ögyít (4b4) l. egyít

egyít ts ige 4b4 (rég)ögyít (nyj)

1. ’〈két v. több elemet, összetevőt, ill. egy(ik)et a másikkal〉 új egésszé összekapcsol(ja), összeköt(i), egyesít(i)’ ❖ edgy tudos férjfiakbol állo Tárſaſág […] azon munkálkodik, hogy az Europábann lévö vallás-Réſzeket öſzve gyalulja és edgyitſe (1785 Magyar Hírmondó C0273, 311) | a honpolgárok szerte szaggatott osztályai a nemzetiség és alkotmányosság alapján érdekeikben egyitessenek (1847 Kossuth Lajos CD32) | nevelte mégis egyben nagy becsét [ti. a Szent Koronáét] László király […] Hogy egyíté ama koronát vele, Mellyet Géjza, Dukás Mihálytól nyere (1852 Garay János C1814, 31) | Kötendő szövetség által egyiteni a két külön birtokot (1860 Virág Lajos C4510, 14).

1a. (ritk) ’〈vmely összetett dolgot〉 két v. több elemből, összetevőből, azok összekapcsolásával, egyesítésével létrehoz’ ❖ több ſzókból egyített rfnyi nevezetek (1806 Mátyási József 7221027, 31).

2. ’〈két v. több anyagot, ill. anyagot vmely másikkal〉 összekever, elegyít v. vegyít’ ❖ fűszert borssal egyítve (1791 Verseghy Ferenc CD01) | Nagy hordókat töltet meg borral – A bort egyitve álomporral (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [Forgách] bolyhos avart, széltört aszugallyacskákkal egyítve, gyujt meg (1879 Szabó Dávid C3764, 218).

2a. (ritk) ’〈keveréket〉 vmilyen anyagok összevegyítésével létrehoz’ ❖ a’ ſzörnyű mostoha barnás mérget egyít (1818 Verseghy Ferenc ford.–Ovidius C4442, 27).

3. ’〈két v. több tulajdonságot, jelenséget stb., ill. egy(ik)et a másikkal〉 úgy jelenít(i) meg v. azokat úgy birtokol(ja) egyszerre, hogy azok egy szerves egységben jelennek v. nyilvánulnak meg, ill. 〈vmely, a többitől eltérő elemet〉 belevisz, belekever vmibe’ ❖ Vajha! fel ſzóll Burbon, Frantz a’ ditsöséget Egyíthetné, mint ti, ’s a’ jó Békeſséget! (1784 Szilágyi Sámuel¹ ford.–Voltaire C4021, 18) | még a’ leg vadabb emberek is az  foglalatosságaikba […] ném-ném rythmust egyítenek (1791 Verseghy Ferenc C4439, IX) | hasznost édessel ögyíteni (1813 Virág Benedek ford.–Horatius C4509, 19) | Mind ezen egyített, összefűzött, egygyé harmonizált nyelvfajokból nyelvünk [ti. a francia] jöve elő (1839 Athenaeum C0018, 387).

Sz: egyítés.

Vö. CzF. egyít · egyit

ögyít lásd egyít
egyít tárgyas ige 4b4 (rég)
ögyít 4b4 (nyj)
1.
〈két v. több elemet, összetevőt, ill. egy(ik)et a másikkal〉 új egésszé összekapcsol(ja), összeköt(i), egyesít(i)
edgy tudos férjfiakbol állo Tárſaſág […] azon munkálkodik, hogy az Europábann lévö vallás-Réſzeket öſzve gyalulja és edgyitſe
(1785 Magyar Hírmondó)
a honpolgárok szerte szaggatott osztályai a nemzetiség és alkotmányosság alapján érdekeikben egyitessenek
(1847 Kossuth Lajos)
nevelte mégis egyben nagy becsét [ti. a Szent Koronáét] László király […] Hogy egyíté ama koronát vele, Mellyet Géjza, Dukás Mihálytól nyere
(1852 Garay János)
Kötendő szövetség által egyiteni a két külön birtokot
(1860 Virág Lajos)
1a. (ritk)
〈vmely összetett dolgot〉 két v. több elemből, összetevőből, azok összekapcsolásával, egyesítésével létrehoz
több ſzókból egyített rfnyi nevezetek
(1806 Mátyási József)
2.
〈két v. több anyagot, ill. anyagot vmely másikkal〉 összekever, elegyít v. vegyít
fűszert borssal egyítve
(1791 Verseghy Ferenc)
Nagy hordókat töltet meg borral – A bort egyitve álomporral
(1859 Vasárnapi Újság)
[Forgách] bolyhos avart, széltört aszugallyacskákkal egyítve, gyujt meg
(1879 Szabó Dávid)
2a. (ritk)
〈keveréket〉 vmilyen anyagok összevegyítésével létrehoz
a’ ſzörnyű mostoha barnás mérget egyít
(1818 Verseghy Ferenc ford.Ovidius)
3.
〈két v. több tulajdonságot, jelenséget stb., ill. egy(ik)et a másikkal〉 úgy jelenít(i) meg v. azokat úgy birtokol(ja) egyszerre, hogy azok egy szerves egységben jelennek v. nyilvánulnak meg, ill. 〈vmely, a többitől eltérő elemet〉 belevisz, belekever vmibe
Vajha! fel ſzóll Burbon, Frantz a’ ditsöséget Egyíthetné, mint ti, ’s a’ jó Békeſséget!
(1784 Szilágyi Sámuel¹ ford.Voltaire)
még a’ leg vadabb emberek is az  foglalatosságaikba […] ném-ném rythmust egyítenek
(1791 Verseghy Ferenc)
hasznost édessel ögyíteni
(1813 Virág Benedek ford.Horatius)
Mind ezen egyített, összefűzött, egygyé harmonizált nyelvfajokból nyelvünk [ti. a francia] jöve elő
(1839 Athenaeum)
Sz: egyítés
Vö. CzF. egyít · egyit

Beállítások