antifeudális mn 15A (Pol v. Tört)

’a feudális társadalmi és gazdasági rendet elutasító, azzal szemben álló, ill. az ellen fellépő 〈szemlélet, felfogás stb.〉’ ❖ anti-feudális és szociális szólamaik (1937 Ignotus Pál 2045033, 54) | [az] Ady tájverseiben jelentkező antifeudális szemlélet (1972 Bécsy Tamás 2018009, 429) | [Acsády Ignác] történeti tárgyú alkotásaiban is antifeudális felfogása jut legvilágosabban kifejezésre (1973 Gunst Péter CD30) | A melodráma Franciaországban […] élesen antifeudális mondanivalót hordozott (1981 Kerényi Ferenc 1077002, 265) | jakobinus, ill. antifeudális-liberális eszmék (1988 Tények könyve CD37).

a. ’e felfogás jegyében születő 〈mozgalom, esemény stb.〉’ ❖ Az imperialistaellenes antifeudális forradalom győzelme óriási fordulat volt Mongólia […] történelmében (1961 Népszava júl. 5. C4825, 5) | antifeudális eretnekmozgalmak (1977 Gecse Gusztáv 1057008, 367) | antifeudális harc (1988 Magyar néprajz CD47) | Külön mondakörük volt a régebbi, antifeudális parasztfelkeléseknek (1988 Magyar néprajz CD47).

b. ’ilyen jellegű, ezt tükröző 〈megnyilatkozás, ()alkotás〉’ ❖ [a baloldali sajtó] lehetett […] antifeudális, de nem lehetett antikapitalista (1955 Bölöni György 9069001, 138) | [Batsányi János] a franciák győzelmére és a Monarchia összeomlására számítva leghatározottabban antifeudális verseit is kiadásra szánt kötetbe kezdte gyűjteni (1972 Tarnai Andor 2018007, 385) | Voltaképpen a vicc sem gúnyos műfaj a folklórban. Ahol megtaláljuk, a társadalmilag határozottabb konfliktusokkal kapcsolatos. Ilyenek az antiklerikális, antifeudális alkotások, nemegyszer a nemzetiség- és valláscsúfolók (1979 NéprajziLex. CD47) | Franciaországban és másutt is születtek még aktuális érvényű antifeudális szatírák (1983 Szalay Károly 1144011, 145).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

antifeudális melléknév 15A (Pol v. Tört)
a feudális társadalmi és gazdasági rendet elutasító, azzal szemben álló, ill. az ellen fellépő 〈szemlélet, felfogás stb.〉
anti-feudális és szociális szólamaik
(1937 Ignotus Pál)
[az] Ady tájverseiben jelentkező antifeudális szemlélet
(1972 Bécsy Tamás)
[Acsády Ignác] történeti tárgyú alkotásaiban is antifeudális felfogása jut legvilágosabban kifejezésre
(1973 Gunst Péter)
A melodráma Franciaországban […] élesen antifeudális mondanivalót hordozott
(1981 Kerényi Ferenc)
jakobinus, ill. antifeudális-liberális eszmék
(1988 Tények könyve)
a.
e felfogás jegyében születő 〈mozgalom, esemény stb.〉
Az imperialistaellenes antifeudális forradalom győzelme óriási fordulat volt Mongólia […] történelmében
(1961 Népszava júl. 5.)
antifeudális eretnekmozgalmak
(1977 Gecse Gusztáv)
antifeudális harc
(1988 Magyar néprajz)
Külön mondakörük volt a régebbi, antifeudális parasztfelkeléseknek
(1988 Magyar néprajz)
b.
ilyen jellegű, ezt tükröző 〈megnyilatkozás, ()alkotás〉
[a baloldali sajtó] lehetett […] antifeudális, de nem lehetett antikapitalista
(1955 Bölöni György)
[Batsányi János] a franciák győzelmére és a Monarchia összeomlására számítva leghatározottabban antifeudális verseit is kiadásra szánt kötetbe kezdte gyűjteni
(1972 Tarnai Andor)
Voltaképpen a vicc sem gúnyos műfaj a folklórban. Ahol megtaláljuk, a társadalmilag határozottabb konfliktusokkal kapcsolatos. Ilyenek az antiklerikális, antifeudális alkotások, nemegyszer a nemzetiség- és valláscsúfolók
(1979 NéprajziLex.)
Franciaországban és másutt is születtek még aktuális érvényű antifeudális szatírák
(1983 Szalay Károly)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások