favágás fn 

1. ’〈kül. fakitermelésben:〉 az a művelet, amelynek során a fát tőből kivágják, vágással kidöntik’ ❖ [A könyv] a’ fa-vágás idejére az öſzi idöt javaſolja (1783 Molnár János C0291, 272) | [Jánosi falu] erdeje igen nagy, s lakosai favágásból és mészégetésből táplálják magukat (1851 Fényes Elek 8141005, 149) | Egy cserkeszi lakost favágásnál a ledülő fa agyoncsapott (1854 Vasárnapi Újság CD56) | a [had]sereg a favágásra, hidak, utak elrontására, avagy kiigazitására, úgy szintén árkok készitésére a megkivántató műszereket magával hordja (1896 Gracza György CD45) | az előljáróság adhatott ugyan engedélyt a tilos erdőben való favágásra, de csak [...] építési célból (1938 Zügn Nándor CD52) | a mértéktelen favágás és legeltetés az erdő pusztulását, elsatnyulását eredményezte (1999 Magyar néprajz CD47).

1a. (rég) ’az erdőnek vágásra kijelölt, ill. vágás alatt álló része, területe’ ❖ az legtöbbet igérőknek 6 egymásután következendő esztendőre az uradalmi ugynevezett felső szigetben lévő esztendőnként kijelölt és az hely szinén megtekinthető favágások öszvesen, az uradalmi kancellariaban mindenkor szemlélhető feltételek alatt bérbe fognak adatni (1838 Hazai és Külföldi Tudósítások C8298, [226]) | Fánzárral és kuszónövényekkel beültetett, s száraz növénykórókkal megrakott töltéseket a homokterület belsejében is kell rakni egyenközü sorokban, oltalmul a szél ellen. [...] S az igy előkészitett területen oly növényeket kell mindenekelőtt növelni, melyek a favágások növényzetének megfelelnek (1866 Pesti Napló jan. 23. C8648, [2]) | a bruszturai kincstári pagonyhoz tartozó „pozsárovai” favágásban nagy szerencsétlenség történt, az óriási szélvihar 20–30 nagy fenyőszálfát döntvén ki, a kidöntött fák az ott [...] dolgozó Pauluk Szimjon Andri bruszturai lakost ugy főbe ütötték, hogy rögtön szörnyet halt (1887 Nemzet okt. 24. esti kiadás C0386, [2]).

2. ’az a tevékenység, amelynek során a tűzifának szánt, kisebb darabokra fűrészelt farönköt fejszével hasábokra vágják, felaprítják’ ❖ Nem leſzek haſztalan akár fa-vágásban, Akár konyha körül a’ moslék hordásban (1780 Dugonics András ford.–Homérosz C1485, 149) | sok pitvarban a favágás a hely szűke miatt átalában lehetlen – [ez a baj] némileg el leend háritva azon engedelem által, melylyel a városi hatóság egy folyamodó egyént felruházott, kinél a tüzelőfa felvágatása kisebb, nagyobb mértékben meg leend rendelhető (1845 Pesti Divatlap C5836, 113) | Azért jöttem, adjon nékem két orosz foglyot. Favágásra. Hideg van, a szobánk otthon fűtetlen s fát kellene vágni (1917 Berkes Imre CD10) | a szomszédok kötelessége csupán arra szorítkozik, hogy az utódok ott nem létekor időnként rányissák a kaput [az idős emberre], és pillanatnyi segítséget nyújtsanak (pl. favágás, idős egészségi állapotának ellenőrzése) (2002 Turai Tünde 3096001, 53).

3. (biz) ’minden változatosság nélküli, fárasztóan egyhangú tevékenység’ ❖ Bocsánatot e hosszú levél unalmaiért; rest irónak, mint én, favágás volt az (1863 Kazinczy Gábor C0216, 242) | a stílus az ember. A stílus minden. A stílus a művészet. A többi: favágás (1919 Juhász Gyula¹ 9284867, 208) | Egy újságíró beleun a szellemi favágásba s egy indianai városban gyári munkás lesz (1926 Reményi József CD10) | – Ön igen hosszú szériákat játszott bizonyos produkciókban. Nem vált ez színészi favágássá? (1994 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.; SzT.

favágás főnév
1.
〈kül. fakitermelésben:〉 az a művelet, amelynek során a fát tőből kivágják, vágással kidöntik
[A könyv] a’ fa-vágás idejére az öſzi idöt javaſolja
(1783 Molnár János)
[Jánosi falu] erdeje igen nagy, s lakosai favágásból és mészégetésből táplálják magukat
(1851 Fényes Elek)
Egy cserkeszi lakost favágásnál a ledülő fa agyoncsapott
(1854 Vasárnapi Újság)
a [had]sereg a favágásra, hidak, utak elrontására, avagy kiigazitására, úgy szintén árkok készitésére a megkivántató műszereket magával hordja
(1896 Gracza György)
az előljáróság adhatott ugyan engedélyt a tilos erdőben való favágásra, de csak [...] építési célból
(1938 Zügn Nándor)
a mértéktelen favágás és legeltetés az erdő pusztulását, elsatnyulását eredményezte
(1999 Magyar néprajz)
1a. (rég)
az erdőnek vágásra kijelölt, ill. vágás alatt álló része, területe
az legtöbbet igérőknek 6 egymásután következendő esztendőre az uradalmi ugynevezett felső szigetben lévő esztendőnként kijelölt és az hely szinén megtekinthető favágások öszvesen, az uradalmi kancellariaban mindenkor szemlélhető feltételek alatt bérbe fognak adatni
(1838 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Fánzárral és kuszónövényekkel beültetett, s száraz növénykórókkal megrakott töltéseket a homokterület belsejében is kell rakni egyenközü sorokban, oltalmul a szél ellen. [...] S az igy előkészitett területen oly növényeket kell mindenekelőtt növelni, melyek a favágások növényzetének megfelelnek
(1866 Pesti Napló jan. 23.)
a bruszturai kincstári pagonyhoz tartozó „pozsárovai” favágásban nagy szerencsétlenség történt, az óriási szélvihar 20–30 nagy fenyőszálfát döntvén ki, a kidöntött fák az ott [...] dolgozó Pauluk Szimjon Andri bruszturai lakost ugy főbe ütötték, hogy rögtön szörnyet halt
(1887 Nemzet okt. 24. esti kiadás)
2.
az a tevékenység, amelynek során a tűzifának szánt, kisebb darabokra fűrészelt farönköt fejszével hasábokra vágják, felaprítják
Nem leſzek haſztalan akár fa-vágásban, Akár konyha körül a’ moslék hordásban
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
sok pitvarban a favágás a hely szűke miatt átalában lehetlen – [ez a baj] némileg el leend háritva azon engedelem által, melylyel a városi hatóság egy folyamodó egyént felruházott, kinél a tüzelőfa felvágatása kisebb, nagyobb mértékben meg leend rendelhető
(1845 Pesti Divatlap)
Azért jöttem, adjon nékem két orosz foglyot. Favágásra. Hideg van, a szobánk otthon fűtetlen s fát kellene vágni
(1917 Berkes Imre)
a szomszédok kötelessége csupán arra szorítkozik, hogy az utódok ott nem létekor időnként rányissák a kaput [az idős emberre], és pillanatnyi segítséget nyújtsanak (pl.például favágás, idős egészségi állapotának ellenőrzése)
(2002 Turai Tünde)
3. (biz)
minden változatosság nélküli, fárasztóan egyhangú tevékenység
Bocsánatot e hosszú levél unalmaiért; rest irónak, mint én, favágás volt az
(1863 Kazinczy Gábor)
a stílus az ember. A stílus minden. A stílus a művészet. A többi: favágás
(1919 Juhász Gyula¹)
Egy újságíró beleun a szellemi favágásba s egy indianai városban gyári munkás lesz
(1926 Reményi József)
– Ön igen hosszú szériákat játszott bizonyos produkciókban. Nem vált ez színészi favágássá?
(1994 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások