fejrész fn 2B3

1. (Áll) ’〈kül. (alsóbbrendű) állatokra, ritk. emberre vonatkoztatva:〉 a test (vázának, kültakarójának) feji(, az idegrendszer központját magában foglaló) része’ ❖ [A csigáknál] a tapintók között előre álló fejrész alatt van a száj (1864 Vasárnapi Újság C7378, 479) | [Téglás Gábor] érdeklődését a székely muzeumban három barlangi medve fejrésze vonta magára (1884 Fővárosi Lapok C8100, 956) | [Sisakként] legrégebben az állati bőrök fejrészét viselték s ezzel az ellenségnek megijesztését is célozták (1897 PallasLex. CD02) | A hallószerv nincs mindig az állat fejrészében elhelyezve; például a csigák és a puhányok épen ellentétes testrészükön viselik azt; másoknál ismét a lábakon, például a szöcskénél, vagy a test különböző részein elszórtan találjuk meg a hallás szervét (1908 Budapesti Hírlap szept. 15. C4696, 22) | amikor a holttest fejrésze hiányzik, az áldozat kilétének a megállapítása szinte lehetetlenség (1926 Pesti Hírlap júl. 22. C5674, 9) | [a mamut] csontvázának csak a fejrészében tett nagyobb kárt az idő (1968 Népszava ápr. 21. C4832, 6) | Az állatkereskedésből jól ismert Daphnia vízibolhák fejrésze különböző alakot ölthet (2003 Természet Világa CD50).

1a. ’emberi v. állati fej vmely része’ ❖ [az árnikaolaj] a haj növését meglepő rövid idő alatt még a kopasz fejrészeken is előmozdítja (1869 Borsszem Jankó albuma C1165, 26) | [A pókoknál] a fejrész homloka alján állanak a fejrészek, melyeknek a legfeltünőbb része a fogószerű, egy mozgatható csipőkörömmel fegyverzett rágópár (1876 Herman Ottó C7900, 183) | Nagy fájdalom az egész féloldali fejrészben (1903 Orvosi Hetilap C8153, 28) | Az operáció során hajjal fedett bőrrészt ültetnek át a kopasz fejrészre, ahonnét előzőleg eltávolítják a sima bőrt (1970 Esti Hírlap febr. 10. C4759, [5]).

1b. (Konyha) ’levágott állat feji része, ill. fejének vmely része mint étel alapanyaga’ ❖ a marha összes hussulyának növekedésével természetesen az elvetendő lábak és fejrész sulya is növekedik (1857 Budapesti Hírlap jan. 25. C7815, 2) | elkérnek a leghitványabb kocsonyahusért is, amely csontos fejrészekből és lábakból áll, hatvan–nyolcvan kroncsit (1921 Pesti Hírlap dec. 31. C5669, 5) | [A hal filézésekor] egy éles, hegyes, hosszú pengéjű késsel a gerinccsont mentén a levágott fejrésztől kezdve szakaszosan kezdjük el lefejteni a húst (1991 Frank Júlia CD19).

1c. ’embert v. állatot formázó ()alkotás feje, ill. annak vmely része’ ❖ A milánói dóm egy félreeső fülkéjében véletlenül egy szobrot fedeztek fel, melynek fejrészei az érintésre annyira mozogtak, hogy alaposabban megvizsgálták (1885 Fővárosi Lapok C8101, 1741) | Az orr alatt levő arczrész [ti. a milói Vénuszé] – a száj, ajkak és áll – szabályos, de az ezen határon felül eső fejrész szabálytalan (1889 Orvosi Hetilap C8139, III) | a szemeket és a bajszot varrjuk a fejrészre [ti. a horgolt egérére] (1973 Népszabadság máj. 27. C7823, 10) | [a műkígyó] a fejrészébe beépített miniatűr videokamera segítségével észleli az őt körülvevő környezetet (2001 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’ülőbútornak, ülésnek az a része, ahol a fej támaszkodik, ill. fekvőhelynek, sírnak stb. az a része, amely a fej irányába esik’ ❖ A háló-terem ágya régi német stilű, magas fejrészekkel és két betett faragványnyal (1881 Fővárosi Lapok C8097, 1103) | Középen legelől van elhelyezve a ravatal, azon a sárga tölgyfa koporsó félig lejtősen, ugy, hogy a fejrésze emelkedettebb (1894 Pesti Hírlap márc. 31. C5642, 6) | Ágyunk soha ne álljon sarokban, hanem keskeny részével a fal közepén, a fejrész, ha lehet, nyugat felé és nem az ablak irányában legyen (1906 Délvidék 2104001, 1) | [az intercity vonaton] mintha repülőgép fedélzetén lennénk, ülünk a támlás, kárpitozott üléseken; a fejrésznél tiszta vászonhuzat (1997 Magyar Nemzet márc. 14. C6354, 9) | A sírhant elkészítése után a fejfát a nyugat felé fekvő fejrészhez szúrták, a sírra virágot tettek (2003 Lakos Ágnes CD36).

1e. ’kalapnak, kötőféknek stb. a fej számára kialakított, a fejet v. annak egy részét fedő, körülvevő része’ ❖ patyolatpuha, széles karimáju firenzei [kalap], melynek áttört fejrésze és szilárd karimája sajátosan harmonikus hatást tesz (1888 Pesti Hírlap márc. 21. C5636, 10) | [A 19–20. század fordulóján divatba jött női kalapoknak] többnyire nagy karimájuk s lapos fejrészük volt (1939 Varju Elemér CD43) | Bebő Gábor hegesztő mintha egy búvárruha fejrészét húzta volna magára, pedig csak a forrasztómunkánál szokásos védőpajzsot tartja arca előtt (1949 Népszava febr. 2. C4839, 6) | [A kötőfék] részei: a ló tarkóján, a füle mögött áthúzódó fejrész, a ló orrára kerülő, legtöbbször díszes hurkolással ellátott orr-rész (1980 NéprajziLex. CD47).

1f. ’pénzérmének a számjegyet tartalmazó oldallal átellenes fele’ ❖ [a Hódmezővásárhelyen talált] pénzdarab fejrészén II. Theodosius császár képmása látható, páncélban, lándzsával, pajzzsal (1963 Népszabadság nov. 9. C1500, 6) | A kisebb, rézpiros színű címletek fejrészén (egytől tíz centig) egy földgolyó, rajta Európa, a nagyobb, északi arany színben pompázó címleteken az EU-t alkotó államok körvonala látható (1998 Népszabadság dec. 23. C7848, 28).

2. ’lábbelinek, harisnyának a lábfejet fedő része’ ❖ A cipő fejrésze lakk vagy sevró, a felső része pedig dámvad (1912 Budapesti Hírlap márc. 17. C4700, 32) | A cipő az osztják nők nyári, ünnepi lábbelije lehetett, hiszen fejrészét fehér, kék és sárga gyöngyökkel és fémveretekkel varrták ki (1926 Néprajzi Múzeum Értesítője C5348, 190) | A félcombig érő harisnyacsizma fejrésze bőrből készül (1967 Magyar Nemzet nov. 19. C4804, 4).

3. ’vmely tárgynak, dolognak (gömbölyded) felső v. elülső, ill. fő része’ ❖ [a tűk gyártása során] a fejrészeken maradt anyagtöbbletet lekoptatják (1897 PallasLex. CD02) | Az üstökösök anyagára vonatkozólag tehát a vizsgálatok azt eredményezték, hogy valószínűleg vasas anyagból állanak, a fejrésznél valamivel sűrűbben, a csóva felé pedig jóval ritkábban (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 213) | a maszekok Helsinkiben mindenáron le akarják egymást pipálni: egyikük olyan pipákat [árul], amelyeknek fejrészét a nagyhatalmak vezetőiről mintázta (1962 Népszava szept. 26. C4826, 2) | Korántsem ilyen hosszú életű a készülék [ti. az autoszifon] fejrésze (1974 Népszabadság aug. 25. C7824, 10) | A kefe fejrésze viszonylag hosszú, és jól láthatók rajta a sörte számára kifúrt lyukak (2003 Népszava júl. 15. C7466, [16]).

4. ’〈nyomtatványnak, űrlapnak stb. az elején v. felső részén:〉 az abban található, a szöveg (tárgyának) azonosításához szükséges adatokat tartalmazó rész’ ❖ egy krajcáros lap fejrészén nagy betük hirdették: „Mark Twain megérkezett. Az Ascot-aranyserleg eltünt” (1907 Pesti Hírlap júl. 6. C5655, 21) | Géppel irott levelek voltak. A nyomtatott fejrészekből megtanulhatta, hogy a Poláris Fakitermelő Vállalatnak ő az aligazgatója, mig Kate mint pénztáros szerepelt (1934 Pesti Hírlap máj. 2. C5682, 13) | Az ábrán látjuk az osztályunkon használt narkózis-lapot. A fejrészen van a beteg neve, kora, diagnózisa, ált. állapota (1958 Orvosi Hetilap C8205, 300) | A legtöbb bibliai kéziratban van a különféle kv.-eknek-eknekill. ezek csoportjainak (pl. Pál levelei, Katolikus levelek) állandó fejrészük, amelyek áttekintést adnak a tartalomról (summarium) (1989 HaagLex. ford. CD1208) | [a széljegy] fontos rovat és a tulajdoni lap fejrészében található (1998 Szabad Föld márc. 31. C8384, 18) | [a kötelezően vezetendő élelmiszer-biztonsági] könyv üres, még a fejrésze sincs kitöltve (2008 Szabad Föld márc. 28. C8394, 13).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

fejrész főnév 2B3
1. (Áll)
〈kül. (alsóbbrendű) állatokra, ritk. emberre vonatkoztatva:〉 a test (vázának, kültakarójának) feji(, az idegrendszer központját magában foglaló) része
[A csigáknál] a tapintók között előre álló fejrész alatt van a száj
(1864 Vasárnapi Újság)
[Téglás Gábor] érdeklődését a székely muzeumban három barlangi medve fejrésze vonta magára
(1884 Fővárosi Lapok)
[Sisakként] legrégebben az állati bőrök fejrészét viselték s ezzel az ellenségnek megijesztését is célozták
(1897 PallasLex.)
A hallószerv nincs mindig az állat fejrészében elhelyezve; például a csigák és a puhányok épen ellentétes testrészükön viselik azt; másoknál ismét a lábakon, például a szöcskénél, vagy a test különböző részein elszórtan találjuk meg a hallás szervét
(1908 Budapesti Hírlap szept. 15.)
amikor a holttest fejrésze hiányzik, az áldozat kilétének a megállapítása szinte lehetetlenség
(1926 Pesti Hírlap júl. 22.)
[a mamut] csontvázának csak a fejrészében tett nagyobb kárt az idő
(1968 Népszava ápr. 21.)
Az állatkereskedésből jól ismert Daphnia vízibolhák fejrésze különböző alakot ölthet
(2003 Természet Világa)
1a.
emberi v. állati fej vmely része
[az árnikaolaj] a haj növését meglepő rövid idő alatt még a kopasz fejrészeken is előmozdítja
(1869 Borsszem Jankó albuma)
[A pókoknál] a fejrész homloka alján állanak a fejrészek, melyeknek a legfeltünőbb része a fogószerű, egy mozgatható csipőkörömmel fegyverzett rágópár
(1876 Herman Ottó)
Nagy fájdalom az egész féloldali fejrészben
(1903 Orvosi Hetilap)
Az operáció során hajjal fedett bőrrészt ültetnek át a kopasz fejrészre, ahonnét előzőleg eltávolítják a sima bőrt
(1970 Esti Hírlap febr. 10.)
1b. (Konyha)
levágott állat feji része, ill. fejének vmely része mint étel alapanyaga
a marha összes hussulyának növekedésével természetesen az elvetendő lábak és fejrész sulya is növekedik
(1857 Budapesti Hírlap jan. 25.)
elkérnek a leghitványabb kocsonyahusért is, amely csontos fejrészekből és lábakból áll, hatvan–nyolcvan kroncsit
(1921 Pesti Hírlap dec. 31.)
[A hal filézésekor] egy éles, hegyes, hosszú pengéjű késsel a gerinccsont mentén a levágott fejrésztől kezdve szakaszosan kezdjük el lefejteni a húst
(1991 Frank Júlia)
1c.
embert v. állatot formázó ()alkotás feje, ill. annak vmely része
A milánói dóm egy félreeső fülkéjében véletlenül egy szobrot fedeztek fel, melynek fejrészei az érintésre annyira mozogtak, hogy alaposabban megvizsgálták
(1885 Fővárosi Lapok)
Az orr alatt levő arczrész [ti. a milói Vénuszé] – a száj, ajkak és áll – szabályos, de az ezen határon felül eső fejrész szabálytalan
(1889 Orvosi Hetilap)
a szemeket és a bajszot varrjuk a fejrészre [ti. a horgolt egérére]
(1973 Népszabadság máj. 27.)
[a műkígyó] a fejrészébe beépített miniatűr videokamera segítségével észleli az őt körülvevő környezetet
(2001 Magyar Hírlap)
1d.
ülőbútornak, ülésnek az a része, ahol a fej támaszkodik, ill. fekvőhelynek, sírnak stb. az a része, amely a fej irányába esik
A háló-terem ágya régi német stilű, magas fejrészekkel és két betett faragványnyal
(1881 Fővárosi Lapok)
Középen legelől van elhelyezve a ravatal, azon a sárga tölgyfa koporsó félig lejtősen, ugy, hogy a fejrésze emelkedettebb
(1894 Pesti Hírlap márc. 31.)
Ágyunk soha ne álljon sarokban, hanem keskeny részével a fal közepén, a fejrész, ha lehet, nyugat felé és nem az ablak irányában legyen
(1906 Délvidék)
[az intercity vonaton] mintha repülőgép fedélzetén lennénk, ülünk a támlás, kárpitozott üléseken; a fejrésznél tiszta vászonhuzat
(1997 Magyar Nemzet márc. 14.)
