🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

fakadás fn 

1. ’a fakad igével kifejezett történés’ ❖ [A tüdő fekélyének] fakadáſa utánn mit kell tſelekedni (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [717]).

2. ’a föld mélyéből előtörő víz; forrás, ill. vmely folyó, folyóvíz forrása’ ❖ Ér [=] forrás, forradék, fakadás, tsorgó, tsorogvány, fakadék (1784 Kisded szótár C0815, 20) | a’ 90 mért fldtl még fel felé 180 mért fldet lehet számlálni a’ Volga’ fakadásaig (1815 Pálóczi Horváth Ádám 8352009, 42) | [a mohos rétek] halványzöld színét száraz helyeken hússzínű hangabokor, források fakadásánál káka- és nádrétegek szakítják félbe (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Zavaros, sáros és gőzölgő fakadás gyógyít engem a mama-földből (1933 Babits Mihály CD01) | A forráslápok a források fakadásánál keletkeznek (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

2a. ’árvédelmi töltés mentett oldalán árvíz hatására felfakadó v. felszivárgó víz, buzgár v. belvíz’ ❖ A megtelt Duna-árok felnyomta a talajvizet és a gáttal védett legelő is tele volt fakadással (1926 Pesti Napló nov. 23. C8704, 9) | két nap és két éjszaka dolgoznak már egy rendkívül erős buzgárcsoport elfojtásán. A legnagyobb — fél méter átmérőjű — fakadás körül még legalább 10 kisebb buzgárból ömlik a víz (1965 Népszabadság jún. 22. C4815, 1).

3. ’az a folyamat v. jelenség, hogy tavasszal vmely növény, kül. szőlőtőke hajtani kezd, ill. ennek mint folyamatnak a későbbi termés szempontjából tekintett minősége’ ❖ hogy Éghajlatunknak idegen szüleménnye légyen a’ szederfa, bebizonyitja Leveleinek sokkal előbb hullajtása, és sokkal későbben lévő fakadása mint valamennyi egyéb fák nemeinek (1822 Tudományos Gyűjtemény C5541, 82) | hosszas gödör ásatik őszszel levélhullás után vagy tavaszszal, jóval fakadás előtt; a’ jó falu szőlőtőröl levágott érett venyigék egymáshoz 3-4 hüvelknyire beültettetnek (1844 e. Edvi Illés Pál 8573002, 44) | A fejértemplomi kerületben Temes vármegyében a szárazság miatt a fakadás rossz. A gyengén fakadt tőkéken a szőlőtermés nem látható. Krassóban a szőlők jól fakadtak és bő termés remélhető. A kecskeméti kerületben is hiányos volt a fakadás (1908 Pesti Napló máj. 22. C5324, 16) | [A nyárfa] tavaszi levelei kerekdedek, a lemeznél rendesen hosszabb nyéllel, szabályosan, sűrűbben és élesebben fogasak (mindkét oldalukon rendesen 8-12 foggal), alul fakadáskor kopaszak (1928 TolnaiÚjLex. C5730, 153) | Gyakorta jártam a Hegyalját fakadástól szüretig, igyekezve osztozni a kapás ember gondjában, reménységében (1964 Népszava júl. 12. C4828, 8) | és aradi borvidéktől a Küküllő mentéig és a Szászföldig, mindenütt karózták és karózzák ma is a szőlőket. A felkarózás ideje tavasszal, fakadás után van (1999 Magyar néprajz CD47).

3a. (vál, átv is) ’az a természeti folyamat v. jelenség, hogy tavasszal a természet megújul, felébred, ill. ennek időszaka’ ❖ mindenütt csak fakadás, csak kezdet, csak bimbózás vagyon. Mi is lehetne tartós, nagy és tökéletes ezen kis hézagban a bölcső és koporsó között? (1813 Katona József 8226003, 201) | a természet szines ragyogása, virágillata, az élet, a fakadás e pompája (1925 Népszava máj. 29. C7493, 8) | fokozódó izgalma a fáradhatatlan megtermékenyülésnek, mely a fakadásbaborult tájjal lélegzik együtt (1948 Berda József 2002007, 22) | még hő ez [az illat], új, mint zengő fakadáskor Frissen fuvallt, első mézű, meleg (1965 Fodor József C6882, 1837) | Vessünk véget a magányos estéknek! Jelentkezzen, aki szívesen megismerkedne egy 40 éves, 175 cm magas elvált üzemmérnökkel. „Fakadás M. 775” jeligére a hirdetőbe (1989 Magyar Nemzet márc. 29. C8364, 8).

4. (kissé rég, átv is) ’〈növényi részként:〉 hajtás v. rügy’ ❖ egy élöfa hozzám ugorván, és az ö ágat [!], mellynek ſudarán hat fakadáſi, mint megannyi ujjai valának, leereſztvén, azok által engem fektembül felemelt (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg C1967, 17) | Hát ti, megragadt kis óltások? És ti jól indúlt fokadások? Szép növéstek megszűnt újúlni, Gyenge hajtástok kezd sárgúlni (1796 Fazekas Mihály CD01) | Az idő új fakadást növesztend szíveden, melly bár késő virággal jutalmam leszen (1841 Athenaeum C0022, 107) | Nincs károsabb szokás, mint a nyurga szálas fának derekáról, – mindjárt az ültetés évében, – minden mutatkozó fakadást, mihelyt előtűnik, letaszigálni vagy lemetélni (1877 Bereczki Máté C1047, 16) | [az] ormányos bogár a szőlő duzzadó szemét vagy fesledező fakadását rágja el (1933 Az állatok világa ford. CD46).

5. (/ritk, átv is) ’〈ember v. állat testén:〉(nedvvel telt v. nedvedző) duzzanat, csomó, kelés stb.’ ❖ [a peremizs a] varat sömört, és fakadáſokat gyógyítthatja, valaki ez fü ki-fatsart levével azokat moſogatja (1775 Csapó József 7062001, 66) | A’ Gyöngyök [ti. az igazgyöngyök] eredetét Plinius az égi harmatnak tulajdonítja; Aldrovandus a’ tsigaházban lévő tsiga fakadásainak (1823 Hasznos Mulatságok C8318, 19) | [a reklámozott kenőcs] elmulasztja a szeplőket, májfoltokat, pörsenéseket, orrvörösséget, fakadásokat, mitesszereket, himlőhelyeket, egyszóval az arc és a test minden tisztátlanságát (1896 Budapesti Hírlap dec. 20. C4743, 31) | Fakadásra macskaszőrrel kevert kemény tejfölt tesznek (1935 Ethnographia C6945, 29) | [A borbély] a beretváláson, nyíráson, hajfodorításon, szakálverésen kívül sebeket, fakadásokat és daganatokat gyógyított, fogat húzott, köpölyözött (1961 Népszava okt. 11. C4825, 4) | gennyes fakadás a nemzet testén (2001 Magyar Hírlap CD09).

Sz: fakadású.

Vö. CzF.; ÚMTsz.

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
fakadás főnév
1.
a fakad igével kifejezett történés
[A tüdő fekélyének] fakadáſa utánn mit kell tſelekedni
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
2.
a föld mélyéből előtörő víz; forrás, ill. vmely folyó, folyóvíz forrása
Ér [=] forrás, forradék, fakadás, tsorgó, tsorogvány, fakadék
(1784 Kisded szótár)
a’ 90 mért fldtl még fel felé 180 mért fldet lehet számlálni a’ Volga’ fakadásaig
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
[a mohos rétek] halványzöld színét száraz helyeken hússzínű hangabokor, források fakadásánál káka- és nádrétegek szakítják félbe
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Zavaros, sáros és gőzölgő fakadás gyógyít engem a mama-földből
(1933 Babits Mihály)
A forráslápok a források fakadásánál keletkeznek
(1993 A magyarság kézikönyve)
2a.
árvédelmi töltés mentett oldalán árvíz hatására felfakadó v. felszivárgó víz, buzgár v. belvíz
A megtelt Duna-árok felnyomta a talajvizet és a gáttal védett legelő is tele volt fakadással
(1926 Pesti Napló nov. 23.)
két nap és két éjszaka dolgoznak már egy rendkívül erős buzgárcsoport elfojtásán. A legnagyobb — fél méter átmérőjű — fakadás körül még legalább 10 kisebb buzgárból ömlik a víz
(1965 Népszabadság jún. 22.)
3.
az a folyamat v. jelenség, hogy tavasszal vmely növény, kül. szőlőtőke hajtani kezd, ill. ennek mint folyamatnak a későbbi termés szempontjából tekintett minősége
hogy Éghajlatunknak idegen szüleménnye légyen a’ szederfa, bebizonyitja Leveleinek sokkal előbb hullajtása, és sokkal későbben lévő fakadása mint valamennyi egyéb fák nemeinek
(1822 Tudományos Gyűjtemény)
hosszas gödör ásatik őszszel levélhullás után vagy tavaszszal, jóval fakadás előtt; a’ jó falu szőlőtőröl levágott érett venyigék egymáshoz 3-4 hüvelknyire beültettetnek
(1844 e. Edvi Illés Pál)
A fejértemplomi kerületben Temes vármegyében a szárazság miatt a fakadás rossz. A gyengén fakadt tőkéken a szőlőtermés nem látható. Krassóban a szőlők jól fakadtak és bő termés remélhető. A kecskeméti kerületben is hiányos volt a fakadás
(1908 Pesti Napló máj. 22.)
[A nyárfa] tavaszi levelei kerekdedek, a lemeznél rendesen hosszabb nyéllel, szabályosan, sűrűbben és élesebben fogasak (mindkét oldalukon rendesen 8-12 foggal), alul fakadáskor kopaszak
(1928 TolnaiÚjLex.)
Gyakorta jártam a Hegyalját fakadástól szüretig, igyekezve osztozni a kapás ember gondjában, reménységében
(1964 Népszava júl. 12.)
és aradi borvidéktől a Küküllő mentéig és a Szászföldig, mindenütt karózták és karózzák ma is a szőlőket. A felkarózás ideje tavasszal, fakadás után van
(1999 Magyar néprajz)
3a. (vál, átv is)
az a természeti folyamat v. jelenség, hogy tavasszal a természet megújul, felébred, ill. ennek időszaka
mindenütt csak fakadás, csak kezdet, csak bimbózás vagyon. Mi is lehetne tartós, nagy és tökéletes ezen kis hézagban a bölcső és koporsó között?
(1813 Katona József)
a természet szines ragyogása, virágillata, az élet, a fakadás e pompája
(1925 Népszava máj. 29.)
fokozódó izgalma a fáradhatatlan megtermékenyülésnek, mely a fakadásbaborult tájjal lélegzik együtt
(1948 Berda József)
még hő ez [az illat], új, mint zengő fakadáskor Frissen fuvallt, első mézű, meleg
(1965 Fodor József)
Vessünk véget a magányos estéknek! Jelentkezzen, aki szívesen megismerkedne egy 40 éves, 175 cm magas elvált üzemmérnökkel. „Fakadás M. 775” jeligére a hirdetőbe
(1989 Magyar Nemzet márc. 29.)
4. (kissé rég, átv is)
〈növényi részként:〉 hajtás v. rügy
egy élöfa hozzám ugorván, és az ö ágat [!], mellynek ſudarán hat fakadáſi, mint megannyi ujjai valának, leereſztvén, azok által engem fektembül felemelt
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
Hát ti, megragadt kis óltások? És ti jól indúlt fokadások? Szép növéstek megszűnt újúlni, Gyenge hajtástok kezd sárgúlni
(1796 Fazekas Mihály)
Az idő új fakadást növesztend szíveden, melly bár késő virággal jutalmam leszen
(1841 Athenaeum)
Nincs károsabb szokás, mint a nyurga szálas fának derekáról, – mindjárt az ültetés évében, – minden mutatkozó fakadást, mihelyt előtűnik, letaszigálni vagy lemetélni
(1877 Bereczki Máté)
[az] ormányos bogár a szőlő duzzadó szemét vagy fesledező fakadását rágja el
(1933 Az állatok világa ford.)
5. (/ritk, átv is)
〈ember v. állat testén:〉 (nedvvel telt v. nedvedző) duzzanat, csomó, kelés stb.
[a peremizs a] varat sömört, és fakadáſokat gyógyítthatja, valaki ez fü ki-fatsart levével azokat moſogatja
(1775 Csapó József)
A’ Gyöngyök [ti. az igazgyöngyök] eredetét Plinius az égi harmatnak tulajdonítja; Aldrovandus a’ tsigaházban lévő tsiga fakadásainak
(1823 Hasznos Mulatságok)
[a reklámozott kenőcs] elmulasztja a szeplőket, májfoltokat, pörsenéseket, orrvörösséget, fakadásokat, mitesszereket, himlőhelyeket, egyszóval az arc és a test minden tisztátlanságát
(1896 Budapesti Hírlap dec. 20.)
Fakadásra macskaszőrrel kevert kemény tejfölt tesznek
(1935 Ethnographia)
[A borbély] a beretváláson, nyíráson, hajfodorításon, szakálverésen kívül sebeket, fakadásokat és daganatokat gyógyított, fogat húzott, köpölyözött
(1961 Népszava okt. 11.)
gennyes fakadás a nemzet testén
(2001 Magyar Hírlap)
Sz: fakadású
Vö. CzF.; ÚMTsz.

Beállítások