fejszés mn és fn 15B2

I. mn

1. ’fejszét fogó 〈kéz〉, ill. fejszét tartó, vivő v. munkaeszközként, fegyverként (rendszeresen) azt használó 〈személy〉 v. ilyen személyekből álló 〈csoport〉’ ❖ [A főhadnagy] elegend fejſzés átsokkal ugy intézte útazását, hogy egéſz nap ſebeſséggel menvén, eſtvére érkeznének hir nélkül a’ hidakhoz (1788 Magyar Kurír C0313, 359) | Egy nagy csoport vasvillás fejszés csapatot küldött Bethlen a sz. György kapura (1860 Dózsa Dániel C1434, 24) | Félő, hogy a véres összeütközés nem lesz elkerülhető, mert a nép fejszésen őrzi hajlékát, melyben kolerabetege fekszik (1892 Pesti Hírlap nov. 17. C5640, 7) | amikor [a paraszttal összeszólalkozó férfi] észrevette, hogy annak fejszés keze titokban lendületbe indul, villámgyors ütéssel csapott bele […] öklével az arcába (1931 Budapesti Hírlap ápr. 11. C4719, 2) | a nagy erdőségek komolyan várják a fejszés embereket, akik megritkítják az egymásra növekedő fákat (1931 Krúdy Gyula CD54) | fejszés banditák sem róják az utakat (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’fejszeszerű fegyvert fogó, tartó 〈kéz〉, ill. ilyen kézifegyverrel felszerelt 〈katona〉’ ❖ a’ ſtrásák fejſzés kézzel bé-lépnek a’ ſzobába, mint a’ poroſzlók, és ki-elöl ki-hátul fogván, vezetnek engem’ kereſztül koſul a’ Vároſon által egy fényes palotába (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg C1967, 21) | el-állíthatnak hét ezer puskás, dárdás, paizsos, fejſzés embert a’ küls ellenség ellen (1797 Molnár János C0298, 181).

2. ’fejszével végzett, ill. végrehajtott 〈tevékenység v. cselekvés〉’ ❖ Fejszés rablótámadás (1937 Népszava dec. 23. C7505, 8) | a szárazajtai fejszés kivégzésekről egy szót sem ejtettek (1982 Csoóri Sándor 9090051, 23) | A fejszés ácsolás régi eszköze a cigányfúró (1991 Magyar néprajz CD47) | a fejszés-fűrészes döntés teljes együttműködést kívánt (2000 Magyar néprajz CD47).

II. fn

’olyan személy, akinek fejsze a munkaeszköze v. a fegyvere’ ❖ Tábori Seregének külömbféle vólt a’ neve, kik fejſzéſek, kik kardoſok […] valának (1783 Molnár János C0291, 299) | [A bolgár] irtogatá őket, mint tűz a’ sárga kalászok’ Dús sorait, vagy erős fejszés töves erdei fákat (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524378, 225) | Batu már a vereczkei szoroshoz érkezett, s negyvenezer fejszései tisztitván a bevágott utakat, serege nehány nap mulva a Kárpáton innen leszen (1861 Szalay László 8419004, 38) | a jég kellően vastag volt ahhoz, hogy két személy, a szigonyos és a fejszés biztonságosan mozoghasson rajta (1995 Természet Világa CD50).

Vö. CzF. fejszés¹, fejszés²; SzT.; ÚMTsz.

fejszés melléknév és főnév 15B2
I. melléknév
1.
fejszét fogó 〈kéz〉, ill. fejszét tartó, vivő v. munkaeszközként, fegyverként (rendszeresen) azt használó 〈személy〉 v. ilyen személyekből álló 〈csoport〉
[A főhadnagy] elegend fejſzés átsokkal ugy intézte útazását, hogy egéſz nap ſebeſséggel menvén, eſtvére érkeznének hir nélkül a’ hidakhoz
(1788 Magyar Kurír)
Egy nagy csoport vasvillás fejszés csapatot küldött Bethlen a sz.Szent György kapura
(1860 Dózsa Dániel)
Félő, hogy a véres összeütközés nem lesz elkerülhető, mert a nép fejszésen őrzi hajlékát, melyben kolerabetege fekszik
(1892 Pesti Hírlap nov. 17.)
amikor [a paraszttal összeszólalkozó férfi] észrevette, hogy annak fejszés keze titokban lendületbe indul, villámgyors ütéssel csapott bele […] öklével az arcába
(1931 Budapesti Hírlap ápr. 11.)
a nagy erdőségek komolyan várják a fejszés embereket, akik megritkítják az egymásra növekedő fákat
(1931 Krúdy Gyula)
fejszés banditák sem róják az utakat
(1998 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
fejszeszerű fegyvert fogó, tartó 〈kéz〉, ill. ilyen kézifegyverrel felszerelt 〈katona〉
a’ ſtrásák fejſzés kézzel bé-lépnek a’ ſzobába, mint a’ poroſzlók, és ki-elöl ki-hátul fogván, vezetnek engem’ kereſztül koſul a’ Vároſon által egy fényes palotába
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
el-állíthatnak hét ezer puskás, dárdás, paizsos, fejſzés embert a’ küls ellenség ellen
(1797 Molnár János)
2.
fejszével végzett, ill. végrehajtott 〈tevékenység v. cselekvés〉
Fejszés rablótámadás
(1937 Népszava dec. 23.)
a szárazajtai fejszés kivégzésekről egy szót sem ejtettek
(1982 Csoóri Sándor)
A fejszés ácsolás régi eszköze a cigányfúró
(1991 Magyar néprajz)
a fejszés-fűrészes döntés teljes együttműködést kívánt
(2000 Magyar néprajz)
II. főnév
olyan személy, akinek fejsze a munkaeszköze v. a fegyvere
Tábori Seregének külömbféle vólt a’ neve, kik fejſzéſek, kik kardoſok […] valának
(1783 Molnár János)
[A bolgár] irtogatá őket, mint tűz a’ sárga kalászok’ Dús sorait, vagy erős fejszés töves erdei fákat
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
Batu már a vereczkei szoroshoz érkezett, s negyvenezer fejszései tisztitván a bevágott utakat, serege nehány nap mulva a Kárpáton innen leszen
(1861 Szalay László)
a jég kellően vastag volt ahhoz, hogy két személy, a szigonyos és a fejszés biztonságosan mozoghasson rajta
(1995 Természet Világa)
Vö. CzF. fejszés¹, fejszés²; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások