ádáz mn és fn 

I. mn 12A3

1. (irod) ’ellenséges, gonoszul ártó v. támadó szándékú, vad 〈személy v. állat〉’ ❖ Ádáz Dühös (1779 Baróti Szabó Dávid 7021009, 205) | Forr a’ világ’ bús tengere oh Magyar! Ádáz Erynnis’ lelke uralkodik (1807 Berzsenyi Dániel 8054063, 74) | ádáz fenevad (1863 Jókai Mór CD18) | Bűvös dal máshoz kerget ádáz viperát (1881 Latkóczy Mihály ford.–Tibullus C2889, 59) | az ádáz ellenség folytatja gyilkos munkáját éjjel és nappal (1905 Petelei István 8361002, 34) | Ádáz boszorkány (1939 Heltai Jenő 9239061, 30) | Ádáz ellenfele (1963 Rónay György 9573095, 8).

1a. (vál) ’ilyen személyre v. állatra valló, rá jellemző, vele kapcs. 〈cselekedet, érzés, megnyilvánulás〉’ ❖ Máthonnak ádáz-tekéntetű Fejedelme, meg-támadta hajlékidat. […] Tsepeg a’ fegyvere Barátid’ vérétől (1788 Batsányi János ford.–Macpherson C0883, 183) | Ekkor egy ostorcsapás hirtelen a szemét találta a bikának. Villámgyorsan ugrott az egyszerre talpra, fejét megrázva, ádáz dühvel rohant a lovagra, […] oldalt kapta, és iszonyú lökéssel feltaszítá (1853 Jókai Mór 8209014, 163) | III. Rikhárd ádáz szenvedélye úgy hat ránk, mintha képes lenne az egész gyűlölt világot kiírtani (1885 Beöthy Zsolt 8048006, 14) | egy Szörnyi nevű kutya ádáz ugatása tudtomra adta csengetés után, hogy helybenvagyunk (1934 Szántó György 9637001, 192) | ádáz gyűlölettel tiltakozott a hazaáruló ellen (1963 Móricz Virág 9461001, 280) | ádáz arckifejezést öltött (1978 Spiró György 1143001, 133) | kezdetét vette a tizedrangú festők és szobrászok ádáz bosszúja (1982 Berend T. Iván 9049006, 355).

2. (irod) ’szörnyű, pusztító, vadul tomboló 〈dolog, megnyilvánulás, kül. természeti jelenség〉’ ❖ Száturnus az  fija’ Jupiter’ ádász Fegyveritl meg-rettenvén, lappangana (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0829, 355) | Igy űl a hold ádáz vihar után Elcsöndesült nagy tornyos fellegen (1892 Vajda János 8503058, 139) | a vihar nekiszilajodva, ádáz erővel tördelte a fákat (1906–1907 Mikszáth Kálmán C5095, 174) | [az emlékezés] ádáz örvényként dobálja lelkem (1961 Kalász Márton 9293009, 22).

2a. (átv is) ’könyörtelen, kegyetlen, kíméletlen 〈küzdelem, harc stb.〉’ ❖ az ádáz Hartz nem tsillapodik-meg elébb (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0829, 292) | Felhőbe hanyatlott a drégeli rom, Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja (1856 Arany János 8014081, 261) | Ádáz közelharcot kell itt vívni a természettel (1933 Kosztolányi Dezső 9359181, 55) | ádáz vita (1969 Illyés Gyula 9274077, 55) | A szerenád ötletének szerzőségéért ádáz küzdelem indult (1978 Spiró György 1143001, 148) | ádáz kártyacsatáknál (1990 Sziveri János 1147017, 74) | tíz napig tartó, ádáz szópárbaj következett (1998 Magyar Hírlap CD09) | ádáz kampányt folytat (1999 Magyar Hírlap CD09).

2b. (rég) ’szenvedéssel teli, kíméletlen 〈sors, halál stb.〉’ ❖ Engem’ is […] űldöz ádáz sorsom (1822 Hasznos Mulatságok C0186, 169) | Tán dús valál és kincsedet Elvette ádáz végzeted, ’S most ínség szomorít? (1835 Vörösmarty Mihály 8524246, 173) | Fekete sárga rém, ádáz halál, Rejtély, mit földi ész ki nem talál (1889 Vajda János 8503053, 131).

II. fn 4A8

1. (rég, ritk)(kegyetlen) ellenség, ellenfél’ ❖ vidd véremet gőzölgő kardodon, rémítve vidd az ádázok közé (1822 Vörösmarty Mihály 8524373, 9) | Halld! az ádáz dulja már a falat (1827–1830 Berzsenyi Dániel CD01).

2. (Növ) ’a petrezselyemre emlékeztető külsejű, az ernyősök családjába tartozó, fehér virágú, mérges növény (Aethusa cynapium)’ ❖ legjobb a növény levelét szétdörzsölni s a kellemetlen foghagymaszaga az ádázt könnyen elárulja (1893 PallasLex. CD02).

Sz: ádázkodik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

ádáz melléknév és főnév
I. melléknév 12A3
1. (irod)
ellenséges, gonoszul ártó v. támadó szándékú, vad 〈személy v. állat〉
Ádáz Dühös
(1779 Baróti Szabó Dávid)
Forr a’ világ’ bús tengere oh Magyar! Ádáz Erynnis’ lelke uralkodik
(1807 Berzsenyi Dániel)
ádáz fenevad
(1863 Jókai Mór)
Bűvös dal máshoz kerget ádáz viperát
(1881 Latkóczy Mihály ford.Tibullus)
az ádáz ellenség folytatja gyilkos munkáját éjjel és nappal
(1905 Petelei István)
Ádáz boszorkány
(1939 Heltai Jenő)
Ádáz ellenfele
(1963 Rónay György)
1a. (vál)
ilyen személyre v. állatra valló, rá jellemző, vele kapcs. 〈cselekedet, érzés, megnyilvánulás〉
Máthonnak ádáz-tekéntetű Fejedelme, meg-támadta hajlékidat. […] Tsepeg a’ fegyvere Barátid’ vérétől
(1788 Batsányi János ford.Macpherson)
Ekkor egy ostorcsapás hirtelen a szemét találta a bikának. Villámgyorsan ugrott az egyszerre talpra, fejét megrázva, ádáz dühvel rohant a lovagra, […] oldalt kapta, és iszonyú lökéssel feltaszítá
(1853 Jókai Mór)
III. Rikhárd ádáz szenvedélye úgy hat ránk, mintha képes lenne az egész gyűlölt világot kiírtani
(1885 Beöthy Zsolt)
egy Szörnyi nevű kutya ádáz ugatása tudtomra adta csengetés után, hogy helybenvagyunk
(1934 Szántó György)
ádáz gyűlölettel tiltakozott a hazaáruló ellen
(1963 Móricz Virág)
ádáz arckifejezést öltött
(1978 Spiró György)
kezdetét vette a tizedrangú festők és szobrászok ádáz bosszúja
(1982 Berend T. Iván)
2. (irod)
szörnyű, pusztító, vadul tomboló 〈dolog, megnyilvánulás, kül. természeti jelenség〉
Száturnus az  fija’ Jupiter’ ádász Fegyveritl meg-rettenvén, lappangana
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
Igy űl a hold ádáz vihar után Elcsöndesült nagy tornyos fellegen
(1892 Vajda János)
a vihar nekiszilajodva, ádáz erővel tördelte a fákat
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
[az emlékezés] ádáz örvényként dobálja lelkem
(1961 Kalász Márton)
2a. (átv is)
könyörtelen, kegyetlen, kíméletlen 〈küzdelem, harc stb.〉
az ádáz Hartz nem tsillapodik-meg elébb
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
Felhőbe hanyatlott a drégeli rom, Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja
(1856 Arany János)
Ádáz közelharcot kell itt vívni a természettel
(1933 Kosztolányi Dezső)
ádáz vita
(1969 Illyés Gyula)
A szerenád ötletének szerzőségéért ádáz küzdelem indult
(1978 Spiró György)
ádáz kártyacsatáknál
(1990 Sziveri János)
tíz napig tartó, ádáz szópárbaj következett
(1998 Magyar Hírlap)
ádáz kampányt folytat
(1999 Magyar Hírlap)
2b. (rég)
szenvedéssel teli, kíméletlen 〈sors, halál stb.〉
Engem’ is […] űldöz ádáz sorsom
(1822 Hasznos Mulatságok)
Tán dús valál és kincsedet Elvette ádáz végzeted, ’S most ínség szomorít?
(1835 Vörösmarty Mihály)
Fekete sárga rém, ádáz halál, Rejtély, mit földi ész ki nem talál
(1889 Vajda János)
II. főnév 4A8
1. (rég, ritk)
(kegyetlen) ellenség, ellenfél
vidd véremet gőzölgő kardodon, rémítve vidd az ádázok közé
(1822 Vörösmarty Mihály)
Halld! az ádáz dulja már a falat
(1827–1830 Berzsenyi Dániel)
2. (Növ)
a petrezselyemre emlékeztető külsejű, az ernyősök családjába tartozó, fehér virágú, mérges növény (Aethusa cynapium)
legjobb a növény levelét szétdörzsölni s a kellemetlen foghagymaszaga az ádázt könnyen elárulja
(1893 PallasLex.)
Sz: ádázkodik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások