aminthogy ksz 0

1. ’a vele kapcsolt mellékmondatban megjelölt módon, ill. mértékben; ahogy, amint’ ❖ [az apró jó cselekedetekért] tudod, hogy az Iſten orſzágot igért? a’ minthogy az ö nevében adatott egy ital hideg vizért örök jutalmat igért (1774 Vajda Sámuel 7365003, 117) | A minthogy az emberek képesek elpusztítani egymást a vagyonért, éppen oly készséggel adják el magukat a rangért azoknak, kik saját érdekeikben az emberiséget pusztítják (1888 Tóvölgyi Titusz 8492003, 12) | Isten bocsássa meg […] neki a bűneit, aminthogy én is megbocsátottam (1932 Tamási Áron 9701004, 154) | [a börtönben] az embernek nem lehetett véleménye, aminthogy odabenn nem folytathatta harcát az igazságért és amiképpen szerelmi élete sem volt (1981 Dénes Tibor 9812001, 29).

2. (vmely állítást megerősítő, gyakr. közbevetett mondat bevezetéseként, rendsz. az is nyomósító elemmel) ’mint ahogy (valóban)’ ❖ A’ Magyarok akármelly Tudománynak meg-tanúlására ſzint’ ollyan alkalmatosok, mint Europának akármellyik Nemzete, a’ mint hogy méltán ditsekedhetett már régtöl fogva, a’ mi Nemzetünk, és ditsekedhetik kiváltképen e’ mi idökben [!] ſok ſzép Tudományú, jeles emberekkel (1772 Tordai Sámuel 7353001, [II]) | az új szavak és szóllásmódok terjesztésére megkivántatik […], hogy azok, ha mindjárt első tekintetre megérthetök nem volnának, a’ mint hogy ez tsak igen ritkán történhetik meg, az iró által megmagyaráztassanak (1816 Teleki József² 8471014, 333) | Bizonyosan szél támadt odakünn, aminthogy rázza is már az ablaktáblákat (1882 Mikszáth Kálmán 8312030, 105) | Életed egy igaz emberé, aminthogy nem is lehet igaz művész, aki nem igaz ember (1960 Kodály Zoltán 9341022, 411).

3. (rég) ’〈okhatározói mellékmondat kötőszavaként:〉 minthogy, mivel’ ❖ a’ Menykö ezen Toronyba ütött, és (a’ minthogy igen vékony volt) le-rontotta (1796 Teleki Domokos¹ 7344009, 205) | A hittudomány […] egyedül Enyeden leszen tanitandó s igy lassankint a többi tudománykar is csak ide fogna öszpontosittatni; az egy törvénytudomány maradna meg Udvarhelyt, a minthogy ott van a királyi táblának széke a mely mellett gyakorlatilag is képeztetik a jogtudós (1848 Tavasi Lajos 8469011, 139).

4. (rég) ’〈következtető mondat bevezetéseként:〉 és ezért’ ❖ Valami egy hét múlva az apácák azt találják fel, hogy vegyék vissza a gyermeket, aminthogy reáküldenek a vendégfogadósra s kéretik tőle (1779 Rettegi György 7282005, 407) | Colbert gazdag Penſiót adott neki, tsak-hogy tet Parisban tartóztathaſſa; a’ minthogy ott is maradt  1666–1681 (1796 Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228014, 154).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

aminthogy kötőszó 0
1.
a vele kapcsolt mellékmondatban megjelölt módon, ill. mértékben; ahogy, amint
[az apró jó cselekedetekért] tudod, hogy az Iſten orſzágot igért? a’ minthogy az ö nevében adatott egy ital hideg vizért örök jutalmat igért
(1774 Vajda Sámuel)
A minthogy az emberek képesek elpusztítani egymást a vagyonért, éppen oly készséggel adják el magukat a rangért azoknak, kik saját érdekeikben az emberiséget pusztítják
(1888 Tóvölgyi Titusz)
Isten bocsássa meg […] neki a bűneit, aminthogy én is megbocsátottam
(1932 Tamási Áron)
[a börtönben] az embernek nem lehetett véleménye, aminthogy odabenn nem folytathatta harcát az igazságért és amiképpen szerelmi élete sem volt
(1981 Dénes Tibor)
2. (vmely állítást megerősítő, gyakr. közbevetett mondat bevezetéseként, rendsz. az is nyomósító elemmel)
mint ahogy (valóban)
A’ Magyarok akármelly Tudománynak meg-tanúlására ſzint’ ollyan alkalmatosok, mint Europának akármellyik Nemzete, a’ mint hogy méltán ditsekedhetett már régtöl fogva, a’ mi Nemzetünk, és ditsekedhetik kiváltképen e’ mi idökben [!] ſok ſzép Tudományú, jeles emberekkel
(1772 Tordai Sámuel)
az új szavak és szóllásmódok terjesztésére megkivántatik […], hogy azok, ha mindjárt első tekintetre megérthetök nem volnának, a’ mint hogy ez tsak igen ritkán történhetik meg, az iró által megmagyaráztassanak
(1816 Teleki József²)
Bizonyosan szél támadt odakünn, aminthogy rázza is már az ablaktáblákat
(1882 Mikszáth Kálmán)
Életed egy igaz emberé, aminthogy nem is lehet igaz művész, aki nem igaz ember
(1960 Kodály Zoltán)
3. (rég)
〈okhatározói mellékmondat kötőszavaként:〉 minthogy, mivel
a’ Menykö ezen Toronyba ütött, és (a’ minthogy igen vékony volt) le-rontotta
(1796 Teleki Domokos¹)
A hittudomány […] egyedül Enyeden leszen tanitandó s igy lassankint a többi tudománykar is csak ide fogna öszpontosittatni; az egy törvénytudomány maradna meg Udvarhelyt, a minthogy ott van a királyi táblának széke a mely mellett gyakorlatilag is képeztetik a jogtudós
(1848 Tavasi Lajos)
4. (rég)
〈következtető mondat bevezetéseként:〉 és ezért
Valami egy hét múlva az apácák azt találják fel, hogy vegyék vissza a gyermeket, aminthogy reáküldenek a vendégfogadósra s kéretik tőle
(1779 Rettegi György)
Colbert gazdag Penſiót adott neki, tsak-hogy tet Parisban tartóztathaſſa; a’ minthogy ott is maradt  1666–1681
(1796 Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások