apparátus fn 4Aapparatus (rég)

1. (kissé rég) ’vmilyen célra szolgáló tárgyi eszközök összessége, felszerelés’ ❖ [Gyurika előszedte a] puskát, ágyút, egész háborui apparátust (1856 Jókai Mór C2352, 142) | [a kocsmához] nem kellett nagy apparátus. Egy pálinkás hordó meg a kréta (1885 Mikszáth Kálmán C3116, 36) | Szerény eszközeimmel, kicsiny mühelyemben nem volt módom folytatni nagyobb apparátussal a kisérletezést (1915 Karinthy Frigyes 9309026, 165).

1a. (/vál)(műszaki) berendezés, készülék, eszköz’ ❖ nem nyughattam tőle, míg Pesten […] egy kopott selyem vihari apparatust [ti. esernyőt] nem vettem számára (1861 Fáy András¹ C1720, 33) | Az uj apparátussal [ti. a fonográfos üzenetrögzítővel] eddig tett kisérletek [beváltak] (1900 Budapesti Napló ápr. 30. C5243, 3) | Nincs az a finom mikroszkóp, vagy más apparátus […], melynek segítségével az ilyen [ti. pszichiátriai] betegségeket meg lehet különböztetni (1967 Vágó Márta 1158001, 209).

1b. (Anat v. Biol) ’vmely funkció ellátására szolgáló anatómiai képletek és szervek összessége; készülék, szervrendszer’ ❖ egy kor embere akkor a legtökéletesebb, ha az őt alkotó funkcionális apparátusok – a sejtek éppúgy, mint a legbonyolultabb szervek – a biológiai teljesítőképesség végső határáig felhasználtatnak (1925 Moholy-Nagy László 1110007, 27) | A sportmozgás végzése során nem különíthető el az egyes érzékszervek működése, az egész érzékszervi apparátus együttes működésére szükség van (1983 Bíróné Nagy Edit 1018003, 199) | a patkány ivari apparátusának újszülöttkori fejlettsége felel meg az ember terhesség alatti harmadik hónapban meglévő állapotának (1996 Csaba György CD50) | hangképző-apparátus (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

2. (vál) ’vmilyen körben haszn. gondolati, fogalmi eszközök összessége; eszköztár’ ❖ nagy, tudományos apparatussal bebizonyitják, […] hogy a tökéletes rend elnyomáshoz vezet és minden életet el öl (1864 Eötvös József C1603, 215) | az egyre mélyülő és szélesedő matematikai apparátus elsajátítása (1978 Szénássy Barna CD30) | [Gandhi] tudta, hogy olyan nyelvezetet kell használnia, amit az írástudatlan százmilliók is megértenek, ezért a hindu tradíció fogalmi apparátusából építkezett (1994 Gáthy Vera CD17).

2a. (Tud) ’vmely tudományos munkához felhasznált segédeszközök, jegyzetek, forrásanyagok stb. összessége’ ❖ kritikai apparatusal (1876 Magyar Könyvszemle ford. CD40) | Kétféle jó klasszikus-kiadást képzelhetek. Egyiket a tudománynak. Másikat a művelt közönségnek. Egyik adja az apparátust. Másik az eredményt (1924 Babits Mihály C0696, 275) | A hatalmas filológiai apparátus (a levelek tárgyát, a benne érintett személyeket, témákat, összefüggéseket magyarázó-kommentáló-bemutató szövegek) […] valóságos Fülep-monográfiává teszik a kötetet (1995 Új Könyvek CD29).

3. (Ars) ’vmely műre, műfajra, stílusra stb. jellemző kellékek, elemek összessége; kelléktár’ ❖ A magyar nemzeti eseményeket tárgyaló, magas stilű eposokban hagyományos apparatussal találkozunk (1887 Riedl Frigyes C3631, 190) | a Piloty-féle történeti festés apparátusa (1912 RévaiNagyLex. C5701, 370) | [Szántó Tivadar] a lehető leg-„sárgább” [ti. legjapánosabb] muzsikát komponálja, ami európai operai apparátus kifejező eszközeivel egyáltalán interpretálható (1926 Lányi Viktor CD10) | antikizáló apparátusra (1930 Turóczi-Trostler József CD10) | a mitológiai apparátus […], melyet Janus ujjongva, szinte telhetetlen mohósággal vonultat fel, a fordítókat csaknem mindig feszélyezi, – irtják is a sűrűjét, ahol tehetik (1972 Rajnai László 2021057, 1054).

3a. (Zene v. Szính) ’vmely zenei v. színpadi mű előadásához szükséges előadók, ill. hangszerek összessége’ ❖ El a nagy zenekarokkal és az óriási apparátusokkal, […] tessék kifejezni a mondanivalójukat kis zenekarral, könnyű, kisterjedelmű énekszólamokkal (1910 Csáth Géza CD10) | Pásztor Árpád drámájának második felvonása nagy apparátust és egész kis tömeget mozgató jelenet a hajóóriás első osztályú szalonjában (1925 Schöpflin Aladár CD10) | előadói apparátus (1972 Rónay László 2057037, 352).

4. (ritk, vál) ’vmilyen tevékenység végzését lehetővé tevő, tanulással, gyakorlással megszerezhető ismeretek és viselkedésformák összessége; készség’ ❖ Azzal az apparátussal, a mely az embert jó l’hombre [ti. egy ultiféle kártyajáték] játékossá teszi, bátran miniszterré lehet akárki (1882 Jókai Mór C2309, 76) | [az író] kitűnő emberismerettel, jó biografusi apparátussal és stíluselemzéssel választja ki a leghitelesebb változatot (1957 Népszabadság ápr. 13. C1498, 4).

5. ’vmely (katonai, rendőri stb.) feladat teljesítéséhez szükséges emberi és tárgyi erőforrások összessége’ ❖ az Insurrectionk apparatusa (1809 Sárközy István C2559, 370) | Óriási apparátussal őrizték II. Miklós császárt [ti. cárt] mindaddig, amíg nem fenyegette semmiféle komoly veszedelem (1939 Herczeg Ferenc 9241010, 187) | ilyen apparátussal még nem forgattak filmet Magyarországon. […] félkilométeres, impozáns karaván vonul az utcákon, ha megindul a stáb (1963 Film, Színház, Muzsika aug. 23. C0156, 8).

5a. (Közig) ’az államigazgatáshoz, ill. annak egyes területeihez v. vmely szervezethez tartozó hivatalok, intézmények, szervek összessége’ ❖ gazdatiszti apparátus (1881 Jókai Mór C2302, 257) | az országos gazdasági tervet csak egy nagy apparátus élén álló tervbizottság dolgozhatja ki (1946 Lukács György² 9405007, 75) | Ami a hivatalnokokat s az értelmiséget illeti, országosan „racionalizálási” akciót kell lebonyolítani, a felduzzadt állami, ipari és kereskedelmi apparátus létszámának nagyarányú csökkentésére (1977 Méray Tibor 9434001, 65).

Ö: állam~, jegyzet~, párt~.

ÖU: szak~.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

apparátus főnév 4A
apparatus 4A (rég)
1. (kissé rég)
vmilyen célra szolgáló tárgyi eszközök összessége, felszerelés
[Gyurika előszedte a] puskát, ágyút, egész háborui apparátust
(1856 Jókai Mór)
[a kocsmához] nem kellett nagy apparátus. Egy pálinkás hordó meg a kréta
(1885 Mikszáth Kálmán)
Szerény eszközeimmel, kicsiny mühelyemben nem volt módom folytatni nagyobb apparátussal a kisérletezést
(1915 Karinthy Frigyes)
1a. (/vál)
(műszaki) berendezés, készülék, eszköz
nem nyughattam tőle, míg Pesten […] egy kopott selyem vihari apparatust [ti. esernyőt] nem vettem számára
(1861 Fáy András¹)
Az uj apparátussal [ti. a fonográfos üzenetrögzítővel] eddig tett kisérletek [beváltak]
(1900 Budapesti Napló ápr. 30.)
Nincs az a finom mikroszkóp, vagy más apparátus […], melynek segítségével az ilyen [ti. pszichiátriai] betegségeket meg lehet különböztetni
(1967 Vágó Márta)
1b. (Anat v. Biol)
vmely funkció ellátására szolgáló anatómiai képletek és szervek összessége; készülék, szervrendszer
egy kor embere akkor a legtökéletesebb, ha az őt alkotó funkcionális apparátusok – a sejtek éppúgy, mint a legbonyolultabb szervek – a biológiai teljesítőképesség végső határáig felhasználtatnak
(1925 Moholy-Nagy László)
A sportmozgás végzése során nem különíthető el az egyes érzékszervek működése, az egész érzékszervi apparátus együttes működésére szükség van
(1983 Bíróné Nagy Edit)
a patkány ivari apparátusának újszülöttkori fejlettsége felel meg az ember terhesség alatti harmadik hónapban meglévő állapotának
(1996 Csaba György)
hangképző-apparátus
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
2. (vál)
vmilyen körben haszn. gondolati, fogalmi eszközök összessége; eszköztár
nagy, tudományos apparatussal bebizonyitják, […] hogy a tökéletes rend elnyomáshoz vezet és minden életet el öl
(1864 Eötvös József)
az egyre mélyülő és szélesedő matematikai apparátus elsajátítása
(1978 Szénássy Barna)
[Gandhi] tudta, hogy olyan nyelvezetet kell használnia, amit az írástudatlan százmilliók is megértenek, ezért a hindu tradíció fogalmi apparátusából építkezett
(1994 Gáthy Vera)
2a. (Tud)
vmely tudományos munkához felhasznált segédeszközök, jegyzetek, forrásanyagok stb. összessége
kritikai apparatusal
(1876 Magyar Könyvszemle ford.)
Kétféle jó klasszikus-kiadást képzelhetek. Egyiket a tudománynak. Másikat a művelt közönségnek. Egyik adja az apparátust. Másik az eredményt
(1924 Babits Mihály)
A hatalmas filológiai apparátus (a levelek tárgyát, a benne érintett személyeket, témákat, összefüggéseket magyarázó-kommentáló-bemutató szövegek) […] valóságos Fülep-monográfiává teszik a kötetet
(1995 Új Könyvek)
3. (Ars)
vmely műre, műfajra, stílusra stb. jellemző kellékek, elemek összessége; kelléktár
A magyar nemzeti eseményeket tárgyaló, magas stilű eposokban hagyományos apparatussal találkozunk
(1887 Riedl Frigyes)
a Piloty-féle történeti festés apparátusa
(1912 RévaiNagyLex.)
[Szántó Tivadar] a lehető leg-„sárgább” [ti. legjapánosabb] muzsikát komponálja, ami európai operai apparátus kifejező eszközeivel egyáltalán interpretálható
(1926 Lányi Viktor)
antikizáló apparátusra
(1930 Turóczi-Trostler József)
a mitológiai apparátus […], melyet Janus ujjongva, szinte telhetetlen mohósággal vonultat fel, a fordítókat csaknem mindig feszélyezi, – irtják is a sűrűjét, ahol tehetik
(1972 Rajnai László)
3a. (Zene v. Szính)
vmely zenei v. színpadi mű előadásához szükséges előadók, ill. hangszerek összessége
El a nagy zenekarokkal és az óriási apparátusokkal, […] tessék kifejezni a mondanivalójukat kis zenekarral, könnyű, kisterjedelmű énekszólamokkal
(1910 Csáth Géza)
Pásztor Árpád drámájának második felvonása nagy apparátust és egész kis tömeget mozgató jelenet a hajóóriás első osztályú szalonjában
(1925 Schöpflin Aladár)
előadói apparátus
(1972 Rónay László)
4. (ritk, vál)
vmilyen tevékenység végzését lehetővé tevő, tanulással, gyakorlással megszerezhető ismeretek és viselkedésformák összessége; készség
Azzal az apparátussal, a mely az embert jó l’hombre [ti. egy ultiféle kártyajáték] játékossá teszi, bátran miniszterré lehet akárki
(1882 Jókai Mór)
[az író] kitűnő emberismerettel, jó biografusi apparátussal és stíluselemzéssel választja ki a leghitelesebb változatot
(1957 Népszabadság ápr. 13.)
5.
vmely (katonai, rendőri stb.) feladat teljesítéséhez szükséges emberi és tárgyi erőforrások összessége
az Insurrectionk apparatusa
(1809 Sárközy István)
Óriási apparátussal őrizték II. Miklós császárt [ti. cárt] mindaddig, amíg nem fenyegette semmiféle komoly veszedelem
(1939 Herczeg Ferenc)
ilyen apparátussal még nem forgattak filmet Magyarországon. […] félkilométeres, impozáns karaván vonul az utcákon, ha megindul a stáb
(1963 Film, Színház, Muzsika aug. 23.)
5a. (Közig)
az államigazgatáshoz, ill. annak egyes területeihez v. vmely szervezethez tartozó hivatalok, intézmények, szervek összessége
gazdatiszti apparátus
(1881 Jókai Mór)
az országos gazdasági tervet csak egy nagy apparátus élén álló tervbizottság dolgozhatja ki
(1946 Lukács György²)
Ami a hivatalnokokat s az értelmiséget illeti, országosan „racionalizálási” akciót kell lebonyolítani, a felduzzadt állami, ipari és kereskedelmi apparátus létszámának nagyarányú csökkentésére
(1977 Méray Tibor)
ÖU: szakapparátus
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások