aprólékos mn és fn 15A

I. mn

1. ’minden részletre gondosan, ill. túlzott részletességgel kiterjedő, tüzetes 〈tevékenység, ill. ennek eredménye(ként létrejövő mű)〉’ ❖ aprólékos gyakorlásokkal nem kell tet szunnyasztani (1783 Kónyi János ford.–Kelemen, XIV. C2739, 358) | aprólékos s részletes törvényeket (1837 Vörösmarty Mihály C4539, 9) | aprólékos elemzését (1936 Ignotus Pál 9271001, 99) | Az író aprólékos, fagyosan szenvtelen leírásai fárasztottak (1956 Bajomi Lázár Endre 2005089, 812) | aprólékos nyomozás (1975 Nácsa Klára 2056014, 108).

2. ’a legapróbb részletekkel is alaposan, ill. fontoskodva v. körülményesen foglalkozó 〈személy〉’ ❖ Kamilla kisasszony soha életében nem volt ily bőbeszédű és aprólékos (1891 e. Csiky Gergely 8088012, 134) | remélem senki sem annyira aprólékos, hogy kupléírótól várjon pedantériát (1937 Remenyik Zsigmond 2045045, 179) | Ő aprólékos, pontos, igényes ember, énnekem ilyen erényeim nem voltak (1972 Granasztói Pál 2021010, 900).

2a. ’ilyen emberre jellemző 〈módszer, magatartás, tulajdonság〉’ ❖ Aprólékos Szorgalmatoſsággal (1794 Kármán József² 7165022, 144) | Kis krétarajzai rendkívül aprólékos gonddal készültek (1923 Hoffmann Edith 9251001, 13) | aprólékos módszerességgel készülnek föl (1985 Csoóri Sándor 9090084, 792).

3. (rég) ’Apró, kicsi.’

3a. ’kisméretű 〈élőlény, tárgy〉’ ❖ aprólékos Lepke (1788 Ravazdy András 7276001, 19) | minden héten kétſzer indúl […] a’ Poſta hajó, némely aprólékos portékákkal meg-rakva (1791 Szilvási Gábor ford.–Raff 7275002, 78) | mikor magamra maradtam szobámban, minden aprólékos tárgytól külön elbúcsúztam, a mi itthon körülvett (1865 Jókai Mór C2267, 31).

3b. ’kis értékű’ ❖ az aprólékos adásokra valóban szükségem is volt, mert maga a kólyi szőlő termése nem volt arra elégséges, hogy éljek (1803 u. Kazinczy Ferenc 7163023, 421) | Aprólékos költség (1846 Életképek 8614001, 580) | Az egész összegből kivesszük tehát először is: a zenészeknek fizetett öt forintot, a világitásra költött két forint harminc krajcárt, aprólékos egyetmások, három forint (1860 Virág Lajos 8523002, 149).

3c. ’kis terjedelmű 〈írásmű〉’ ❖ az újjabb kézben forgó aprolékos iráſotskák-is meg-légyenek és olvaſtathaſſanak (1791 Aranka György 7156004, 10) | aprólékos jegyzetek (1838 Hétilapok 8636001, 45) | leckéi közé néha aprólékos ártatlan történetecskéket is szokott keverni (1845 Kis János¹ 8240002, 34).

4. (rég) ’elhanyagolhatóan jelentéktelen, lényegtelen’ ❖ a’ ki Kriſtuſt követni akarja […] a’ ſzunyog’ tsépés ellen hálót ne tartson, kényeztetvén, és minden aprólékos ſzenvedéstöl féltvén az ö lator teſtét (1772 Vajda Sámuel 7365001, 145) | Kerüld az aprólékos szerelmi összezörrenéseket, ezekből élethalál-háború szokott támadni (1847 Arany János 8014122, 90) | minden aprólékos dolog iránt kiváló érdekeltséget tanúsított (1877 Mikszáth Kálmán 8312047, 170).

II. fn (rég)

’kisebb tárgy, nem nagy értékű holmi, apróság’ ❖ Tősér, aprólékossal kereskedő, der Krämer [= szatócs] (1843 Újdon bővített szófüzér C2855, 106) | ha meg nem sértem, – összeszedek egy pár darab ruhát, meg holmi aprólékost (1876 e. Tóth Ede 8486004, 31) | sok aprólékos vesz a műhelyből (1877 Boross Mihály C1155, 88).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

aprólékos melléknév és főnév 15A
I. melléknév
1.
minden részletre gondosan, ill. túlzott részletességgel kiterjedő, tüzetes 〈tevékenység, ill. ennek eredménye(ként létrejövő mű)
aprólékos gyakorlásokkal nem kell tet szunnyasztani
(1783 Kónyi János ford.Kelemen, XIV.)
aprólékos s részletes törvényeket
(1837 Vörösmarty Mihály)
aprólékos elemzését
(1936 Ignotus Pál)
Az író aprólékos, fagyosan szenvtelen leírásai fárasztottak
(1956 Bajomi Lázár Endre)
aprólékos nyomozás
(1975 Nácsa Klára)
2.
a legapróbb részletekkel is alaposan, ill. fontoskodva v. körülményesen foglalkozó 〈személy〉
Kamilla kisasszony soha életében nem volt ily bőbeszédű és aprólékos
(1891 e. Csiky Gergely)
remélem senki sem annyira aprólékos, hogy kupléírótól várjon pedantériát
(1937 Remenyik Zsigmond)
Ő aprólékos, pontos, igényes ember, énnekem ilyen erényeim nem voltak
(1972 Granasztói Pál)
2a.
ilyen emberre jellemző 〈módszer, magatartás, tulajdonság〉
Aprólékos Szorgalmatoſsággal
(1794 Kármán József²)
Kis krétarajzai rendkívül aprólékos gonddal készültek
(1923 Hoffmann Edith)
aprólékos módszerességgel készülnek föl
(1985 Csoóri Sándor)
3. (rég)
Apró, kicsi.
3a.
kisméretű 〈élőlény, tárgy〉
aprólékos Lepke
(1788 Ravazdy András)
minden héten kétſzer indúl […] a’ Poſta hajó, némely aprólékos portékákkal meg-rakva
(1791 Szilvási Gábor ford.Raff)
mikor magamra maradtam szobámban, minden aprólékos tárgytól külön elbúcsúztam, a mi itthon körülvett
(1865 Jókai Mór)
3b.
kis értékű
az aprólékos adásokra valóban szükségem is volt, mert maga a kólyi szőlő termése nem volt arra elégséges, hogy éljek
(1803 u. Kazinczy Ferenc)
Aprólékos költség
(1846 Életképek)
Az egész összegből kivesszük tehát először is: a zenészeknek fizetett öt forintot, a világitásra költött két forint harminc krajcárt, aprólékos egyetmások, három forint
(1860 Virág Lajos)
3c.
kis terjedelmű 〈írásmű〉
az újjabb kézben forgó aprolékos iráſotskák-is meg-légyenek és olvaſtathaſſanak
(1791 Aranka György)
aprólékos jegyzetek
(1838 Hétilapok)
leckéi közé néha aprólékos ártatlan történetecskéket is szokott keverni
(1845 Kis János¹)
4. (rég)
elhanyagolhatóan jelentéktelen, lényegtelen
a’ ki Kriſtuſt követni akarja […] a’ ſzunyog’ tsépés ellen hálót ne tartson, kényeztetvén, és minden aprólékos ſzenvedéstöl féltvén az ö lator teſtét
(1772 Vajda Sámuel)
Kerüld az aprólékos szerelmi összezörrenéseket, ezekből élethalál-háború szokott támadni
(1847 Arany János)
minden aprólékos dolog iránt kiváló érdekeltséget tanúsított
(1877 Mikszáth Kálmán)
II. főnév (rég)
kisebb tárgy, nem nagy értékű holmi, apróság
Tősér, aprólékossal kereskedő, der Krämer [= szatócs]
(1843 Újdon bővített szófüzér)
ha meg nem sértem, – összeszedek egy pár darab ruhát, meg holmi aprólékost
(1876 e. Tóth Ede)
sok aprólékos vesz a műhelyből
(1877 Boross Mihály)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások