appendix fn 3B

1. (tulajdonnévszerűen, ill. tulajdonnévként is) (Tud) ’vmely írásműhöz csatolt, de a szöveghez nem szorosan tartozó, a szöveget kiegészítő, annak megértését könnyebbé tevő rész; függelék, toldalék’ ❖ én ezen § mellé eggy Appendixet is vetettem (1812 Kazinczy Ferenc C2563, 162) | [Petőfinek szóló levél végén:] Appendix I. Édes öcsém, be vagy-e te avatva azon titokba: mikép van részemre a szerkesztőségi osztalék biztositva? (1848 Arany János 8014124, 164) | Az apa [ti. Bolyai Farkas] műve, amelyben a matematika és a geometria kérdéseivel foglalkozik, […] a Tentamen címet viseli, a fiúé [ti. Bolyai Jánosé], amely mintegy beérés, zseniális kiteljesedés, Appendix címen került be a tudomány történetébe (1972 Beke György 9037002, 136) | [a könyv 1631-es kiadásának] a kiadója feltehetőleg Abraham von Franckenberg volt, mert egy appendix is található tőle a mű végén (1998 Viskolcz Noémi CD40).

1a. (rendsz. pejor) ’vmihez, vkihez tartozó, lenézett, de valójában vele egyenrangú(ságra méltó) létező’ ❖ készen legyen a pap, midőn te appendixeddel oda érkezendel (1866 Lévay József ford.–Shakespeare CD11) | Magyarország is beolvadt „az egységes monarchiába” és lett appendixe az osztráknak (1873 Kossuth Lajos CD32).

2. (Anat) ’féregnyúlvány’ ❖ appendix […] a bélcsatornának a vakbélhez csatlakozó csökevényes részlete (1975 BiológiaiLex. C5414, 175).

2a. (Biol) ’nyúlványszerű növényi v. állati szerv, testrész’ ❖ Kivételesen a penisnek [ti. a nyelesszemű tüdős csigákénak] is lehet, s néha eléggé bonyolult szerkezetű függeléke, ezt appendixnek nevezzük (1943 Soós Lajos CD25) | appendix […] szervek, üregek járulékos részletei, melyek közül egyesek fejlődéstani maradványok (1967 OrvosiLex. C6109, 231) | appendix […] gombák termőtestén és spóráján levő, jellemző alakú nyúlvány (1975 BiológiaiLex. C5414, 175).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

appendix főnév 3B
1. (tulajdonnévszerűen, ill. tulajdonnévként is) (Tud)
vmely írásműhöz csatolt, de a szöveghez nem szorosan tartozó, a szöveget kiegészítő, annak megértését könnyebbé tevő rész; függelék, toldalék
én ezen § mellé eggy Appendixet is vetettem
(1812 Kazinczy Ferenc)
[Petőfinek szóló levél végén:] Appendix I. Édes öcsém, be vagy-e te avatva azon titokba: mikép van részemre a szerkesztőségi osztalék biztositva?
(1848 Arany János)
Az apa [ti. Bolyai Farkas] műve, amelyben a matematika és a geometria kérdéseivel foglalkozik, […] a Tentamen címet viseli, a fiúé [ti. Bolyai Jánosé], amely mintegy beérés, zseniális kiteljesedés, Appendix címen került be a tudomány történetébe
(1972 Beke György)
[a könyv 1631-es kiadásának] a kiadója feltehetőleg Abraham von Franckenberg volt, mert egy appendix is található tőle a mű végén
(1998 Viskolcz Noémi)
1a. (rendsz. pejor)
vmihez, vkihez tartozó, lenézett, de valójában vele egyenrangú(ságra méltó) létező
készen legyen a pap, midőn te appendixeddel oda érkezendel
(1866 Lévay József ford.Shakespeare)
Magyarország is beolvadt „az egységes monarchiába” és lett appendixe az osztráknak
(1873 Kossuth Lajos)
2. (Anat)
appendix […] a bélcsatornának a vakbélhez csatlakozó csökevényes részlete
(1975 BiológiaiLex.)
2a. (Biol)
nyúlványszerű növényi v. állati szerv, testrész
Kivételesen a penisnek [ti. a nyelesszemű tüdős csigákénak] is lehet, s néha eléggé bonyolult szerkezetű függeléke, ezt appendixnek nevezzük
(1943 Soós Lajos)
appendix […] szervek, üregek járulékos részletei, melyek közül egyesek fejlődéstani maradványok
(1967 OrvosiLex.)
appendix […] gombák termőtestén és spóráján levő, jellemző alakú nyúlvány
(1975 BiológiaiLex.)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások