anglikán mn és fn 4A1 (Vall)

I. mn

1. ’a 16. században Angliában kialakult, az uralkodó névleges fennhatósága alatt álló, szervezeti felépítésében, liturgiájában és szokásaiban római katolikus, hittételeiben protestáns hagyományokat követő 〈(állam)egyház〉’ ❖ Olaszország az anglikán egyházat adoptálta (1872 Jókai Mór CD18) | az anglikán egyház lételének alapja: hogy a király egyaránt egyesíti magában az egyházi és világi főhatalmat (1886 Csiky Gergely CD11) | az anglikán és a kálvinista egyházak (1972 Bittei Lajos 2057038, 356).

1a. ’ehhez az egyházhoz tartozó, vele kapcs., rá jellemző v. általa létrehozott 〈dolog〉’ ❖ Az angol missz nevelte belé azt a valláserkölcsi világnézetet, amely olyan rideg, tiszta, józan, mint egy anglikán templom belseje (1911 Színi Gyula CD10) | 1549-ben született meg az anglikán imádságoskönyv (Book of Common Prayer) első, 1662-ben pedig végleges változata (1994 Kontler László CD17) | Szent Pál anglikán katedrális (1998 Paczolay Gyula CD30).

2. ’ehhez az egyházhoz tartozó, ennek a hagyományait és hittételeit követő 〈személy, csoport v. testület〉’ ❖ Ama férfiú emlékét, akit az egész tudományos világ osztatlan elismerése kisért sirjába, azzal tisztelte meg az anglikán papság, hogy földi maradványait szenteletlen földben […] hantoltatta el (1894 Mezőfi Vilmos 8309003, 44) | Míg a világot elöntötte a materiálizmus és hitetlenség, néhány fiatal anglikán pap ortodoxabb és szigorúbb vallásra áhítozott (1934 Babits Mihály 9014136, 203) | anglikán püspökök (1936 Hajnal István CD42) | anglikán gyülekezet (1999 Magyar Hírlap CD09) | Anglikán politikai körök (2000 Barta János² CD17).

3. ’erre az egyházra, ill. ilyen személyre, csoportra v. testületre jellemző, vele kapcs. 〈hit, vallás, szellemiség stb.〉’ ❖ az első esketés anglikán szertartás mellett ment végbe (1888 Jókai Mór CD18) | Az anglikán, püspöki vallás volt a törvény által előirva (1904 e. Nagy képes világtörténet CD03) | Az anglikán szellemben nevelkedett leányok nehezen barátkoznak meg a „bálványimádó pápisták” szabadabb, harmonikusabb környezetével (1976 Sőtér István 9613010, 355) | [Otrokocsi Foris] anglikán egyházszervezéssel kapcsolatos tanulmányai (2000 Gömöri György CD40) | a lutheránus, a kálvinista és az anglikán kereszténység (2000 Horváth Pál² CD17).

4. (ritk/rég) ’angol’ ❖ TESz.

II. fn (rendsz. tbsz-ban)

’az a személy, aki ennek az egyháznak a híve, tagja v. tisztségviselője, ill. ilyen személyek közössége’ ❖ nem volt képes engedékenységre, a dissidensek [= más hitet vallók] teljes egyenjoguságának megadására birni az anglikánokat (1904 e. Nagy képes világtörténet CD03) | Balassa Bálintnak utolsó munkája is, az anglikánoktól kivégzett jezsuita, Campianus Edmond hitvalló könyvecskéjének fordítása (1928 Szekfű Gyula CD42) | hatalmas feladatot jelent a katolikusok, a protestánsok, az anglikánok és az ortodoxok megegyezése a pápaság szerepéről (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

anglikán melléknév és főnév 4A1 (Vall)
I. melléknév
1.
a 16. században Angliában kialakult, az uralkodó névleges fennhatósága alatt álló, szervezeti felépítésében, liturgiájában és szokásaiban római katolikus, hittételeiben protestáns hagyományokat követő (állam)egyház〉
Olaszország az anglikán egyházat adoptálta
(1872 Jókai Mór)
az anglikán egyház lételének alapja: hogy a király egyaránt egyesíti magában az egyházi és világi főhatalmat
(1886 Csiky Gergely)
az anglikán és a kálvinista egyházak
(1972 Bittei Lajos)
1a.
ehhez az egyházhoz tartozó, vele kapcs., rá jellemző v. általa létrehozott 〈dolog〉
Az angol missz nevelte belé azt a valláserkölcsi világnézetet, amely olyan rideg, tiszta, józan, mint egy anglikán templom belseje
(1911 Színi Gyula)
1549-ben született meg az anglikán imádságoskönyv (Book of Common Prayer) első, 1662-ben pedig végleges változata
(1994 Kontler László)
Szent Pál anglikán katedrális
(1998 Paczolay Gyula)
2.
ehhez az egyházhoz tartozó, ennek a hagyományait és hittételeit követő 〈személy, csoport v. testület〉
Ama férfiú emlékét, akit az egész tudományos világ osztatlan elismerése kisért sirjába, azzal tisztelte meg az anglikán papság, hogy földi maradványait szenteletlen földben […] hantoltatta el
(1894 Mezőfi Vilmos)
Míg a világot elöntötte a materiálizmus és hitetlenség, néhány fiatal anglikán pap ortodoxabb és szigorúbb vallásra áhítozott
(1934 Babits Mihály)
anglikán püspökök
(1936 Hajnal István)
anglikán gyülekezet
(1999 Magyar Hírlap)
Anglikán politikai körök
(2000 Barta János²)
3.
erre az egyházra, ill. ilyen személyre, csoportra v. testületre jellemző, vele kapcs. 〈hit, vallás, szellemiség stb.〉
az első esketés anglikán szertartás mellett ment végbe
(1888 Jókai Mór)
Az anglikán, püspöki vallás volt a törvény által előirva
(1904 e. Nagy képes világtörténet)
Az anglikán szellemben nevelkedett leányok nehezen barátkoznak meg a „bálványimádó pápisták” szabadabb, harmonikusabb környezetével
(1976 Sőtér István)
[Otrokocsi Foris] anglikán egyházszervezéssel kapcsolatos tanulmányai
(2000 Gömöri György)
a lutheránus, a kálvinista és az anglikán kereszténység
(2000 Horváth Pál²)
4. (ritk/rég)
angol
TESz.
II. főnév (rendsz. tbsz-ban)
az a személy, aki ennek az egyháznak a híve, tagja v. tisztségviselője, ill. ilyen személyek közössége
nem volt képes engedékenységre, a dissidensek [= más hitet vallók] teljes egyenjoguságának megadására birni az anglikánokat
(1904 e. Nagy képes világtörténet)
Balassa Bálintnak utolsó munkája is, az anglikánoktól kivégzett jezsuita, Campianus Edmond hitvalló könyvecskéjének fordítása
(1928 Szekfű Gyula)
hatalmas feladatot jelent a katolikusok, a protestánsok, az anglikánok és az ortodoxok megegyezése a pápaság szerepéről
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások