfüggesztett, kifeszített helyzet a levegőben (1989 Csengey Dénes 1028001, 6) | Ma reggelre „beállt” a derekam. Foteltól fotelig kúszom. Ha ülök is, fájok (2002 Esterházy Péter 3026001, 33).

3. (szív, lélek stb. szóval, tárgyragos határozóval is) ’〈annak kif-ére, hogy vkinek a szívét, lelkét stb. nagyfokú szomorúság, bánat fogja el, tölti be (vmi, vki miatt)〉’ ❖ Mi vagy ſziv? mit akarſz? miért fájſz, miért örülſz? (1779 Bessenyei György¹ C1082, 41) | ennek a’ Jó Lelk Papnak-is azon kell fájni a’ ſzivének, hogy láttya mint foſztatott-meg, mind a’ két Evangelicus réſzen lév Papság, minden Papi Méltóságától (1792 Magyar Kurir Toldalékja C6122, 152) | Lelkem fáj belé, hogy nem segithetek (1848 Életképek C0107, 820) | Mégis, mégis minek hagytál bennünket el? Meglásd, ha itthon fájt, ott is fáj a kebel (1851 Tompa Mihály CD01) | elbujdosik annak a közeléből, aki miatt a szíve fáj (1872 Jókai Mór CD18) | – Valld be, hogy kicsit fáj a szíved mégis. [...] Laci neked vőlegényed volt… (1925 Surányi Miklós CD10) | Nem mutattam, de nagyon fájó szívvel búcsúztam el az ismerősöktől (1975 Lakatos Menyhért 9377001, 90) | Fáj a lelkem, ha látom városom lakóinak sorsát (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

3a. ’〈vmely esemény, állapot stb.〉 nagyfokú szomorúságot, lelki fájdalmat okoz’ ❖ Ki nem mondhatom, mi zokogáſok, és köny-hullatások között váltak-el tlem a’ Zibákiak: fájt nékem-is igen ez az el-válás (1794 Molnár János C0295, 69) | Bátyád halála fáj, tudom, szívednek (1866 Greguss Ágost ford.–Shakespeare CD11) | Ki tudja még, a lélekben mi fáj? (1959–1961 Jankovich Ferenc 9275025, 23) | Egy idő után már sírt, ha csak hozzáértem. Az ápolónők gondoskodását elfogadta. Ez fájt nekem (2010 Borbély Szilárd 3059010, 87).

3b. (irod) ’〈annak kif-ére, hogy lelki fájdalmat okoz (vmivel) vkinek vki, ill. lelki fájdalmat érez (vmi miatt) vki〉’ ❖ Víg ſorsát [ti. az ismeretlen sírról szedett harmattól való meggyógyulását] látván, azon fájt egyedl; Hogy gyomrában kit rekeſztett e’ gödör? (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 265) | Nagyon sajnálnám ha ezen rövid írásban csak eggy szó is volna, melly oda magyaráztathatnék, hogy vele valakinek fájni akartam (1813 Kazinczy Ferenc C2564, 68) | Minek lássák egymást mégegyszer, minek fájjanak egymásnak (1911 Pesti Hírlap szept. 10. C5659, 2) | Nem én fájok neked. Magad fájsz magadnak. Az, hogy nem veheted kezedbe többé azt a tollat, amelyet egy fillérért eladtál (1940 Heltai Jenő 9239062, 85) | Fájunk mi már frissen üdén s mint más a poggyászát csomagmegörzőbe adja egy késő nomád a gyászát (1990 Sziveri János 1147016, 73).

4. ’Bánt vkit vmi.’

4a. (tárgyragos határozóval is) ’〈annak kif-ére, hogy vkinek, vminek a helyzete v. viselkedése, viszonyulása stb. (fájdalmas) neheztelést v. elégedetlenséget kelt vkiben, rosszul esik vkinek〉’ ❖ Maga ſugolyában buslakodik, fújja mérgét, és fáj néki, hogy máſnak jól van dolga (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 26) | A’ mi Embereinknek is a’ fáj leg inkább, hogy a’ rakott aſztalok mellett, a’ ſzép és jól sltt búza kenyér helyett, a’ sovány kukoritza (tengeri) málén kell nékiek rágódni (1792 Magyar Hírmondó 7444077, 126) | a bécsi falakban létező hatalomnak fáj Magyarország felett nem rendelkezhetni többé (1848 Kossuth Lajos 8250001, 32) | Édes Margitom, ez a bizalmatlanság egy kicsit fáj nekem (1937 Zilahy Lajos 9799002, 62) | A tanítónak fájtak az elkallódó tehetségek (1956 Németh László² 9485043, 386) | A kis nemzeteknek tagadhatatlanul fáj, ha a nagyhatalmak közönyösek irántuk (1995 Magyar Hírlap CD09).

4b. (tárgyragos határozóval is) ’〈annak kif-ére, hogy (megbánva) sajnál vmit vki〉’ ❖ Az fájt az Eſztergami pogányságnak, hogy látták a’ Párkányi veſzedelmet, és nem ſegithették tárſaikat (1783 Molnár János C0293, 380) | igazán szivemből fáj, hogy azt cselekedtem, de anyám, néném, kérjétek az Istent, hogy bocsássa meg büneimet, és bocsássatok meg ti is (1840 Peregriny Elek 8360003, 67) | Ne gondolja, hogy nekem nem fáj, ha meg kell rövidítenem, ki kell fosztanom a tulajdon gyermekemet… hogy meg kell dézsmálnom a Hellácska hozományát (1914 Ambrus Zoltán CD10) | Persze kicsit fáj az utolsó forduló, hogy nem sikerült kiharcolni a Európa-liga-indulást, de szerencsére a válogatott idei teljesítménye kárpótol (2009 Nemzeti Sport jún. 2. C8078, 5).

4c. (szleng) ’〈annak leintésére, aki olyan dolog miatt aggodalmaskodik, amely őt nem érinti v. nem rá tartozik〉’ ❖ Ne fájjon neked a más feje (1873 Fővárosi Lapok C8089, 1017) | Mit fáj az ungvári püspöknek, hogy ő [ti. Szigligeti Jóska] néhanapján szeret a kocsmában időzni? (1926 Krúdy Gyula CD54) | hülye voltál, nem hallgattál a haverodra... Megérdemelted a sorsodat – mondta a férfi megvetően. – Ne fájjon neked az én sorsom (1971 Népszava júl. 24. C7436, 8) | Miért fáj neked az, ha népszerű egy topic és képes különböző politikai nézeteket valló embereket egy közös cél érdekében összehozni? (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. (hogy ksz-s következményes mellékmondatban) (biz) ’〈a főmondatban megnevezett tulajdonság, sajátosság nagy mértékének, mennyiségének a kif-ére〉’ ❖ elmegyek, mert így már unom az életemet, úgy unom, hogy szinte fáj(1908 Krúdy Gyula CD54) | Hiszen akad sok kedves részlet a filmben is, de aztán néha olyan bután műveletlen, hogy az már fáj (1938 Nemzeti Sport febr. 14. C7077, 10) | a levegő meg annyira tiszta, hogy szinte fáj (2002 Magyar Hírlap CD09) | [a zongorista] annyit üt mellé, hogy az fáj és feltűnő (2004 Népszabadság aug. 31. C7852, 12).

6. fáj vmibe (/biz) ’〈annak kif-ére, hogy vmi (túlzottan) nagy összegbe kerül, ill. (túlzottan) nagy erőfeszítést v. áldozatot követel〉’ ❖ Lemondok a dicsőségról [!], bár szeretem, Csakhogy ezen Rozikámat megvehetem. Isten hozzád, hát mathezis, Ha oly sokba fájhat ez is (1793 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | a’ békebiróságok fuvarozása ’s élelmezése a’ községeknek sokba fáj (1841 Pesti Hírlap CD61) | Hazavittem egy monoklit (egy koronába fájt), majd otthon begyakorolom az arcomat (1934 Pesti Hírlap aug. 25. C5682, 6) | Nem tudom, mibe fáj most egy szökőkút folyómétere, de ez [ti. a falu főterére épített új szökőkút] se lehetett piskóta (2009 Népszabadság okt. 10. C7857, 5).

Fr: fej, fog.

Vö. CzF. fáj¹; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. fájik

fájik lásd fáj
fáj tárgyatlan ige 1a3
fájik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben) (nyj)
1. (kül. birtokszói alannyal, tárgyragos határozóval is)
〈annak kif-ére, hogy betegség v. vmely külső ok, bántalom miatt vmely testrészben, testtájon, testi elváltozásban stb. kínzó, sajgó érzés jelentkezik, van〉
dereka igen fáj
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ seb hol viszket, hol fáj
(1802 Kováts Mihály ford.Struve)
Fáj a kutyának a lába, Mėgütötte a szàlmába
(1862 Vadrózsák)
Sokat fáj a szivem, kivált éjjelenként
(1884 Vasárnapi Újság)
Az ideg kibuvási pontjain nyomásra fáj
(1911 RévaiNagyLex.)
Kint már izzott a fény, kisírt szemei fájtak
(1918 Julián Éva)
mire a poloska az ágyról lemászik [...], akkorra elkezd ám a csipés helye fájni
(1921 Nagy Lajos)
Fȧo̯jik ȧ fogȧm, më pukȧs [= lyukas]
(1968 Szlavóniai szótár)
mikor ébred, feje bortól fáj
(1989 Páskándi Géza)
1a. (alany n., helyhatározóval, tárgyragos határozóval is)
ua.
nevetünk, ha mást nevetni látunk; fájdalmat érzünk a’ fájdalom érezők’ tekintetére, még pedig nagy részint ott a’ hol azoknak fáj
(1821 Bódogh Mihály)
Ki hallgat terád már? Naphosszat motyogd bár hogy itt fáj, hogy ott fáj...
(1932 Babits Mihály)
Mindennap összejöttek a lábsérülésesek, a járásképtelenek kórtermében és kiosztották a napi edzésfeladatokat. Akiknek alul fájt, azok felül erősítettek, illetve fordítva
(1972 Népsport febr. 20.)
óvatosan megérintette a helyet, ajka elnyílt, közeledett, megcsókolta ahol még fájt egy kicsit
(1986 Nádas Péter)
2. (tárgyragos határozóval is)
〈vmely (orvosi) művelet, beavatkozás v. betegség, élettani folyamat stb.〉 testi fájdalommal jár, ill. 〈vmely eszköz v. hatás〉 (használata által) testi fájdalmat okoz vkinek, es. vminek
Hegyes kis ollótskával ſzokták fel-vágni [a himlőhólyagok] tetejit; ez épen ſemmit nem fáj a’ betegnek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[sok ember] Döbrögiként, mert neki nem fáj, azt hiszi, korbácsa másnak sem fáj
(1843 Széchenyi István)
A szemeimnek fáj a világosság, a füleimnek a hang, ok nélküli félelmek kínoznak éjjel és nappal
(1898 Jókai Mór)
[a tuberkulózishoz hasonlóan] a később hallatlan fájdalmakat okozó rák sem fáj lényegesebben eleinte
(1936 Orvosi Hetilap)
Etelka sírt, hogy fájni fog a szülés, ő nem bírja elviselni
(1982 Géczi János)
nem szabad ütni az állatokat, mert fáj nekik
(1999 e. Kocsis Rózsi)
2a. (alany n.)
〈annak kif-ére, hogy a szövegkörnyezetben kifejtett folyamat, cselekvés stb. annak, aki azt elszenvedi, testi fájdalommal jár〉
Midőn dr.doktor Clot egyik Negernek lábát elmetszé, bámult nyugalmán ’s kérdé: „Nem fáj?”
(1833 Szemlélő)
Ülj meg itten az ölemben, De ne moccanj, mert különben Meg talállak csípni, Igy ni! Ugye fáj?
(1847 Petőfi Sándor)
[A műtét előtt] elhatároztam, hogy ordítani fogok, ha fáj […], figyelmeztetésképpen, hogy most még élek, vigyázzanak, hagyják abba
(1937 Karinthy Frigyes)
recsegni kezdtek a készülékeink, de olyan fülsiketítően, hogy már-már fájt
(1965 Élet és Tudomány)
Megerőszakoltak! Bántottak! Fáj nagyon! Mindenem fáj! Haza akarok menni!
(2008 Szilánkokra hullva)
2b. (irod)
〈annak kif-ére, hogy huzamosan testi fájdalmai vannak vkinek〉
Hiába sírtam, hiába féltem, Hiába fájtam, hiába szültem!
(1909 Lesznai Anna)
csontig fájunk nincs kenyerünk nincsen tüzünk
(1925 Bányai Kornél)
mindvégig egész testemben fájtam, mert a[z álombeli] lebegés egyáltalán nem volt könnyed, súlytalan, nem is lebegés volt valójában, hanem felfüggesztett, kifeszített helyzet a levegőben
(1989 Csengey Dénes)
Ma reggelre „beállt” a derekam. Foteltól fotelig kúszom. Ha ülök is, fájok
(2002 Esterházy Péter)
3. (szív, lélek stb. szóval, tárgyragos határozóval is)
〈annak kif-ére, hogy vkinek a szívét, lelkét stb. nagyfokú szomorúság, bánat fogja el, tölti be (vmi, vki miatt)
Mi vagy ſziv? mit akarſz? miért fájſz, miért örülſz?
(1779 Bessenyei György¹)
ennek a’ Jó Lelk Papnak-is azon kell fájni a’ ſzivének, hogy láttya mint foſztatott-meg, mind a’ két Evangelicus réſzen lév Papság, minden Papi Méltóságától
(1792 Magyar Kurir Toldalékja)
Lelkem fáj belé, hogy nem segithetek
(1848 Életképek)
Mégis, mégis minek hagytál bennünket el? Meglásd, ha itthon fájt, ott is fáj a kebel
(1851 Tompa Mihály)
elbujdosik annak a közeléből, aki miatt a szíve fáj
(1872 Jókai Mór)
– Valld be, hogy kicsit fáj a szíved mégis. [...] Laci neked vőlegényed volt…
(1925 Surányi Miklós)
Nem mutattam, de nagyon fájó szívvel búcsúztam el az ismerősöktől
(1975 Lakatos Menyhért)
Fáj a lelkem, ha látom városom lakóinak sorsát
(1995 Protestáns Biblia ford.)
3a.
〈vmely esemény, állapot stb.〉 nagyfokú szomorúságot, lelki fájdalmat okoz
Ki nem mondhatom, mi zokogáſok, és köny-hullatások között váltak-el tlem a’ Zibákiak: fájt nékem-is igen ez az el-válás
(1794 Molnár János)
Bátyád halála fáj, tudom, szívednek
(1866 Greguss Ágost ford.Shakespeare)
Ki tudja még, a lélekben mi fáj?
(1959–1961 Jankovich Ferenc)
Egy idő után már sírt, ha csak hozzáértem. Az ápolónők gondoskodását elfogadta. Ez fájt nekem
(2010 Borbély Szilárd)
3b. (irod)
〈annak kif-ére, hogy lelki fájdalmat okoz (vmivel) vkinek vki, ill. lelki fájdalmat érez (vmi miatt) vki〉
Víg ſorsát [ti. az ismeretlen sírról szedett harmattól való meggyógyulását] látván, azon fájt egyedl; Hogy gyomrában kit rekeſztett e’ gödör?
(1777 Baróti Szabó Dávid)
Nagyon sajnálnám ha ezen rövid írásban csak eggy szó is volna, melly oda magyaráztathatnék, hogy vele valakinek fájni akartam
(1813 Kazinczy Ferenc)
Minek lássák egymást mégegyszer, minek fájjanak egymásnak
(1911 Pesti Hírlap szept. 10.)
Nem én fájok neked. Magad fájsz magadnak. Az, hogy nem veheted kezedbe többé azt a tollat, amelyet egy fillérért eladtál
(1940 Heltai Jenő)
Fájunk mi már frissen üdén s mint más a poggyászát csomagmegörzőbe adja egy késő nomád a gyászát
(1990 Sziveri János)
4.
Bánt vkit vmi.
4a. (tárgyragos határozóval is)
〈annak kif-ére, hogy vkinek, vminek a helyzete v. viselkedése, viszonyulása stb. (fájdalmas) neheztelést v. elégedetlenséget kelt vkiben, rosszul esik vkinek〉
Maga ſugolyában buslakodik, fújja mérgét, és fáj néki, hogy máſnak jól van dolga
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
A’ mi Embereinknek is a’ fáj leg inkább, hogy a’ rakott aſztalok mellett, a’ ſzép és jól sltt búza kenyér helyett, a’ sovány kukoritza (tengeri) málén kell nékiek rágódni
(1792 Magyar Hírmondó)
a bécsi falakban létező hatalomnak fáj Magyarország felett nem rendelkezhetni többé
(1848 Kossuth Lajos)
Édes Margitom, ez a bizalmatlanság egy kicsit fáj nekem
(1937 Zilahy Lajos)
A tanítónak fájtak az elkallódó tehetségek
(1956 Németh László²)
A kis nemzeteknek tagadhatatlanul fáj, ha a nagyhatalmak közönyösek irántuk
(1995 Magyar Hírlap)
4b. (tárgyragos határozóval is)
〈annak kif-ére, hogy (megbánva) sajnál vmit vki〉
Az fájt az Eſztergami pogányságnak, hogy látták a’ Párkányi veſzedelmet, és nem ſegithették tárſaikat
(1783 Molnár János)
igazán szivemből fáj, hogy azt cselekedtem, de anyám, néném, kérjétek az Istent, hogy bocsássa meg büneimet, és bocsássatok meg ti is
(1840 Peregriny Elek)
Ne gondolja, hogy nekem nem fáj, ha meg kell rövidítenem, ki kell fosztanom a tulajdon gyermekemet… hogy meg kell dézsmálnom a Hellácska hozományát
(1914 Ambrus Zoltán)
Persze kicsit fáj az utolsó forduló, hogy nem sikerült kiharcolni a Európa-liga-indulást, de szerencsére a válogatott idei teljesítménye kárpótol
(2009 Nemzeti Sport jún. 2.)
4c. (szleng)
〈annak leintésére, aki olyan dolog miatt aggodalmaskodik, amely őt nem érinti v. nem rá tartozik〉
Ne fájjon neked a más feje
(1873 Fővárosi Lapok)
Mit fáj az ungvári püspöknek, hogy ő [ti. Szigligeti Jóska] néhanapján szeret a kocsmában időzni?
(1926 Krúdy Gyula)
hülye voltál, nem hallgattál a haverodra... Megérdemelted a sorsodat – mondta a férfi megvetően. – Ne fájjon neked az én sorsom
(1971 Népszava júl. 24.)
Miért fáj neked az, ha népszerű egy topic és képes különböző politikai nézeteket valló embereket egy közös cél érdekében összehozni?
(2000 Magyar Hírlap)
5. (hogy ksz-s következményes mellékmondatban) (biz)
〈a főmondatban megnevezett tulajdonság, sajátosság nagy mértékének, mennyiségének a kif-ére〉
elmegyek, mert így már unom az életemet, úgy unom, hogy szinte fáj
(1908 Krúdy Gyula)
Hiszen akad sok kedves részlet a filmben is, de aztán néha olyan bután műveletlen, hogy az már fáj
(1938 Nemzeti Sport febr. 14.)
a levegő meg annyira tiszta, hogy szinte fáj
(2002 Magyar Hírlap)
[a zongorista] annyit üt mellé, hogy az fáj és feltűnő
(2004 Népszabadság aug. 31.)
6. fáj vmibe (/biz)
〈annak kif-ére, hogy vmi (túlzottan) nagy összegbe kerül, ill. (túlzottan) nagy erőfeszítést v. áldozatot követel〉
Lemondok a dicsőségról [!], bár szeretem, Csakhogy ezen Rozikámat megvehetem. Isten hozzád, hát mathezis, Ha oly sokba fájhat ez is
(1793 Csokonai Vitéz Mihály)
a’ békebiróságok fuvarozása ’s élelmezése a’ községeknek sokba fáj
(1841 Pesti Hírlap)
Hazavittem egy monoklit (egy koronába fájt), majd otthon begyakorolom az arcomat
(1934 Pesti Hírlap aug. 25.)
Nem tudom, mibe fáj most egy szökőkút folyómétere, de ez [ti. a falu főterére épített új szökőkút] se lehetett piskóta
(2009 Népszabadság okt. 10.)
Fr: fej, fog
Vö. CzF. fáj¹; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. fájik

Beállítások