anyaszentegyház fn 2A (Vall)

1. ’keresztény, kül. katolikus egyházi szervezet, közösség’ ❖ Kriſtusnak kedveſsebb négy tanitványi […] egyet értö emberek voltak: azért-is […] Üdvözitönk […] négy elsö fundamentom köveknek válóſztotta öket az Anyaſzentegyházban (1772 Vajda Sámuel 7365001, 139) | Dicsértessék fiam, dicsértessék (mert a katholikus anyaszentegyháznak a hive ő kegyelme) (1882–1883 Mikszáth Kálmán C3148, 81) | Az Anyaszentegyház földi fejének, Krisztus helytartójának, az Úr nevében gyakorolt lelki hatalmát […] minden katholikus uralkodó, még a pápaság ügyeibe beavatkozó, a trónbetöltést irányító német-római császár […] is elismerte (1928 Hóman Bálint CD42) | Noha mind Luther, mind a katolikus klérus azon a véleményen volt, hogy a török Isten ostora, amely a keresztény világot sújtja az elkövetett bűnökért, a reformátorok a „pápista bálványozást”, a katolikusok pedig az igaz Anyaszentegyháztól való eltévelyedést tartották a kiváltó oknak (1992 Rubicon ford. CD17) | konfirmációkor fogadalmat teszünk Isten előtt, hogy a református anyaszentegyháznak hűséges tagjai maradunk (2000 Csiha Kálmán CD1211).

2. (rég) ’keresztény templom’ ❖ mások […] a sokszor távoleső anyaszentegyházba csak csekélyebb számmal részenként járulhatnak (1848 Kossuth Lajos C2749, 893) | Mindjárt olyan anyaszentegyházat építek én ide, hogy maga Plútó is kiszorúl a pokolból (1872 Elegyes gyűjtések C2998, 389).

Sz: anyaszentegyházi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

anyaszentegyház főnév 2A (Vall)
1.
keresztény, kül. katolikus egyházi szervezet, közösség
Kriſtusnak kedveſsebb négy tanitványi […] egyet értö emberek voltak: azért-is […] Üdvözitönk […] négy elsö fundamentom köveknek válóſztotta öket az Anyaſzentegyházban
(1772 Vajda Sámuel)
Dicsértessék fiam, dicsértessék (mert a katholikus anyaszentegyháznak a hive ő kegyelme)
(1882–1883 Mikszáth Kálmán)
Az Anyaszentegyház földi fejének, Krisztus helytartójának, az Úr nevében gyakorolt lelki hatalmát […] minden katholikus uralkodó, még a pápaság ügyeibe beavatkozó, a trónbetöltést irányító német-római császár […] is elismerte
(1928 Hóman Bálint)
Noha mind Luther, mind a katolikus klérus azon a véleményen volt, hogy a török Isten ostora, amely a keresztény világot sújtja az elkövetett bűnökért, a reformátorok a „pápista bálványozást”, a katolikusok pedig az igaz Anyaszentegyháztól való eltévelyedést tartották a kiváltó oknak
(1992 Rubicon ford.)
konfirmációkor fogadalmat teszünk Isten előtt, hogy a református anyaszentegyháznak hűséges tagjai maradunk
(2000 Csiha Kálmán)
2. (rég)
keresztény templom
mások […] a sokszor távoleső anyaszentegyházba csak csekélyebb számmal részenként járulhatnak
(1848 Kossuth Lajos)
Mindjárt olyan anyaszentegyházat építek én ide, hogy maga Plútó is kiszorúl a pokolból
(1872 Elegyes gyűjtések)
Sz: anyaszentegyházi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások