adjutáns fn 4A

1. (rég, Kat) ’〈zászlóalj- és ennél magasabb parancsnokságokon:〉 a parancsnok mellé beosztott alacsonyabb rendfokozatú tiszt; segédtiszt’ ❖ az Adjutáns itt négy katonával Lóra lt, és el-ment ezzel a’ ſzolgával (1793 Gvadányi József 7125016, 117) | Megszüntem a kapitányom adjutánsa lenni (1879 Jókai Mór C2304, 275) | elesett sok vitéz bajtárs is. Igy a többi közt Nihold főhadnagy, a zászlóalj adjutánsa (1894–1898 Gracza György CD45) | [az egyik társaságban van] a zászlóaljparancsnok, ennek adjutánsa, három kapitány, egy „tényleges” hadnagy és én (1914 Halász Gyula CD10) | Az adjutáns bejött, tisztelgett, az őrnagy pedig rendelkezett (1927 Markovits Rodion 9423003, 109).

1a. (rég) ’államfő v. főparancsnok mellé beosztott, rendsz. magas rangú tanácsadó tiszt; hadsegéd’ ❖ Én [ti. a herceg] pedig, ö felségének tudása ſzerént, az Urat elsö Gyeneral-Adjutánsomnak válaſztom (1782 Kónyi János ford.–Müller¹ 7190024, 113) | utánuk jött az ezredes adjutánsa – hosszasan értekezett velök, kijelölte a porosz csapatok állását (1866 Tanárky Gyula 8460004, 341) | [a dekabristák] főintézője pedig Pesztel Pál ezredes, gróf Wittgenstein tábornok adjutánsa volt (1893 PallasLex. CD02) | a katonaság ügyeit a császár mindenható adjutánsa gr. Grünne igazgatta, egészen a császár nevében (1905 Nagy képes világtörténet CD03) | A marsall az adjutánsához fordult (1936 Herczeg Ferenc 9241004, 259).

2. ’hivatali alkalmazott, beosztott, ritk. munkatárs’ ❖ Bernadotte Generális […] a’ Miniſteri foglalatoſságokban egéſzſzen járatlan ſzemélly lévén, kéntelen vólt azzal, hogy magát óránál fogva hurtzoltaſsa az  Sekretáriussai [= titkárai] és Adjutánsai-által (1799 Molnár János 7445020, 29) | [az angol parlamentben] egy széles asztal mellett a Clerk [= titkár] két adjutánsával (amanuensek) parókával s fekete palásttal (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066003, 252) | Ilyen vezető bankférfiú igen kevés van. Számuk még akkor is elenyésző, ha az alvezéreket és az adjutánsokat – cégvezetőket, osztályfőnököket – hozzájuk állítjuk (1920 Zsadányi Henrik CD10) | Hívta, hogy menjen vele körül, afféle adjutánsként, az országban (1956 Németh László² 9485044, 449) | Okos, felkészült politikusok. Gondos adjutánsok által előkészített beszédek (1996 Magyar Hírlap CD09).

2a. (ritk) ’vkinek (szellemi) követője’ ❖ Ezen szentet Rómába vitte magasabb ihletés, […] hogy ott mint Luthernak egyik vajmi lelkes és tevékeny adjutánsa […] kikutassa […] a római scandalumokat [= botrányokat] (1857 Széchenyi István C3885, 126).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. adjutánt; ÚMTsz.; IdSz.

adjutáns főnév 4A
1. (rég, Kat)
〈zászlóalj- és ennél magasabb parancsnokságokon:〉 a parancsnok mellé beosztott alacsonyabb rendfokozatú tiszt; segédtiszt
az Adjutáns itt négy katonával Lóra lt, és el-ment ezzel a’ ſzolgával
(1793 Gvadányi József)
Megszüntem a kapitányom adjutánsa lenni
(1879 Jókai Mór)
elesett sok vitéz bajtárs is. Igy a többi közt Nihold főhadnagy, a zászlóalj adjutánsa
(1894–1898 Gracza György)
[az egyik társaságban van] a zászlóaljparancsnok, ennek adjutánsa, három kapitány, egy „tényleges” hadnagy és én
(1914 Halász Gyula)
Az adjutáns bejött, tisztelgett, az őrnagy pedig rendelkezett
(1927 Markovits Rodion)
1a. (rég)
államfő v. főparancsnok mellé beosztott, rendsz. magas rangú tanácsadó tiszt; hadsegéd
Én [ti. a herceg] pedig, ö felségének tudása ſzerént, az Urat elsö Gyeneral-Adjutánsomnak válaſztom
(1782 Kónyi János ford.Müller¹)
utánuk jött az ezredes adjutánsa – hosszasan értekezett velök, kijelölte a porosz csapatok állását
(1866 Tanárky Gyula)
[a dekabristák] főintézője pedig Pesztel Pál ezredes, gróf Wittgenstein tábornok adjutánsa volt
(1893 PallasLex.)
a katonaság ügyeit a császár mindenható adjutánsa gr.gróf Grünne igazgatta, egészen a császár nevében
(1905 Nagy képes világtörténet)
A marsall az adjutánsához fordult
(1936 Herczeg Ferenc)
2.
hivatali alkalmazott, beosztott, ritk. munkatárs
Bernadotte Generális […] a’ Miniſteri foglalatoſságokban egéſzſzen járatlan ſzemélly lévén, kéntelen vólt azzal, hogy magát óránál fogva hurtzoltaſsa az  Sekretáriussai [= titkárai] és Adjutánsai-által
(1799 Molnár János)
[az angol parlamentben] egy széles asztal mellett a Clerk [= titkár] két adjutánsával (amanuensek) parókával s fekete palásttal
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
Ilyen vezető bankférfiú igen kevés van. Számuk még akkor is elenyésző, ha az alvezéreket és az adjutánsokat – cégvezetőket, osztályfőnököket – hozzájuk állítjuk
(1920 Zsadányi Henrik)
Hívta, hogy menjen vele körül, afféle adjutánsként, az országban
(1956 Németh László²)
Okos, felkészült politikusok. Gondos adjutánsok által előkészített beszédek
(1996 Magyar Hírlap)
2a. (ritk)
vkinek (szellemi) követője
Ezen szentet Rómába vitte magasabb ihletés, […] hogy ott mint Luthernak egyik vajmi lelkes és tevékeny adjutánsa […] kikutassa […] a római scandalumokat [= botrányokat]
(1857 Széchenyi István)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. adjutánt; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások