ósztriai (1A1) l. ausztriai

ausztriai mn és fn 1A6ósztriai (rég)

I. mn

1. ’Ausztriához tartozó, ott található, az itteni állammal, államisággal kapcs.’ ❖ Auſtriai, Styriai magas hegyeken (1775 Csapó József 7062001, 32) | Veronából Pármáig […] négy féle Fejedelmet illet Tartományon megyen az ember által: úgy mint, Velentzein, Óſtriain, Modenain, és Pármain (1793 Sándor István 7287018, 125) | A’ Bankó-Intézet, mellyet Mi Privilegizált Austriai Nemzeti Bankónak nevezünk, […] tüstént elkezdje munkálkodását (1816 Hazai és Külföldi Tudósítások 8632002, 369) | ausztriai kormány (1925 Herczeg Ferenc 9241002, 104) | [Drexler báró] családjával együtt három napja távozott innen, ausztriai birtokára (1965 Dobozy Imre 9110002, 54) | ausztriai vízlépcsők (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’Ausztriába irányuló 〈út, utazás〉, ill. ottani élményekről, eseményekről való 〈beszámoló〉’ ❖ Óſztriai túdósítás (1783 Magyar Hírmondó 7444041, 520) | Bezerédy Imre […] ausztriai expediciójáról […] tudósítja 1707. december 6-ikáról régi tábornokát (1941 Bánlaky József CD16) | megélénkül az ausztriai bevásárlóturizmus (1990 Tények könyve CD37).

1b. (tulajdonnévszerűen) (kissé rég) ’a Habsburg-dinasztia osztrák ágához tartozó, azzal kapcs.’ ❖ Óstriai Német Al-földnek Osztende nev városábann (1781 Magyar Hírmondó C0269, 238) | Osztriai Henrikről (1785 Batsányi János ford.–Akai C0886, 20) | Fridrik ausztriai herczeg vitéz férfiú volt (1861 Szalay László 8419004, 40) | ausztriai császár (1941 Szerb Antal 9668021, 161) ausztriai birodalom ’a Habsburg-dinasztia hatalma alá tartozó, Ausztria-központú birodalom’ ❖ az Auſtriai birodalom alá tartozó Olaſz-Orſzági Tartományokban (1782 Regulamentum militare ford. 7469001, A[1r]) | hazánk már több idő óta az austriai birodalom kormánya alatt áll (1843 Életképek C0100, 13) | fennmarad-e vagy megsemmisül-e az ausztriai birodalom (1935 Hegedűs Lóránt 9234003, 124) ausztriai ház (/Tört) ’a Habsburg-dinasztia osztrák ága’ ❖ a’ felséges Auſtriai Háznak (1775 Geidler József 7098001, [II]) | Az Ausztriai Ház átka pedig mindig a miniszterei voltak (1936 Herczeg Ferenc 9241004, 220) | a következők soroltattak fel a münsteri és az osnabrücki szerződésben: a császár megválasztott utódja (a katolikus király), az Ausztriai Ház, a német birodalom választófejedelmei, fejedelmei (1997 Péter Katalin CD17).

2. ’Ausztria mint állam, ill. ennek fennhatósága alá tartozók által gyakorolt 〈tevékenység, magatartás stb.〉’ ❖ annyi pártütés után a magyar nemzet jogait és szabadságát csorba nélkül akarja fentartani az ausztriai kegyesség (1861 Szalay László 8419013, 177) | ausztriai kényuralomnak (1868 Horváth Mihály 8189008, 400) | ausztriai ellenreformáció (1939 Sík Sándor 9598002, 156) | ausztriai liberalizmust (1975 Hanák Péter 9222001, 292).

2a. (kissé rég) ’Ausztriával mint állammal, ill. ennek fennhatósága alá tartozókkal folytatott 〈tevékenység〉’ ❖ Antverpiának, Antverpennek, fekvéſe […] az Óſtriai kereskedésre nézve ſokkal jobbnak látſzik (1793 Sándor István 7287029, 276) | ausztriai szövetséget (1848 Kossuth Lajos 8250001, 33).

3. ’itt élő 〈lakosság〉, ehhez tartozó v. innen származó 〈személy〉’ ❖ Az austriai paraszt ifjúságot mezei gazdaságra oktató kézi könyvecske (1774 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332003, 1) | az austriai németek mondása (1780 Rácz Sámuel ford.–Störck C3571, 166) | Blumot az Ausztriai katonák magok közzé béverbuválták (1817 Czövek István ford. C1237, 121) | a stiriai, tiroli, ausztriai köznép (1914 Herman Ottó 8183006, 21) | Magyarországon több ezer ausztriai munkavállaló [dolgozik] (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. (kissé rég) ’rájuk jellemző, náluk szokásos, velük kapcs., ill. őket jelképező’ ❖ a ruhát odaszabván az osztriai szokásokhoz (1790 k. Verseghy Ferenc 7373007, 122) | ausztriai színű veres és fejér zászlót (1831 Kazinczy Ferenc 7163032, 572) | az austriai két fejű sas (1847 Ramóczy Valerián 8388005, 172).

4. (kissé rég) ’itt v. az itt szokásos módon készített, termelt’ ❖ Svedéi ’s Óſtriai vasból kéſzl (1793 Sándor István 7287032, 305) | austriai bor (1828 Széchenyi István CD1501) | az osztrák kormány az ausztriai iparcikkek Magyarországon való forgalomba hozatalának korlátozását kifogásolta (1902 Hazánk 2107001, 3).

4a. (kissé rég) ’az itteni kulturális élettel, történelemmel kapcs. 〈tevékenység, alkotás stb.〉’ ❖ [Born Ignác] a Hormayr ausztriai Plutarchjában ifjabb s kövérebb arcú mint lenni kellene (1831 e. Kazinczy Ferenc 8228107, 78) | Az austriai müvek kiállitási helyén (1851 Fiatalság Barátja 8621001, 64) | az uj ausztriai lapok (1870 Papp Miklós ford.–Széchenyi CD1501) | a harminczéves háború kora általában a hanyatlásnak a leg-is-legalsó fokán látta az ausztriai irodalmat (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21).

4b. (rég) ’itt haszn. v. innen elterjedt 〈mértékegység〉’ ❖ 600 Kvadrát-ölnyi Földhöz egy Ausztriai Mérő-Mag kivántatik (1774 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 97) | A’ Szent Iſtváni F Szent egyház […] nyóltz ſzeglet nagyobb tornyának 434½ Óstriai nyomnyi a’ magassága (1793 Sándor István 7287024, 195) | 62 Austriai Mázsa lisztet vitetet [!] Alexandriába egy esmeretlen valaki (1794 Bécsi Magyar Merkurius C0343, 829) | egy karát 4 austriai szemert tevén (1844 Nendtvich Károly 8330003, 72) | egy ausztriai mérföld 7,58 kilométer (2000 Erdős Ferenc CD36).

II. fn

(kissé rég, ritk) ’Ausztriában élő v. onnan származó személy’ ❖ Mi, több német, főleg ausztriai, belga és franczia társaságában Culverwell úrnál laktunk (1844 Tóth Lőrinc 8490017, 18).

a. (hat ne-vel, tbsz-ban) (kissé rég) ’Ausztria lakossága’ ❖ Az Auſtriaiak […] jó Meſterek, ’s nállok vagyon az Oskola, az hol azt tanúlni kell (1775 Geidler József ford. 7098004, 58) | Méltán sajnosan esett e’ nagy fizetés a’ Magyaroknak; de az után 27 esztendvel, az Ausztriaiakkal folytatott had által elég bven viszsza nyerték vala (1799 Vályi András 7368005, 275) | 1251-ben az ausztriaiak Přemysl Ottokár cseh herczeget választották herczegökké (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21).

J: osztrák, ósztria.

Vö. SzT.

ósztriai lásd ausztriai
ausztriai melléknév és főnév 1A6
ósztriai 1A6 (rég)
I. melléknév
1.
Ausztriához tartozó, ott található, az itteni állammal, államisággal kapcs.
Auſtriai, Styriai magas hegyeken
(1775 Csapó József)
Veronából Pármáig […] négy féle Fejedelmet illet Tartományon megyen az ember által: úgy mint, Velentzein, Óſtriain, Modenain, és Pármain
(1793 Sándor István)
A’ Bankó-Intézet, mellyet Mi Privilegizált Austriai Nemzeti Bankónak nevezünk, […] tüstént elkezdje munkálkodását
(1816 Hazai és Külföldi Tudósítások)
ausztriai kormány
(1925 Herczeg Ferenc)
[Drexler báró] családjával együtt három napja távozott innen, ausztriai birtokára
(1965 Dobozy Imre)
ausztriai vízlépcsők
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
Ausztriába irányuló 〈út, utazás〉, ill. ottani élményekről, eseményekről való 〈beszámoló〉
Óſztriai túdósítás
(1783 Magyar Hírmondó)
Bezerédy Imre […] ausztriai expediciójáról […] tudósítja 1707. december 6-ikáról régi tábornokát
(1941 Bánlaky József)
megélénkül az ausztriai bevásárlóturizmus
(1990 Tények könyve)
1b. (tulajdonnévszerűen) (kissé rég)
a Habsburg-dinasztia osztrák ágához tartozó, azzal kapcs.
Óstriai Német Al-földnek Osztende nev városábann
(1781 Magyar Hírmondó)
Osztriai Henrikről
(1785 Batsányi János ford.Akai)
Fridrik ausztriai herczeg vitéz férfiú volt
(1861 Szalay László)
ausztriai császár
(1941 Szerb Antal)
ausztriai birodalom
a Habsburg-dinasztia hatalma alá tartozó, Ausztria-központú birodalom
az Auſtriai birodalom alá tartozó Olaſz-Orſzági Tartományokban
(1782 Regulamentum militare ford.)
hazánk már több idő óta az austriai birodalom kormánya alatt áll
(1843 Életképek)
fennmarad-e vagy megsemmisül-e az ausztriai birodalom
(1935 Hegedűs Lóránt)
ausztriai ház (/Tört)
a Habsburg-dinasztia osztrák ága
a’ felséges Auſtriai Háznak
(1775 Geidler József)
Az Ausztriai Ház átka pedig mindig a miniszterei voltak
(1936 Herczeg Ferenc)
a következők soroltattak fel a münsteri és az osnabrücki szerződésben: a császár megválasztott utódja (a katolikus király), az Ausztriai Ház, a német birodalom választófejedelmei, fejedelmei
(1997 Péter Katalin)
2.
Ausztria mint állam, ill. ennek fennhatósága alá tartozók által gyakorolt 〈tevékenység, magatartás stb.〉
annyi pártütés után a magyar nemzet jogait és szabadságát csorba nélkül akarja fentartani az ausztriai kegyesség
(1861 Szalay László)
ausztriai kényuralomnak
(1868 Horváth Mihály)
ausztriai ellenreformáció
(1939 Sík Sándor)
ausztriai liberalizmust
(1975 Hanák Péter)
2a. (kissé rég)
Ausztriával mint állammal, ill. ennek fennhatósága alá tartozókkal folytatott 〈tevékenység〉
Antverpiának, Antverpennek, fekvéſe […] az Óſtriai kereskedésre nézve ſokkal jobbnak látſzik
(1793 Sándor István)
ausztriai szövetséget
(1848 Kossuth Lajos)
3.
itt élő 〈lakosság〉, ehhez tartozó v. innen származó 〈személy〉
Az austriai paraszt ifjúságot mezei gazdaságra oktató kézi könyvecske
(1774 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
az austriai németek mondása
(1780 Rácz Sámuel ford.Störck)
Blumot az Ausztriai katonák magok közzé béverbuválták
(1817 Czövek István ford.)
a stiriai, tiroli, ausztriai köznép
(1914 Herman Ottó)
Magyarországon több ezer ausztriai munkavállaló [dolgozik]
(1997 Magyar Hírlap)
3a. (kissé rég)
rájuk jellemző, náluk szokásos, velük kapcs., ill. őket jelképező
a ruhát odaszabván az osztriai szokásokhoz
(1790 k. Verseghy Ferenc)
ausztriai színű veres és fejér zászlót
(1831 Kazinczy Ferenc)
az austriai két fejű sas
(1847 Ramóczy Valerián)
4. (kissé rég)
itt v. az itt szokásos módon készített, termelt
Svedéi ’s Óſtriai vasból kéſzl
(1793 Sándor István)
austriai bor
(1828 Széchenyi István)
az osztrák kormány az ausztriai iparcikkek Magyarországon való forgalomba hozatalának korlátozását kifogásolta
(1902 Hazánk)
4a. (kissé rég)
az itteni kulturális élettel, történelemmel kapcs. 〈tevékenység, alkotás stb.〉
[Born Ignác] a Hormayr ausztriai Plutarchjában ifjabb s kövérebb arcú mint lenni kellene
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
Az austriai müvek kiállitási helyén
(1851 Fiatalság Barátja)
az uj ausztriai lapok
(1870 Papp Miklós ford.Széchenyi)
a harminczéves háború kora általában a hanyatlásnak a leg-is-legalsó fokán látta az ausztriai irodalmat
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
4b. (rég)
itt haszn. v. innen elterjedt 〈mértékegység〉
600 Kvadrát-ölnyi Földhöz egy Ausztriai Mérő-Mag kivántatik
(1774 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
A’ Szent Iſtváni F Szent egyház […] nyóltz ſzeglet nagyobb tornyának 434½ Óstriai nyomnyi a’ magassága
(1793 Sándor István)
62 Austriai Mázsa lisztet vitetet [!] Alexandriába egy esmeretlen valaki
(1794 Bécsi Magyar Merkurius)
egy karát 4 austriai szemert tevén
(1844 Nendtvich Károly)
egy ausztriai mérföld 7,58 kilométer
(2000 Erdős Ferenc)
II. főnév
(kissé rég, ritk)
Ausztriában élő v. onnan származó személy
Mi, több német, főleg ausztriai, belga és franczia társaságában Culverwell úrnál laktunk
(1844 Tóth Lőrinc)
a. (hat ne-vel, tbsz-ban) (kissé rég)
Ausztria lakossága
Az Auſtriaiak […] jó Meſterek, ’s nállok vagyon az Oskola, az hol azt tanúlni kell
(1775 Geidler József ford.)
Méltán sajnosan esett e’ nagy fizetés a’ Magyaroknak; de az után 27 esztendvel, az Ausztriaiakkal folytatott had által elég bven viszsza nyerték vala
(1799 Vályi András)
1251-ben az ausztriaiak Přemysl Ottokár cseh herczeget választották herczegökké
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Vö. SzT.

Beállítások