A sírhant elkészítése után a fejfát a nyugat felé fekvő fejrészhez szúrták, a sírra virágot tettek
(2003 Lakos Ágnes)
1e.
kalapnak, kötőféknek stb. a fej számára kialakított, a fejet v. annak egy részét fedő, körülvevő része
patyolatpuha, széles karimáju firenzei [kalap], melynek áttört fejrésze és szilárd karimája sajátosan harmonikus hatást tesz
(1888 Pesti Hírlap márc. 21.)
[A 19–20. század fordulóján divatba jött női kalapoknak] többnyire nagy karimájuk s lapos fejrészük volt
(1939 Varju Elemér)
Bebő Gábor hegesztő mintha egy búvárruha fejrészét húzta volna magára, pedig csak a forrasztómunkánál szokásos védőpajzsot tartja arca előtt
(1949 Népszava febr. 2.)
[A kötőfék] részei: a ló tarkóján, a füle mögött áthúzódó fejrész, a ló orrára kerülő, legtöbbször díszes hurkolással ellátott orr-rész
(1980 NéprajziLex.)
1f.
pénzérmének a számjegyet tartalmazó oldallal átellenes fele
[a Hódmezővásárhelyen talált] pénzdarab fejrészén II. Theodosius császár képmása látható, páncélban, lándzsával, pajzzsal
(1963 Népszabadság nov. 9.)
A kisebb, rézpiros színű címletek fejrészén (egytől tíz centig) egy földgolyó, rajta Európa, a nagyobb, északi arany színben pompázó címleteken az EUEurópai Unió-t alkotó államok körvonala látható
(1998 Népszabadság dec. 23.)
2.
lábbelinek, harisnyának a lábfejet fedő része
A cipő fejrésze lakk vagy sevró, a felső része pedig dámvad
(1912 Budapesti Hírlap márc. 17.)
A cipő az osztják nők nyári, ünnepi lábbelije lehetett, hiszen fejrészét fehér, kék és sárga gyöngyökkel és fémveretekkel varrták ki
(1926 Néprajzi Múzeum Értesítője)
A félcombig érő harisnyacsizma fejrésze bőrből készül
(1967 Magyar Nemzet nov. 19.)
3.
vmely tárgynak, dolognak (gömbölyded) felső v. elülső, ill. fő része
[a tűk gyártása során] a fejrészeken maradt anyagtöbbletet lekoptatják
(1897 PallasLex.)
Az üstökösök anyagára vonatkozólag tehát a vizsgálatok azt eredményezték, hogy valószínűleg vasas anyagból állanak, a fejrésznél valamivel sűrűbben, a csóva felé pedig jóval ritkábban
(1930 TolnaiÚjLex.)
a maszekok Helsinkiben mindenáron le akarják egymást pipálni: egyikük olyan pipákat [árul], amelyeknek fejrészét a nagyhatalmak vezetőiről mintázta
(1962 Népszava szept. 26.)
Korántsem ilyen hosszú életű a készülék [ti. az autoszifon] fejrésze
(1974 Népszabadság aug. 25.)
A kefe fejrésze viszonylag hosszú, és jól láthatók rajta a sörte számára kifúrt lyukak
(2003 Népszava júl. 15.)
4.
〈nyomtatványnak, űrlapnak stb. az elején v. felső részén:〉 az abban található, a szöveg (tárgyának) azonosításához szükséges adatokat tartalmazó rész
egy krajcáros lap fejrészén nagy betük hirdették: „Mark Twain megérkezett. Az Ascot-aranyserleg eltünt”
(1907 Pesti Hírlap júl. 6.)
Géppel irott levelek voltak. A nyomtatott fejrészekből megtanulhatta, hogy a Poláris Fakitermelő Vállalatnak ő az aligazgatója, mig Kate mint pénztáros szerepelt
(1934 Pesti Hírlap máj. 2.)
Az ábrán látjuk az osztályunkon használt narkózis-lapot. A fejrészen van a beteg neve, kora, diagnózisa, ált.általános állapota
(1958 Orvosi Hetilap)
A legtöbb bibliai kéziratban van a különféle kv.-eknekkönyv-eknekill.illetve ezek csoportjainak (pl.például Pál levelei, Katolikus levelek) állandó fejrészük, amelyek áttekintést adnak a tartalomról (summarium)
(1989 HaagLex. ford.)
[a széljegy] fontos rovat és a tulajdoni lap fejrészében található
(1998 Szabad Föld márc. 31.)
[a kötelezően vezetendő élelmiszer-biztonsági] könyv üres, még a fejrésze sincs kitöltve
(2008 Szabad Föld márc. 28.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások