anyanyelvi mn 18B

’anyanyelvvel kapcs., rá vonatk.’ ❖ egy 1820. megjelent munkájában anyanyelvi tanokat véltek felismerthetni, az előadásoktól eltiltatott (1893 PallasLex. CD02) | Én nagyobb gondot fordítanék a nem nyelvszakos tanárok anyanyelvi képzésére; minden tankönyvet szeretnék átnézetni nyelvésszel is (1909 Laczkó Géza CD10) | a retorikai iskolázottság és az anyanyelvi műveltség szorosan összetartoznak, összefüggnek egymással (1970 A szónoklástan főbb kérdései 1163003, 389) | anyanyelvi konferenciák (1989 Pomogáts Béla 2001017, 89).

a. ’anyanyelven folyó, megvalósuló, ill. azon létrehozott’ ❖ fensőbb rendeléseknél fogva tanitás-vezérül kitüzött magyar és anya-nyelvi könyvek bészerezhetése eszközöltethessék (1833 Jelenkor C0226, 474) | Anyanyelvi oktatás a népiskolákban (1941 Minisztertanácsi ülések CD24) | adatfelvételt végeztünk a hazai beszélt és írott anyanyelvi kommunikációs kultúra néhány […] kevéssé vizsgált vonásának feltérképezésére (1987 Terestyéni Tamás 1155001, 4) | anyanyelvi költészet (1990 Dobszay László 2004005, 430).

b. ’az anyanyelvet (fel)használó 〈személy v. közösség〉’ ❖ bizonyos szerkezetek elfogadhatóságáról maga az anyanyelvi beszélő sem tud dönteni (igaz, neki nem is kell döntenie), viszont a generatív értelemben megfogalmazott grammatika köteles (1989 Prószéky Gábor 1126004, 56) | nemzeti-anyanyelvi közösség (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

c. ’az anyanyelvét beszélőre jellemző(en magas) 〈szint, fok stb.〉’ ❖ anyanyelvi szinten beszéltem németül (1972 Bertha Bulcsu 2021040, 973) | szegény sárkány […] hétnyelven beszél – anyanyelvi fokon méghozzá (1989 Sebeők János 2015020, 23).

Vö. ÉrtSz.; TESz. anyanyelv; ÉKsz.

anyanyelvi melléknév 18B
anyanyelvvel kapcs., rá vonatk.
egy 1820. megjelent munkájában anyanyelvi tanokat véltek felismerthetni, az előadásoktól eltiltatott
(1893 PallasLex.)
Én nagyobb gondot fordítanék a nem nyelvszakos tanárok anyanyelvi képzésére; minden tankönyvet szeretnék átnézetni nyelvésszel is
(1909 Laczkó Géza)
a retorikai iskolázottság és az anyanyelvi műveltség szorosan összetartoznak, összefüggnek egymással
(1970 A szónoklástan főbb kérdései)
anyanyelvi konferenciák
(1989 Pomogáts Béla)
a.
anyanyelven folyó, megvalósuló, ill. azon létrehozott
fensőbb rendeléseknél fogva tanitás-vezérül kitüzött magyar és anya-nyelvi könyvek bészerezhetése eszközöltethessék
(1833 Jelenkor)
Anyanyelvi oktatás a népiskolákban
(1941 Minisztertanácsi ülések)
adatfelvételt végeztünk a hazai beszélt és írott anyanyelvi kommunikációs kultúra néhány […] kevéssé vizsgált vonásának feltérképezésére
(1987 Terestyéni Tamás)
anyanyelvi költészet
(1990 Dobszay László)
b.
az anyanyelvet (fel)használó 〈személy v. közösség〉
bizonyos szerkezetek elfogadhatóságáról maga az anyanyelvi beszélő sem tud dönteni (igaz, neki nem is kell döntenie), viszont a generatív értelemben megfogalmazott grammatika köteles
(1989 Prószéky Gábor)
nemzeti-anyanyelvi közösség
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
c.
az anyanyelvét beszélőre jellemző(en magas) 〈szint, fok stb.〉
anyanyelvi szinten beszéltem németül
(1972 Bertha Bulcsu)
szegény sárkány […] hétnyelven beszél – anyanyelvi fokon méghozzá
(1989 Sebeők János)
Vö. ÉrtSz.; TESz. anyanyelv; ÉKsz.

Beállítások