apró-cseprő mn és fn 

I. mn 11D

1. (rég) ’kisméretű’ ❖ [a rákok] mindenféle aprótseprő vízi-bogarakkal élnek, és két, vagy húſz eſztendeig-is elélnek (1799 Fábián József ford.–Raff 7101006, 224) | [a mandulafűzfa] fája szívos, és holmi aprótseprő szerszámnak meglehetős (1805 Pethe Ferenc 8364019, 577) | kését, gombjait apró cseprő lopott csecsebecséit inge bögyében tartotta (1867 Tolnai Lajos C4213, 133).

2. ’jelentéktelen, említésre sem méltó’ ❖ Haszna [ti. a fűzfáé] aprótseprő, de sok (1805 Pethe Ferenc 8364019, 576) | ritkítom az aprócseprő verseket (1854 Arany János 8014023, 446) | apró-cseprő titkaiba (1895 Herczeg Ferenc 9241014, 105) | Az asszony […] a háztartás apró-cseprő dolgairól fecsegett (1907 Schöpflin Aladár ford.–Wilde 9590008, 193) | Apró-cseprő kifogásokkal állt elő (1926 Kosztolányi Dezső 9359002, 83) | [a tót parasztok] a gyóntatószékben töredelmesen megvallják apró-cseprő bűneiket (1931 Sárközi György 9587011, 205) | apró-cseprő adósságok (1954 Makai Imre ford.–Tolsztoj² 9418008, 725) | dönteni kell, akár apró-cseprő, akár nagy ügyekről legyen szó (1986 Csepeli György 1029003, 117).

II. fn 1C (ritk)

’kisgyermek’ ❖ Zárt sisakkal két levente Olyan, mint a kéményseprő: Ujjal mutat rá a gyermek, Ölbe sír az aprócseprő (1856 Arany János 8014085, 269) | Én láttam őt, mint apró-cseprő, Söpör-söpör, kezébe seprő, Jól ismerem (1924 Kosztolányi Dezső 9359178, 68).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

apró-cseprő melléknév és főnév
I. melléknév 11D
1. (rég)
[a rákok] mindenféle aprótseprő vízi-bogarakkal élnek, és két, vagy húſz eſztendeig-is elélnek
(1799 Fábián József ford.Raff)
[a mandulafűzfa] fája szívos, és holmi aprótseprő szerszámnak meglehetős
(1805 Pethe Ferenc)
kését, gombjait apró cseprő lopott csecsebecséit inge bögyében tartotta
(1867 Tolnai Lajos)
2.
jelentéktelen, említésre sem méltó
Haszna [ti. a fűzfáé] aprótseprő, de sok
(1805 Pethe Ferenc)
ritkítom az aprócseprő verseket
(1854 Arany János)
apró-cseprő titkaiba
(1895 Herczeg Ferenc)
Az asszony […] a háztartás apró-cseprő dolgairól fecsegett
(1907 Schöpflin Aladár ford.Wilde)
Apró-cseprő kifogásokkal állt elő
(1926 Kosztolányi Dezső)
[a tót parasztok] a gyóntatószékben töredelmesen megvallják apró-cseprő bűneiket
(1931 Sárközi György)
apró-cseprő adósságok
(1954 Makai Imre ford.Tolsztoj²)
dönteni kell, akár apró-cseprő, akár nagy ügyekről legyen szó
(1986 Csepeli György)
II. főnév 1C (ritk)
Zárt sisakkal két levente Olyan, mint a kéményseprő: Ujjal mutat rá a gyermek, Ölbe sír az aprócseprő
(1856 Arany János)
Én láttam őt, mint apró-cseprő, Söpör-söpör, kezébe seprő, Jól ismerem
(1924 Kosztolányi Dezső)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások