ánglius mn és fn (rég v. tréf)anglius, anglus, ánglus

I. mn 14A1

1. ’Nagy-Britannia középső és déli részén élő 〈nép, ill. nemzet〉’ ❖ Mért szabad ez sok egyéb nemzetnek, Frantzia’, Anglus’ Németnek? (1777 Tóth Farkas C3621, 3) | tsak a’ Magyar és az Anglus Nemzetek érdemlik meg tulajdonképpen a’ Nemzet nevezetet (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419019, 200) | a’ melly Nemzetek a’ Culturában, és nyelvek pallérozásában elé mentek, azoknak Királyaik és Fejedelmeik, mindenkor közöttök laktanak; illyenek a’ Frantzia, Anglus, Német, és Olaſz Nemzetek (1806 Teleki László¹ 8472004, 112) | Anglus, Francz, Német nép, Híretek mért olly szép? (1815 Kis János¹ 8240007, 5).

1a. ’ehhez a néphez, nemzethez tartozó 〈személy〉’ ❖ A munka eleibe tétetett egy Chinába sok ideig lakott Anglus Nemes Embernek [levele] (1777 Sófalvi József ford.–Dodsley C3752, 1) | Ánglus követ (1780 Magyar Hírmondó 7444010, 681) | [Zajtay] megköszönte ezt a nemes lordoknak, Az ottan összegyült anglius uraknak (1860 Tatár Péter 8303004, 33) | anglius király (1882 Bartalus István C0845, 76).

2. ’az angolokra jellemző, hozzájuk tartozó v. velük kapcs.’ ❖ De úgy tetſzik, hogy azon nyereſég nem ér-fel a kárral, mellyet az Ánglus hajó-ſereg téſzen (1780 Magyar Hírmondó 7444007, 513) | Mert az anglus természet ilyen bolond ám, képes akármilyen csekélységhez szívósan ragaszkodni s nem engedni a maga meggyőződéséből semmit (1877 Mikszáth Kálmán CD04) anglius flegma ’az angolokra, kül. a férfiakra jellemző hidegvér, egykedvűség; angol flegma’ ❖ a kapitány […] anglius flegmával azon volt, hogy beállítja a hasztalan munkát (1885 Paskay Gyula C3432, 45) anglus mérföld ’〈hosszmértékként:〉 1609 méter; angol mérföld’ ❖ [Carls Courti falusi háza] két Anglus mértfldnyire fekſzik Londontól (1806 e. Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228028, 270) | [az Angol Kapitányok] kevés id alatt 15000 anglus mérföldnyi útat megtettek (1816 Hazai és Külföldi Tudósítások 8632002, 377) anglus nyavalya ’angolkór’ ❖ a betegségek Vénus játékából, Anglus nyavalyából (rachitis), onaniából vették eredeteket (1792 Magyar Hírmondó C5809, 952).

2a. ’Angliában (ős)honos v. ott kitenyésztett, ill. onnan származó 〈állat〉’ ❖ vagyon ánglus három és Erdélyi négy paripám, mellyekből tettzésed szerint kettőt ’s akár hármat is választásod szerint által engedek (1783–1792 Barcsay Ábrahám 7206001, 553) | Egy fejér anglus agaram velem volt, midőn őtet az ebéd mellett lelém (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 188).

2b. (jellemzően) Angliában készített 〈dolog〉’ ❖ ſzükség légyen megakadállyoztatni, hogy a’ Frantzia partokra ne hogy valami módonn bé-botsáttaſsának az Ánglus portékák (1796 Bécsi Magyar Merkurius 7396038, 1345) | Jónásnak ezt a szép kis tollkést adom emlékül, valódi anglius acélai vannak (1859 Abonyi Lajos C0493, 67).

3. ’angol 〈nyelv(ű írásmű)〉’ ❖ [Buffon] viſzſzamenvén hazájába, némelly Anglus munkákat Frantziára fordított (1795 Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228004, 575) | mit pocsékolja el azt a pár nyomoruságos garasát ezekre az istenverte ánglius […] ujságokra? (1895 Ágai Adolf C0545, 119).

II. fn 4A

1. ’angol személy, rendsz. férfi’ ❖ Dühös eb maráſa ellen, egy Tudos Anglus Sloan névü igen ditséri ez moht [= mohát] (1775 Csapó József 7062001, 192) | – Teringette – kiáltott fel az ánglius. – Önöknek ugyancsak hatalmas parlamentjük lehet, ha két ilyen hatalmas egyén kiesik még a jelölési rostán is (1887 Mikszáth Kálmán 8312158, 31) | A nagy Tett, ilyen címmel adott ki róla könyvet valami ostoba ánglius (1923 Karinthy Frigyes 9309006, 157) | én ezt az ángliust most felvilágosítom, hogy Bécsben él egy hasonló minőségű humorista (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. (hat ne-vel, rendsz. tbsz-ban) ’az angol nép, ill. nemzet’ ❖ Az Ánglusok, Frantziák, Németek, Belgák, és egyſzóval, egéſz Europának majd minden egyéb Nemzetei (1772 Tordai Sámuel 7353001, [I]) | Tekintsen csak a’ Gróf kedves Nagy-Britanniájára, és látni fogja mint javitják csak igen-igen kimélve, és lassan-lassan a’ mélyen bélátó Anglusok (1831 Dessewffy József 8104003, 239) | Jön az anglus meg a francia, a török már itt is van, megtorolni a muszkát [= az oroszokat] (1858 Jókai Mór CD18) | [a szegedi vitorlakötelekért] arannyal fizet az ánglius (1917 Herczeg Ferenc 9241009, 28).

2. ’az angol nyelv’ ❖ Az embernek Álapottya Poëmát egyeneſſen Anglusból (1775 Zechenter Antal 7386006, 5) | Hercules Választása, allegóriás költemény, anglusból fordíttatott (1791 Kis János¹ C4171, 134) | sok ember akad nálunk, a ki ugy beszél anglusul, mint a született angol (1876 Hevesi Lajos C2087, 291).

Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. angol; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

ánglius melléknév és főnév (rég v. tréf)
anglius I. 14A1 II. 4A
anglus I. 14A1 II. 4A
ánglus I. 14A1 II. 4A
I. melléknév 14A1
1.
Nagy-Britannia középső és déli részén élő 〈nép, ill. nemzet〉
Mért szabad ez sok egyéb nemzetnek, Frantzia’, Anglus’ Németnek?
(1777 Tóth Farkas)
tsak a’ Magyar és az Anglus Nemzetek érdemlik meg tulajdonképpen a’ Nemzet nevezetet
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
a’ melly Nemzetek a’ Culturában, és nyelvek pallérozásában elé mentek, azoknak Királyaik és Fejedelmeik, mindenkor közöttök laktanak; illyenek a’ Frantzia, Anglus, Német, és Olaſz Nemzetek
(1806 Teleki László¹)
Anglus, Francz, Német nép, Híretek mért olly szép?
(1815 Kis János¹)
1a.
ehhez a néphez, nemzethez tartozó 〈személy〉
A munka eleibe tétetett egy Chinába sok ideig lakott Anglus Nemes Embernek [levele]
(1777 Sófalvi József ford.Dodsley)
Ánglus követ
(1780 Magyar Hírmondó)
[Zajtay] megköszönte ezt a nemes lordoknak, Az ottan összegyült anglius uraknak
(1860 Tatár Péter)
anglius király
(1882 Bartalus István)
2.
az angolokra jellemző, hozzájuk tartozó v. velük kapcs.
De úgy tetſzik, hogy azon nyereſég nem ér-fel a kárral, mellyet az Ánglus hajó-ſereg téſzen
(1780 Magyar Hírmondó)
Mert az anglus természet ilyen bolond ám, képes akármilyen csekélységhez szívósan ragaszkodni s nem engedni a maga meggyőződéséből semmit
(1877 Mikszáth Kálmán)
anglius flegma
az angolokra, kül. a férfiakra jellemző hidegvér, egykedvűség; angol flegma
a kapitány […] anglius flegmával azon volt, hogy beállítja a hasztalan munkát
(1885 Paskay Gyula)
anglus mérföld
〈hosszmértékként:〉 1609 méter; angol mérföld
[Carls Courti falusi háza] két Anglus mértfldnyire fekſzik Londontól
(1806 e. Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
[az Angol Kapitányok] kevés id alatt 15000 anglus mérföldnyi útat megtettek
(1816 Hazai és Külföldi Tudósítások)
anglus nyavalya
a betegségek Vénus játékából, Anglus nyavalyából (rachitis), onaniából vették eredeteket
(1792 Magyar Hírmondó)
2a.
Angliában (ős)honos v. ott kitenyésztett, ill. onnan származó 〈állat〉
vagyon ánglus három és Erdélyi négy paripám, mellyekből tettzésed szerint kettőt ’s akár hármat is választásod szerint által engedek
(1783–1792 Barcsay Ábrahám)
Egy fejér anglus agaram velem volt, midőn őtet az ebéd mellett lelém
(1806 Kazinczy Ferenc)
2b.
(jellemzően) Angliában készített 〈dolog〉
ſzükség légyen megakadállyoztatni, hogy a’ Frantzia partokra ne hogy valami módonn bé-botsáttaſsának az Ánglus portékák
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
Jónásnak ezt a szép kis tollkést adom emlékül, valódi anglius acélai vannak
(1859 Abonyi Lajos)
3.
angol 〈nyelv(ű írásmű)
[Buffon] viſzſzamenvén hazájába, némelly Anglus munkákat Frantziára fordított
(1795 Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
mit pocsékolja el azt a pár nyomoruságos garasát ezekre az istenverte ánglius […] ujságokra?
(1895 Ágai Adolf)
II. főnév 4A
1.
angol személy, rendsz. férfi
Dühös eb maráſa ellen, egy Tudos Anglus Sloan névü igen ditséri ez moht [= mohát]
(1775 Csapó József)
– Teringette – kiáltott fel az ánglius. – Önöknek ugyancsak hatalmas parlamentjük lehet, ha két ilyen hatalmas egyén kiesik még a jelölési rostán is
(1887 Mikszáth Kálmán)
A nagy Tett, ilyen címmel adott ki róla könyvet valami ostoba ánglius
(1923 Karinthy Frigyes)
én ezt az ángliust most felvilágosítom, hogy Bécsben él egy hasonló minőségű humorista
(1999 Magyar Hírlap)
1a. (hat ne-vel, rendsz. tbsz-ban)
az angol nép, ill. nemzet
Az Ánglusok, Frantziák, Németek, Belgák, és egyſzóval, egéſz Europának majd minden egyéb Nemzetei
(1772 Tordai Sámuel)
Tekintsen csak a’ Gróf kedves Nagy-Britanniájára, és látni fogja mint javitják csak igen-igen kimélve, és lassan-lassan a’ mélyen bélátó Anglusok
(1831 Dessewffy József)
Jön az anglus meg a francia, a török már itt is van, megtorolni a muszkát [= az oroszokat]
(1858 Jókai Mór)
[a szegedi vitorlakötelekért] arannyal fizet az ánglius
(1917 Herczeg Ferenc)
2.
az angol nyelv
Az embernek Álapottya Poëmát egyeneſſen Anglusból
(1775 Zechenter Antal)
Hercules Választása, allegóriás költemény, anglusból fordíttatott
(1791 Kis János¹)
sok ember akad nálunk, a ki ugy beszél anglusul, mint a született angol
(1876 Hevesi Lajos)
Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. angol; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások