anyók fn 3A8 (rég)

1. ’öregasszony, anyóka’ ❖ Most-is mindennap eleget szolgálsz szegény anyók (1782 Kónyi János C2729, 83) | valami vén anyók lelke szállt belé (1846 Vahot Imre C4636, 42).

2. (gyakr. birtokszóként) (ritk) ’〈a feleség megszólításaként v. megnevezéseként a férj részéről〉’ ❖ Anyók! […] nintsen e’ Máriskában egy kedves jó gyermekünk? (1792 Bárány Péter ford. 7088001, 4) | Az én anyókom is ép oly szegény, szorgalmas lány volt (1878 Degré Alajos C1388, 70) | Ugy-e kedves anyókom, szivesen rájok imádkozod az isten áldását (1884 Lukácsy Sándor C2946, 39).

anyók főnév 3A8 (rég)
1.
öregasszony, anyóka
Most-is mindennap eleget szolgálsz szegény anyók
(1782 Kónyi János)
valami vén anyók lelke szállt belé
(1846 Vahot Imre)
2. (gyakr. birtokszóként) (ritk)
〈a feleség megszólításaként v. megnevezéseként a férj részéről〉
Anyók! […] nintsen e’ Máriskában egy kedves jó gyermekünk?
(1792 Bárány Péter ford.)
Az én anyókom is ép oly szegény, szorgalmas lány volt
(1878 Degré Alajos)
Ugy-e kedves anyókom, szivesen rájok imádkozod az isten áldását
(1884 Lukácsy Sándor)

Beállítások