🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

gabona- (előtagként)

1. ’gabonanövényhez tartozó 〈növényi rész〉’ ❖ gabonafej fn 2B | a’ gabona-szálak és fejek a’ ſzántó-földön nem ſok ideig maradnak (1774 Szőnyi Benjámin ford.–Rollin C4066, 42) | [a rozs aratásának idejét] legjobban megmutatja a gabnafej alatt lévő vékony szalmának sárga szine (1854 A Magyar Nép Könyve C2996, 294) | ütemesen és ritmikusan végzett munkával verték ki, csépelték ki a gabonafejekből a szömet (1963 Molnár István C7098, 477) | [a Biblia] azt írja, hogy az aratáskor elhullott és elmaradott gabonafejeket hagyják a szegényeknek (1999 Magyar néprajz CD47)  gabonakalász fn 4A | meg-sárgúlnak a’ mezk, a’ meg-ért gabona-kaláſzoktól (1793 Hunyadi Ferenc ford.–Vergilius C2148, 443) | Barázdáimon pedig a törpébb konkoly mellett igen méltóságosan emelkednek fel a gabnakalászok (1853 Kemény Zsigmond 8235024, 31) | [Mátyás] embermagas búzamezőben állva, ujjai közt a jó gazda szakértelmével morzsol szét egy gabonakalászt (1974 Sükösd Mihály C6891, 1928) | Örömet szerezhetünk az apró egérkének [ti. a terráriumban tartott törpeegérnek] a nyár elején egy-egy szárával adott gabonakalásszal (1995 Magyarország állatvilága CD14)  gabonamag fn 8A9 | Tsak 12 forintotskám vólna, hogy újjonnan gabona magot vehetnék, hogy még is valamennyire e’ kárt [ti. amit a jég okozott] ki pótolhatnám (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 433) | sem a’ gabona magnak, sem pedig a’ szalmának nem kell egészen megérettnek lenni, mivel különben a’ gabona szárak meghajlanak, és aratáskor a’ magokat a’ kalászokból nagyon elhulatják (1835 Némethy József 8333016, 226) | A malomipari hulladékok a gabonamagvak őrlése alkalmával nyeretnek, így a korpa és a takarmányliszt (1913 RévaiNagyLex. C5705, 130) | A B1-vitamin legjobb forrásai a hántolatlan gabonamagvak, a hüvelyesek (2002 Magyar Hírlap CD09)  gabonaszem fn 3B11 | Már Februáriusba, sött elébb-is Gúnározni ſzoktak a’ Lúdak, ha Gabona-ſzemmel tartják öket (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332008, 148) | Az őszi gabonát most gyakran meg kell tekinteni, ha vallyon megérett-e elégségesen, mellynek igaz jele […] a’ gabona szemek keménységében áll (1835 Némethy József 8333016, 226) | A kis fekete, orrmányos bogár [ti. a gabonazsuzsok] a gabonaszembe rakja petéjét, fehér kukaca annak belsejét fogyasztja (1930 TolnaiÚjLex. C5735, 290) | Amikor [a nyomtatás során] a gabonaszem kipotyogott, a szalmát a szokásos háromágú favillával kazalba rakták, a gabonaszemet pedig rakásra, azaz garmadába lapátolták (2001 Bánkiné Molnár Erzsébet CD36).

1a. ’gabonamagból őrölt’ ❖ gabonadara fn 6A | Némellyütt meg kovásszal, gabonadarával is hizlalnak [sertést] (1842 Vasárnapi Újság C0435, 755) | 1 kg. abrakkeverék (gabonadara, korpa és olajpogácsa) alapján birálják el a többi takarmányfélék tápláló értékét (1925 RévaiNagyLex. C5713, 812) | Zsengeáldozathoz pörkölt kalászt és gabonadarát kellett bemutatni, más ételáldozatokhoz finomlisztet kellett használni (1995 BibliaiLex. CD1207)  gabonaliszt fn 3B1 | gabona-liſztbl kéſzlt süteményre (1787 Mátyus István C3068, 52) | különféle gabonalisztek, mint bizonyos növények terméseinek őrletei (1889 Természettudományi Közlöny C7913, 80) | Az éhínségek idején [a gesztenyét] szárított állapotban megőrölték, és gabonaliszt helyett kenyeret, lepényeket sütöttek vele (1998 Magyar Hírlap CD09)  gabonaőrlemény fn 4B | az Ausztria–Magyarország és Délnémetország közt gabonaőrlemények stb. forgalmára szóló 1882. évi szeptember 20-tól fennálló délnémet kötelék dijszabás (1883 Budapesti Hírlap szept. 23. C4730, 7) | [A malomipar fejlődésével] többé nem elégedtek meg a gabona egyszerű őrlésével, hanem a liszttermékek fajtáinak szakszerű és pontos kiválasztásával és tisztításával különféle gabonaőrleményt állítottak elő (1928 TolnaiÚjLex. C5728, 167) | A hamisítók valódi pirospaprikához míniumfestékkel színezett lisztet vagy más olcsó gabonaőrleményt kevernek (1994 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’gabonaőrleményből készített’ ❖ gabonakása fn 6A | [a savó lepárologtatásával nyert folyadékba] korpa, gabonakása, sőt malomhulladék és polyva is kevertetett, mindaddig, mig egy tésztaszerü anyagot nem nyertek (1883 Pesti Hírlap aug. 19. C5631, 13) | [a gyermekágyas asszonynak a rokonok] ősi soron gabonakását visznek (1938 Bátky Zsigmond C6140, 120) | a parasztok gabonakásák megjelenését utánozva és nevét kölcsönözve készítették el a burgonyát főétkezésre önálló fogásnak (1997 Magyar néprajz CD47)  gabonakenyér fn 5B | A’ Görög-dinnyével készlt kenyeret a’ rend ſzerint való gabona-kenyérnél ſok Frantziák elébb betslik (1787 Mátyus István C3068, 104) | A mult hóban 7¼ lat gabonakenyér ára volt 1 kr. (1855 Pesti Napló júl. 4. C8637, [2]) | [A bányászok] fekete gabonakenyeret ettek, amit feleségük felesen (fele részben) kevert árpa- és rozslisztből sütött, hogy ne száradjon meg idő előtt (1985 Paládi-Kovács Attila C7118, 312)  gabonapehely fn 9B | A gabonapelyhek közül csak a zabpehely készítése tett nagyobb jelentőségre szert (1948 Élet és Tudomány C4924, 643) | A húson és a cukron kívül jegyre fogják árulni a vajat, a búzalisztet, a rizst, a darát és a gaponapelyhet (1981 Népszabadság ápr. 15. C7831, 2) | A reformtáplálkozás nyersanyagai: […] gabonapehely, gabonamag, gabonacsíra, barna kenyér (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (/Népr) ’levágott gabonaszálakból összekötött 〈nyaláb, kéve〉, ill. ilyen nyalábokból, azaz kévékből (vmilyen alakban) összerakott 〈halmaz〉’ ❖ gabonaasztag fn 3A4 | bé ütvén a’ menk, mind magát tsrt, mind az ottan lév gabona aſztagokat porrá tette (1793 Magyar Kurír C0323, 222) | A szabadban tartott gabnaasztagok […] mindig kétes szükségletek (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 575) | A gabona-asztagot egymaga rakta Imre gazda. Fontos munka volt ez és érteni kellett hozzá. A kalászos fejét befelé rakni a kévéknek és mint egy házat felépíteni az asztagot (1926 Sásdi Sándor CD10) | hajazás ’a gabonaasztag tetejének háztetőszerű befedése’ (1983 Szabó József³ C6034, 172)  gabonakepe fn 6B | Igen veſzedelmes ſzéna vagy ſzalma rakásokba, kazalokba, gabona kepékbe, és más akármelly rakások alá rejtezni [villámlásnál] (1789 Mindenes Gyűjtemény C0366, 172) | [A hiedelem szerint, ha] a gazda ökörszájkosarat tesz fejére s azzal a házat gyorsan megkerüli, akkor nemcsak a házát, de pinczéjét s a földön levő gabonakepéjét is elkerüli a villám (1902 Gönczi Ferenc C6876, 68) | [Mollay Károly] Az 1530. évi gabonadézsma jegyzék címmel fontos forrást tesz közzé. Megállapítja, hogy milyen történeti okok nyomán fogynak a gabonakepék (1993 Kovács József László CD52)  gabonakereszt fn 3B4 | Rakva vagynak mezeink kepékkel (öſzve-rakott gabona-kereſztekkel) (1793 Magyar Hírmondó C5811, 126) | [A szél] a gabonakereszteket mind széthányta (1902 Hazánk 2107001, 5) | A klasszikus gabonakeresztet annak idején tizenöt kévéből állították össze (2001 Szabad Föld júl. 20. C8387, 32)  gabonakéve fn 6B | a’ gabona kévéket, úgy, a’ mint öszve kötözve vagynak, el-tsépelteti az ember (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 55) | Mágla [–] Gabona kéve tsoportos lerakása (1830 Tudományos Gyűjtemény C6495, 120) | a keresztbe rakott gabonakévék hosszú sorban, mint óriási lánc ölelték körül a pusztát (1929 Kodolányi János 9342004, 9) | aratás után a gabonakévéket közös szérűkre hordták, ahol cséplőgéppel közösen csépeltek (2000 M. Kozár Mária CD36).

3. ’kicsépelt gabona tárolására való 〈hely(iség) v. épület〉’ ❖ gabonapadlás fn 4A (kissé rég) | a’ Békeség Herczege a’ gabona padlásának egy ſzegletében 36 oráig éhen szomjúhan lévén, két Testörz Katona áltál meg találtatott (1808 Hazai és Külföldi Tudósítások C0191, 254) | az istállók fölött lévő gabnapadlások fala egyszerű deszkából van (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | gabonánkat a gabonapadláson és a szövetkezeti tárházak emeletein [a pocok] falánksága elől bizton megvédhetjük (1949 Élet és Tudomány C4925, 628) | [a pékmesterség] tárgyi emlékeit bemutató kiállításon – amelyet a ház egykori gabonapadlásán rendeztek be – egyebek mellett látható a céhláda és a céhjelvény is (1978 Népszabadság márc. 19. C7828, 8)  gabonasiló fn 1A | [az uszoda, iroda, nyomda szavak analógiájára a rozsda] gabna-silót jelent (1900 Borsszem Jankó máj. 27. C5019, 14) | Korszerű gabonatelep épül Orosházán. A főépület egy 2090 vagon befogadóképességű gabonasiló lesz. Az óriási hengerekre emlékeztető építményt az aratás idejére kívánják átadni (1970 Népszabadság márc. 27. C4820, 8) | a kelet-európai gabonasilókban 5,7 millió tonna gabona vár elszállításra (2002 Magyar Hírlap CD09)  gabonaverem fn 7B3 | [a tolvajok] éjtſzakának idejénn egygy gabona-veremhez menének, azt meg-nyiták, s ſzekereiket gabonával meg-rakák (1780 Magyar Hírmondó 7444003, 184) | Nevetséges vagy inkább szomoru dolognak kell e mondani, ha valaki nagy számu gulája ’s tölt gabna-vermei mellett is koplal, vagy szinte éhen hal? (1830 Széchenyi István 8429001, 21) | A gabonaverem legalább száz éves már, a benne talált gabona azonban még mindig teljesen használható (1909 Pesti Napló júl. 14. C8687, 22) | A kenyérnek valót a XIX. század végéig földbe vájt gabonavermekbe rakták, ahol az gyakran megdohosodott, és fogyasztása számos betegséget – például skorbutot – okozott (2002 Molnár Imre CD36).

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
gabona- (előtagként)
1.
gabonanövényhez tartozó 〈növényi rész〉
gabonafej főnév 2B
a’ gabona-szálak és fejek a’ ſzántó-földön nem ſok ideig maradnak
(1774 Szőnyi Benjámin ford.Rollin)
[a rozs aratásának idejét] legjobban megmutatja a gabnafej alatt lévő vékony szalmának sárga szine
(1854 A Magyar Nép Könyve)
ütemesen és ritmikusan végzett munkával verték ki, csépelték ki a gabonafejekből a szömet
(1963 Molnár István)
[a Biblia] azt írja, hogy az aratáskor elhullott és elmaradott gabonafejeket hagyják a szegényeknek
(1999 Magyar néprajz)
gabonakalász főnév 4A
meg-sárgúlnak a’ mezk, a’ meg-ért gabona-kaláſzoktól
(1793 Hunyadi Ferenc ford.Vergilius)
Barázdáimon pedig a törpébb konkoly mellett igen méltóságosan emelkednek fel a gabnakalászok
(1853 Kemény Zsigmond)
[Mátyás] embermagas búzamezőben állva, ujjai közt a jó gazda szakértelmével morzsol szét egy gabonakalászt
(1974 Sükösd Mihály)
Örömet szerezhetünk az apró egérkének [ti. a terráriumban tartott törpeegérnek] a nyár elején egy-egy szárával adott gabonakalásszal
(1995 Magyarország állatvilága)
gabonamag főnév 8A9
Tsak 12 forintotskám vólna, hogy újjonnan gabona magot vehetnék, hogy még is valamennyire e’ kárt [ti. amit a jég okozott] ki pótolhatnám
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
sem a’ gabona magnak, sem pedig a’ szalmának nem kell egészen megérettnek lenni, mivel különben a’ gabona szárak meghajlanak, és aratáskor a’ magokat a’ kalászokból nagyon elhulatják
(1835 Némethy József)
A malomipari hulladékok a gabonamagvak őrlése alkalmával nyeretnek, így a korpa és a takarmányliszt
(1913 RévaiNagyLex.)
A B1-vitamin legjobb forrásai a hántolatlan gabonamagvak, a hüvelyesek
(2002 Magyar Hírlap)
gabonaszem főnév 3B11
Már Februáriusba, sött elébb-is Gúnározni ſzoktak a’ Lúdak, ha Gabona-ſzemmel tartják öket
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Az őszi gabonát most gyakran meg kell tekinteni, ha vallyon megérett-e elégségesen, mellynek igaz jele […] a’ gabona szemek keménységében áll
(1835 Némethy József)
A kis fekete, orrmányos bogár [ti. a gabonazsuzsok] a gabonaszembe rakja petéjét, fehér kukaca annak belsejét fogyasztja
(1930 TolnaiÚjLex.)
Amikor [a nyomtatás során] a gabonaszem kipotyogott, a szalmát a szokásos háromágú favillával kazalba rakták, a gabonaszemet pedig rakásra, azaz garmadába lapátolták
(2001 Bánkiné Molnár Erzsébet)
1a.
gabonamagból őrölt
gabonadara főnév 6A
Némellyütt meg kovásszal, gabonadarával is hizlalnak [sertést]
(1842 Vasárnapi Újság)
1 kg.kilogramm abrakkeverék (gabonadara, korpa és olajpogácsa) alapján birálják el a többi takarmányfélék tápláló értékét
(1925 RévaiNagyLex.)
Zsengeáldozathoz pörkölt kalászt és gabonadarát kellett bemutatni, más ételáldozatokhoz finomlisztet kellett használni
(1995 BibliaiLex.)
gabonaliszt főnév 3B1
gabona-liſztbl kéſzlt süteményre
(1787 Mátyus István)
különféle gabonalisztek, mint bizonyos növények terméseinek őrletei
(1889 Természettudományi Közlöny)
Az éhínségek idején [a gesztenyét] szárított állapotban megőrölték, és gabonaliszt helyett kenyeret, lepényeket sütöttek vele
(1998 Magyar Hírlap)
gabonaőrlemény főnév 4B
az Ausztria–Magyarország és Délnémetország közt gabonaőrlemények stb.s a többi forgalmára szóló 1882. évi szeptember 20-tól fennálló délnémet kötelék dijszabás
(1883 Budapesti Hírlap szept. 23.)
[A malomipar fejlődésével] többé nem elégedtek meg a gabona egyszerű őrlésével, hanem a liszttermékek fajtáinak szakszerű és pontos kiválasztásával és tisztításával különféle gabonaőrleményt állítottak elő
(1928 TolnaiÚjLex.)
A hamisítók valódi pirospaprikához míniumfestékkel színezett lisztet vagy más olcsó gabonaőrleményt kevernek
(1994 Magyar Hírlap)
1b.
gabonaőrleményből készített
gabonakása főnév 6A
[a savó lepárologtatásával nyert folyadékba] korpa, gabonakása, sőt malomhulladék és polyva is kevertetett, mindaddig, mig egy tésztaszerü anyagot nem nyertek
(1883 Pesti Hírlap aug. 19.)
[a gyermekágyas asszonynak a rokonok] ősi soron gabonakását visznek
(1938 Bátky Zsigmond)
a parasztok gabonakásák megjelenését utánozva és nevét kölcsönözve készítették el a burgonyát főétkezésre önálló fogásnak
(1997 Magyar néprajz)
gabonakenyér főnév 5B
A’ Görög-dinnyével készlt kenyeret a’ rend ſzerint való gabona-kenyérnél ſok Frantziák elébb betslik
(1787 Mátyus István)
A mult hóban 7¼ lat gabonakenyér ára volt 1 kr.krajcár
(1855 Pesti Napló júl. 4.)
[A bányászok] fekete gabonakenyeret ettek, amit feleségük felesen (fele részben) kevert árpa- és rozslisztből sütött, hogy ne száradjon meg idő előtt
(1985 Paládi-Kovács Attila)
gabonapehely főnév 9B
A gabonapelyhek közül csak a zabpehely készítése tett nagyobb jelentőségre szert
(1948 Élet és Tudomány)
A húson és a cukron kívül jegyre fogják árulni a vajat, a búzalisztet, a rizst, a darát és a gaponapelyhet
(1981 Népszabadság ápr. 15.)
A reformtáplálkozás nyersanyagai: […] gabonapehely, gabonamag, gabonacsíra, barna kenyér
(1998 Magyar Hírlap)
2. (/Népr)
levágott gabonaszálakból összekötött 〈nyaláb, kéve〉, ill. ilyen nyalábokból, azaz kévékből (vmilyen alakban) összerakott 〈halmaz〉
gabonaasztag főnév 3A4
bé ütvén a’ menk, mind magát tsrt, mind az ottan lév gabona aſztagokat porrá tette
(1793 Magyar Kurír)
A szabadban tartott gabnaasztagok […] mindig kétes szükségletek
(1854 Gazdasági Lapok)
A gabona-asztagot egymaga rakta Imre gazda. Fontos munka volt ez és érteni kellett hozzá. A kalászos fejét befelé rakni a kévéknek és mint egy házat felépíteni az asztagot
(1926 Sásdi Sándor)
hajazás ’a gabonaasztag tetejének háztetőszerű befedése’
(1983 Szabó József³)
gabonakepe főnév 6B
Igen veſzedelmes ſzéna vagy ſzalma rakásokba, kazalokba, gabona kepékbe, és más akármelly rakások alá rejtezni [villámlásnál]
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
[A hiedelem szerint, ha] a gazda ökörszájkosarat tesz fejére s azzal a házat gyorsan megkerüli, akkor nemcsak a házát, de pinczéjét s a földön levő gabonakepéjét is elkerüli a villám
(1902 Gönczi Ferenc)
[Mollay Károly] Az 1530. évi gabonadézsma jegyzék címmel fontos forrást tesz közzé. Megállapítja, hogy milyen történeti okok nyomán fogynak a gabonakepék
(1993 Kovács József László)
gabonakereszt főnév 3B4
Rakva vagynak mezeink kepékkel (öſzve-rakott gabona-kereſztekkel)
(1793 Magyar Hírmondó)
[A szél] a gabonakereszteket mind széthányta
(1902 Hazánk)
A klasszikus gabonakeresztet annak idején tizenöt kévéből állították össze
(2001 Szabad Föld júl. 20.)
gabonakéve főnév 6B
a’ gabona kévéket, úgy, a’ mint öszve kötözve vagynak, el-tsépelteti az ember
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Mágla [–] Gabona kéve tsoportos lerakása
(1830 Tudományos Gyűjtemény)
a keresztbe rakott gabonakévék hosszú sorban, mint óriási lánc ölelték körül a pusztát
(1929 Kodolányi János)
aratás után a gabonakévéket közös szérűkre hordták, ahol cséplőgéppel közösen csépeltek
(2000 M. Kozár Mária)
3.
kicsépelt gabona tárolására való 〈hely(iség) v. épület〉
gabonapadlás főnév 4A (kissé rég)
a’ Békeség Herczege a’ gabona padlásának egy ſzegletében 36 oráig éhen szomjúhan lévén, két Testörz Katona áltál meg találtatott
(1808 Hazai és Külföldi Tudósítások)
az istállók fölött lévő gabnapadlások fala egyszerű deszkából van
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
gabonánkat a gabonapadláson és a szövetkezeti tárházak emeletein [a pocok] falánksága elől bizton megvédhetjük
(1949 Élet és Tudomány)
[a pékmesterség] tárgyi emlékeit bemutató kiállításon – amelyet a ház egykori gabonapadlásán rendeztek be – egyebek mellett látható a céhláda és a céhjelvény is
(1978 Népszabadság márc. 19.)
gabonasiló főnév 1A
[az uszoda, iroda, nyomda szavak analógiájára a rozsda] gabna-silót jelent
(1900 Borsszem Jankó máj. 27.)
Korszerű gabonatelep épül Orosházán. A főépület egy 2090 vagon befogadóképességű gabonasiló lesz. Az óriási hengerekre emlékeztető építményt az aratás idejére kívánják átadni
(1970 Népszabadság márc. 27.)
a kelet-európai gabonasilókban 5,7 millió tonna gabona vár elszállításra
(2002 Magyar Hírlap)
gabonaverem főnév 7B3
[a tolvajok] éjtſzakának idejénn egygy gabona-veremhez menének, azt meg-nyiták, s ſzekereiket gabonával meg-rakák
(1780 Magyar Hírmondó)
Nevetséges vagy inkább szomoru dolognak kell e mondani, ha valaki nagy számu gulája ’s tölt gabna-vermei mellett is koplal, vagy szinte éhen hal?
(1830 Széchenyi István)
A gabonaverem legalább száz éves már, a benne talált gabona azonban még mindig teljesen használható
(1909 Pesti Napló júl. 14.)
A kenyérnek valót a XIX. század végéig földbe vájt gabonavermekbe rakták, ahol az gyakran megdohosodott, és fogyasztása számos betegséget – például skorbutot – okozott
(2002 Molnár Imre)

Beállítások