adományozó mn-i ign, mn és fn 1A

I. mn-i ign → adományoz.

II. mn

1. ’ilyen 〈személy v. intézmény, szervezet stb.〉’ ❖ midőn az adományozó fiscus [= államkincstár] még az adományos hagyományossaira is kiterjeszté a donatiót [= adományt], ugyan annak leány ágon lévő maradékit kizárni nem akarhatá (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Hűbérjogi felfogás szerint az adománybirtokot élvező hűbéres köteles volt adományozó királya, illetőleg jogutódai – vagyis hűbérura – hadbahívó szavának engedelmeskedni (1928 Hóman Bálint CD42) | [A Nemzeti Rákkutató Alapítvány] csaknem egymillió magánember, illetőleg adományozó „tag” anyagi hozzájárulására támaszkodik (1983 Béres Mária ford.–Moss 9661002, 232) | Irak nem további segélyeket vár az adományozó országoktól, hanem azt, hogy szüntessék meg a szankciókat (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’az emberiségnek javakat ajándékozó 〈Isten〉, ill. rá jellemző 〈tulajdonság〉’ ❖ Nem Petőfit a sírból föltámasztani a mi célunk, oly óriás szellem születéséhez nem elég az adományozó ég: ahhoz az elfogadó föld is kell (1873 Jókai Mór CD18) | A megváltás egzisztenciálisan logikus, mert Isten adományozó lényegéből fakad (2000 Gáspár Csaba László CD17) | Istennek ez a roppant adományozó szeretete (2000 Gáspár Csaba László CD17).

III. fn

1. ’olyan személy v. intézmény, szervezet stb., aki v. ami vkinek jutalmul, ill. jótékony v. közösségi célra juttat, ajándékoz vmit’ ❖ adományozó; donans (1834 Szófüzér C2854, 1) | mi nagyon okszerünek vélnők ezen [félbeszakadt gyűjtésekből származó] aprócseprő alapokat összetenni s az élő adományozók megegyezésével vagy tudtával valamely életképes eszme kivitelére forditani (1860–1861 Arany János 8014016, 16) | A pénzt a ház megvásárlásához ismeretlen adományozók adták össze (1985 Borbándi Gyula 9811008, 177) | Új orvosi eszközöket kapott a Bethesda Gyermekkórház. Az adományozó a Nemzetközi Női Klub (1994 Magyar Hírlap CD09).

2. ’az emberiség számára fontos, nélkülözhetetlen javak adója, ajándékozója’ ❖ mivel [sokan] nincsenek meggyőződve arról, hogy azok nékik adattak, hogyan adnának hálát Istennek, mint a javak adományozójának? (1909 Rábold Gusztáv ford. CD1211) | A zsenge beszolgáltatása újra és újra arra emlékezteti Izráelt, hogy a kenyér adományozója Isten, ő hozta népét erre a földre (1993–1995 BibliaiLex. CD1207).

ÖE: ~levél.

Vö. CzF.

adományozó melléknévi igenév, melléknév és főnév 1A
I. melléknévi igenévadományoz
II. melléknév
1.
ilyen 〈személy v. intézmény, szervezet stb.〉
midőn az adományozó fiscus [= államkincstár] még az adományos hagyományossaira is kiterjeszté a donatiót [= adományt], ugyan annak leány ágon lévő maradékit kizárni nem akarhatá
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Hűbérjogi felfogás szerint az adománybirtokot élvező hűbéres köteles volt adományozó királya, illetőleg jogutódai – vagyis hűbérura – hadbahívó szavának engedelmeskedni
(1928 Hóman Bálint)
[A Nemzeti Rákkutató Alapítvány] csaknem egymillió magánember, illetőleg adományozó „tag” anyagi hozzájárulására támaszkodik
(1983 Béres Mária ford.Moss)
Irak nem további segélyeket vár az adományozó országoktól, hanem azt, hogy szüntessék meg a szankciókat
(1998 Magyar Hírlap)
2.
az emberiségnek javakat ajándékozó 〈Isten〉, ill. rá jellemző 〈tulajdonság〉
Nem Petőfit a sírból föltámasztani a mi célunk, oly óriás szellem születéséhez nem elég az adományozó ég: ahhoz az elfogadó föld is kell
(1873 Jókai Mór)
A megváltás egzisztenciálisan logikus, mert Isten adományozó lényegéből fakad
(2000 Gáspár Csaba László)
Istennek ez a roppant adományozó szeretete
(2000 Gáspár Csaba László)
III. főnév
1.
olyan személy v. intézmény, szervezet stb., aki v. ami vkinek jutalmul, ill. jótékony v. közösségi célra juttat, ajándékoz vmit
adományozó; donans
(1834 Szófüzér)
mi nagyon okszerünek vélnők ezen [félbeszakadt gyűjtésekből származó] aprócseprő alapokat összetenni s az élő adományozók megegyezésével vagy tudtával valamely életképes eszme kivitelére forditani
(1860–1861 Arany János)
A pénzt a ház megvásárlásához ismeretlen adományozók adták össze
(1985 Borbándi Gyula)
Új orvosi eszközöket kapott a Bethesda Gyermekkórház. Az adományozó a Nemzetközi Női Klub
(1994 Magyar Hírlap)
2.
az emberiség számára fontos, nélkülözhetetlen javak adója, ajándékozója
mivel [sokan] nincsenek meggyőződve arról, hogy azok nékik adattak, hogyan adnának hálát Istennek, mint a javak adományozójának?
(1909 Rábold Gusztáv ford.)
A zsenge beszolgáltatása újra és újra arra emlékezteti Izráelt, hogy a kenyér adományozója Isten, ő hozta népét erre a földre
(1993–1995 BibliaiLex.)
ÖE: adományozólevél
Vö. CzF.

Beállítások