fejkörzés fn 4B

’〈torna(gyakorlat)ként:〉 fejjel végzett körkörös mozdulat(ok sorozata), fejjel való körzés’ ❖ [doktor Berend] eleinte kisebbszerü mozgásokat, később erősebb cselekvő és szenvedőleges helybesitett [= adott helyre vonatkozó, lokalizált] testgyakorlatot rendelt (fejkörzés, fejforgatás stb.) (1858 Orvosi Hetilap C8108, 806) | az egyszerűbb gimnasztikai elemek – nyakhajlítások, fejfordítások, fejkörzések, karkörzések […] stb. – végzése (1958 Népsport máj. 23. C8029, 3) | fejkörzés balra, majd jobbra (1996 Szabad Föld nov. 12. C8382, 9).

Vö. ÉKsz.

fejkörzés főnév 4B
〈torna(gyakorlat)ként:〉 fejjel végzett körkörös mozdulat(ok sorozata), fejjel való körzés
[doktor Berend] eleinte kisebbszerü mozgásokat, később erősebb cselekvő és szenvedőleges helybesitett [= adott helyre vonatkozó, lokalizált] testgyakorlatot rendelt (fejkörzés, fejforgatás stb.s a többi)
(1858 Orvosi Hetilap)
az egyszerűbb gimnasztikai elemek – nyakhajlítások, fejfordítások, fejkörzések, karkörzések […] stb.s a többi – végzése
(1958 Népsport máj. 23.)
fejkörzés balra, majd jobbra
(1996 Szabad Föld nov. 12.)
Vö. ÉKsz.

Beállítások