áprilisi mn 1A3

1. ’április hónapjához tartozó’ ❖ az Áprilisi újságot kell megvárni (1821 Karap Péter C2491, 62) | áprilisi napon (1887 Wohl Stefánia 8530006, 89) | Künn utolsót lobban a citromsárga, áprilisi telehold (1915 Kosztolányi Dezső 9359342, 75) | áprilisi délelőtt (1926 Molnár Ferenc² 9453033, 47) | a háztulajdonosok kötelesek elengedni a bérlőknek az októberi, januári és áprilisi házbért (1932 e. Németh Andor 9480002, 108) | áprilisi vasárnap (1955 Antalffy Gyula 1004008, 42) | Áprilisi számunkban ízelítőt adtunk a zürichi aukció tételeiről (1995 Figyelő CD2601).

1a. (vmely év) április(á)ban történő v. történt 〈esemény〉, ill. akkor végzett, létrehozott 〈tevékenység, alkotás〉’ ❖ Az Alsó Háznak 18-dik Áprilisi ülése (1796 Bécsi Magyar Merkurius 7396032, 548) | áprilisi mozgalom (1884 Szathmáry Károly 8428005, 55) | az áprilisi puccs (1921 Bethlen István 9055002, 222) | egy előzőévi áprilisi munkásgyülés határozata alapján, kérvényt intézett a képviselőházhoz (1927 Weltner Jakab 9787003, 32) | áprilisi rendelet (1980 Szombathy Viktor 1149002, 27) | Az 1848 áprilisi pozsonyi törvénycikkek között nem volt kimondottan az ország fegyveres erejére vonatkozó törvénycikk (1992 Hermann Róbert 2012001, 3) áprilisi törvények (Tört) ’a polgári rend megteremtését célzó, a király által 1848. április 11-én szentesített törvénycsomag’ ❖ [Deák Ferenc] nem sokat remélő, de kétségbe sem eső bölcseséggel […] helyezkedett kezdettől fogva a 48-i áprilisi törvények talajára (1928 Szekfű Gyula CD42) | többezres tömeg előtt kihirdették az áprilisi törvényeket, amelyek kimondták a jobbágyság felszabadítását (2000 Gyurácz Ferenc CD36).

1b. ’áprilisra jellemző, akkor tapasztalható 〈jelenség〉’ ❖ Az Áprilisi idö félignyire sem ollyan változo, mint ö (1793 Erdélyi játékos gyűjtemény ford. C6195, 168) | áprilisi(1855 Vas Gereben kis képes naptára C4374, 8) | áprilisi napsütés (1911 Révész Béla 9566003, 137) | áprilisi szél (1924 Kosztolányi Dezső 9359178, 65) | Az áprilisi ég roppant katédrálisa alatt mérhetetlen orgona a zsendült föld (1936 Szabó Dezső 9623007, 18) | áprilisi nyirkosságban (1957 Wessely László ford.–Babel 9789003, 75).

1c. áprilisi tréfa ’április elsején szokásos, a mulatság kedvéért történő csínytevés, ugratás, becsapás’ ❖ Mark Twain csinált egy áprilisi tréfát (1905 Ady Endre CD0801) | április elseje havat hozott; a természet csak ilyen együgyű áprilisi tréfával szolgálhat (1935 Szép Ernő 9665045, 179) | Vadnay Károly […] levelében jókedvűen űzte áprilisi tréfáját Gyulaival (1941 Papp Ferenc¹ C3427, 579) | Az áprilisi tréfa lényege, hogy hihetőnek kell tűnnie, és aztán jót lehessen nevetni az áldozaton (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (ritk) ’szeszélyes, változékony’ ❖ Ily áprilisi kedélylyel mit sem lehet csinálni (1859 Arany János C0642, 468) | Az idő, e szeszélyes dáma […] szeszélyesebb, áprilisibb volt egy hisztériás asszonynál (1901 Ady Endre C0534, 496) | micsoda más az érett emberek vonzalma, mint az áprilisi ifjúságé (1902 Gárdonyi Géza C1829, 99).

Vö. CzF.; ÉKsz.

áprilisi melléknév 1A3
1.
április hónapjához tartozó
az Áprilisi újságot kell megvárni
(1821 Karap Péter)
áprilisi napon
(1887 Wohl Stefánia)
Künn utolsót lobban a citromsárga, áprilisi telehold
(1915 Kosztolányi Dezső)
áprilisi délelőtt
(1926 Molnár Ferenc²)
a háztulajdonosok kötelesek elengedni a bérlőknek az októberi, januári és áprilisi házbért
(1932 e. Németh Andor)
áprilisi vasárnap
(1955 Antalffy Gyula)
Áprilisi számunkban ízelítőt adtunk a zürichi aukció tételeiről
(1995 Figyelő)
1a.
(vmely év) április(á)ban történő v. történt 〈esemény〉, ill. akkor végzett, létrehozott 〈tevékenység, alkotás〉
Az Alsó Háznak 18-dik Áprilisi ülése
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
áprilisi mozgalom
(1884 Szathmáry Károly)
az áprilisi puccs
(1921 Bethlen István)
egy előzőévi áprilisi munkásgyülés határozata alapján, kérvényt intézett a képviselőházhoz
(1927 Weltner Jakab)
áprilisi rendelet
(1980 Szombathy Viktor)
Az 1848 áprilisi pozsonyi törvénycikkek között nem volt kimondottan az ország fegyveres erejére vonatkozó törvénycikk
(1992 Hermann Róbert)
áprilisi törvények (Tört)
a polgári rend megteremtését célzó, a király által 1848. április 11-én szentesített törvénycsomag
[Deák Ferenc] nem sokat remélő, de kétségbe sem eső bölcseséggel […] helyezkedett kezdettől fogva a 48-i áprilisi törvények talajára
(1928 Szekfű Gyula)
többezres tömeg előtt kihirdették az áprilisi törvényeket, amelyek kimondták a jobbágyság felszabadítását
(2000 Gyurácz Ferenc)
1b.
áprilisra jellemző, akkor tapasztalható 〈jelenség〉
Az Áprilisi idö félignyire sem ollyan változo, mint ö
(1793 Erdélyi játékos gyűjtemény ford.)
áprilisi
(1855 Vas Gereben kis képes naptára)
áprilisi napsütés
(1911 Révész Béla)
áprilisi szél
(1924 Kosztolányi Dezső)
Az áprilisi ég roppant katédrálisa alatt mérhetetlen orgona a zsendült föld
(1936 Szabó Dezső)
áprilisi nyirkosságban
(1957 Wessely László ford.Babel)
1c.
(csak szókapcsolatban)
áprilisi tréfa
április elsején szokásos, a mulatság kedvéért történő csínytevés, ugratás, becsapás
Mark Twain csinált egy áprilisi tréfát
(1905 Ady Endre)
április elseje havat hozott; a természet csak ilyen együgyű áprilisi tréfával szolgálhat
(1935 Szép Ernő)
Vadnay Károly […] levelében jókedvűen űzte áprilisi tréfáját Gyulaival
(1941 Papp Ferenc¹)
Az áprilisi tréfa lényege, hogy hihetőnek kell tűnnie, és aztán jót lehessen nevetni az áldozaton
(1996 Magyar Hírlap)
2. (ritk)
szeszélyes, változékony
Ily áprilisi kedélylyel mit sem lehet csinálni
(1859 Arany János)
Az idő, e szeszélyes dáma […] szeszélyesebb, áprilisibb volt egy hisztériás asszonynál
(1901 Ady Endre)
micsoda más az érett emberek vonzalma, mint az áprilisi ifjúságé
(1902 Gárdonyi Géza)
Vö. CzF.; ÉKsz.

Beállítások