fejedelemség fn 3B8

1. ’fejedelmi tisztség, rang, ill. ilyen tisztséggel rendelkező személy’ ❖ Tudják [a papok], hogy kzſégnk buzgó valláſával, Szembe-ſzálhat bátran igaz Királyával. Meſterſéggel tſalják Fejedelemſégem(1772 Bessenyei György¹ C1076, 43) | Nem pattogott ugyan Fejedelemséged ellen; de félelmeſſen panaſzolkodott (1786 Dugonics András 7087011, 339) | Rudolf császár bámulva hallá Zsigmondot a’ fejedelemség elhagyásáról, bibornoki méltóságról, nőjétőli végképpeni megválásról beszélni (1845 Aranyosrákosi Székely Sándor 8016005, 174) | ama titokzatos érzékének, amely a fejedelemségre született emberekben van, köszönhette-e Szapolyai János, hogy csaknem biztos tudomása volt arról, hogy Mária özvegy királyné ezen a november eleji éjszakán Boldogasszony templomában tartózkodik (1929 Krúdy Gyula CD54) | Álmos lemond a fejedelemségről (1987–1988 Mészáros István 2019009, 683).

1a. (birtokszóként) ’vkinek fejedelemként való uralkodása, ill. annak időszaka’ ❖ Bocskay fejedelemsége alatt (1868 Horváth Mihály 8189008, 394) | azt, hogy milyen hinárba vezette Erdélyt az ő fejedelemsége, már egészen elfeledte [Bethlen István] (1893 Szilágyi Sándor CD55) | [Móricz Zsigmond] hírlapi nyilatkozatot adott ki, amely szerint jelenleg egy Bethlen Gábor fejedelemségéről szóló nagy regényen dolgozik (1922 Németh Andor 9480012, 149) | az evangélikus főiskola csak Thököly tiszavirág-életű felső-magyarországi fejedelemsége alatt működhetett legálisan (1997 Tóth István György CD58).

2. (tulajdonnév részeként is) (Tört) ’az az államforma, amelyben fejedelem uralkodik, ill. ilyen államformájú ország (területe)’ ❖ az Erdélyi Fejedelemség maga ſorsát a’ Török óltalom alatt kormányozta (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 39) | [Torda város] fölénye a nemzeti fejedelemség megszűnte után is egy ideig fenmaradt (1889 Orbán Balázs CD22) | a német fejedelemségek Poroszországgal az élen felkelnek Napoleon uralma ellen (1940 Szerb Antal 9668020, 116) | a morva fejedelemség délkeleti határai nem terjedtek ki a Börzsöny-hegységig (2000 Horváth M. Ferenc CD36).

Ö: nagy~, választó~.

ÖU: egyház~, hűbér~.

Sz: fejedelemségbeli, fejedelemségi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. fejedelem; ÉKsz.; SzT.

fejedelemség főnév 3B8
1.
fejedelmi tisztség, rang, ill. ilyen tisztséggel rendelkező személy
Tudják [a papok], hogy kzſégnk buzgó valláſával, Szembe-ſzálhat bátran igaz Királyával. Meſterſéggel tſalják Fejedelemſégem
(1772 Bessenyei György¹)
Nem pattogott ugyan Fejedelemséged ellen; de félelmeſſen panaſzolkodott
(1786 Dugonics András)
Rudolf császár bámulva hallá Zsigmondot a’ fejedelemség elhagyásáról, bibornoki méltóságról, nőjétőli végképpeni megválásról beszélni
(1845 Aranyosrákosi Székely Sándor)
ama titokzatos érzékének, amely a fejedelemségre született emberekben van, köszönhette-e Szapolyai János, hogy csaknem biztos tudomása volt arról, hogy Mária özvegy királyné ezen a november eleji éjszakán Boldogasszony templomában tartózkodik
(1929 Krúdy Gyula)
Álmos lemond a fejedelemségről
(1987–1988 Mészáros István)
1a. (birtokszóként)
vkinek fejedelemként való uralkodása, ill. annak időszaka
Bocskay fejedelemsége alatt
(1868 Horváth Mihály)
azt, hogy milyen hinárba vezette Erdélyt az ő fejedelemsége, már egészen elfeledte [Bethlen István]
(1893 Szilágyi Sándor)
[Móricz Zsigmond] hírlapi nyilatkozatot adott ki, amely szerint jelenleg egy Bethlen Gábor fejedelemségéről szóló nagy regényen dolgozik
(1922 Németh Andor)
az evangélikus főiskola csak Thököly tiszavirág-életű felső-magyarországi fejedelemsége alatt működhetett legálisan
(1997 Tóth István György)
2. (tulajdonnév részeként is) (Tört)
az az államforma, amelyben fejedelem uralkodik, ill. ilyen államformájú ország (területe)
az Erdélyi Fejedelemség maga ſorsát a’ Török óltalom alatt kormányozta
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[Torda város] fölénye a nemzeti fejedelemség megszűnte után is egy ideig fenmaradt
(1889 Orbán Balázs)
a német fejedelemségek Poroszországgal az élen felkelnek Napoleon uralma ellen
(1940 Szerb Antal)
a morva fejedelemség délkeleti határai nem terjedtek ki a Börzsöny-hegységig
(2000 Horváth M. Ferenc)
ÖU: egyházfejedelemség, hűbérfejedelemség
Sz: fejedelemségbeli, fejedelemségi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. fejedelem; ÉKsz.; SzT.

Beállítások