arányos¹ mn 15Airányos

1. (Mat is) ’vmilyen (mennyiségek közt fennálló) arány szerinti, vmely aránynak megfelelő’ ❖ a’ haszon proportiója [= mértéke] nem arányos a’ nagysággal [ti. a majoréval] (1832 Cserna János 8496005, 158) | a folyadékoktól elnyelt gáz sulya arányos azzal a nyomással, mely a gázra hat (1893 PallasLex. CD02) | az 1,3-szeres terjedelmi többlettel arányosan (1991 Beke József 2036004, 319) arányos osztás ’vmely egésznek megadott arány szerinti részekre osztása’ ❖ Arányos osztás az, mikor valamely egészet akként kell részekre osztani, hogy a részek úgy arányljanak, mint bizonyos adott számok (1893 PallasLex. CD02) | A merev testre ható erők összetételénél és a merev test súlypontjának kiszámításánál gyakorolhatjuk az arányos osztást (1953 Márki János–Koncz Endre 1101002, 62).

1a. ’meghatározott méretarány szerinti’ ❖ A tervrajz lehet még akármilyen méretben, akármilyen nagyságban, csak arányos legyen (1943 Sztrókay Kálmán 9687002, 131) | arányosan nagyobbítsuk meg az oldalakat (1953 Márki János–Koncz Endre 1101002, 62) | [a soproni tűztorony makettje] a Kárpát-medence arányosan kicsinyített másában 2000-ben végleg otthont talál (1998 Magyar Hírlap CD09) arányos mérték (rég, Műsz) ’〈rajzon〉 a kicsinyített és a valóságos méretek közötti meghatározott arány, méretarány’ ❖ a’ rajzolónak a’ rajzolandó tárgyhoz és papirosához alkalmazott saját mértéket szükséges készíteni, melly a’ valódi mértéknél ugyan sokkal kisebb, de osztályzatában véle tökéletesen megegyez: az illyen mértéket arányos mértéknek – mensura proportionalis – nevezzük (1838 Hétilapok 8636001, 42).

1b. arányos súly (rég, Fiz) ’fajsúly, aránysúly; sűrűség’ ❖ a’ tömöttség egészen egybezavartatik az arányos sulylyal; a’ lepárolt víz arányos súlya nem 1, hanem 56½ (1843 Athenaeum C0027, 11).

1c. (nem szakny) ’〈két (változó) mennyiség v. mérték közötti〉 párhuzamos 〈kapcsolat, viszony〉’ ❖ ugy nemzeti mint különösen általános müvelődésünkben nem hogy 1848 előtti hatványos, de egyáltalán a körültünk s velünk lakó fajokhoz arányos haladást sem látok (1862 Vajda János 8503084, 75) | [Karintiában télen] a melegnek a magassággal arányos növekedése is szabályszerű jelenséggé válik (1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | majom és ember tudata közt is lényegi különbség van, mert a tudat, mint láttuk, a választás lehetőségével arányos (1910 Babits Mihály 9014138, 42) | [a kritika] hatása nem volt arányos erejével (1935 Ongrádi József 1115001, 70) | higgadt férfilelkessége a feladattal arányosan nőtt (1956 Déry Tibor 2051030, 6).

1d. (kissé rég, nem szakny) ’egyenlő’ ❖ A kártyákat összekeverjük s a játszók közt arányosan kiosztjuk (1883 Ozoray Árpád 8343002, 95) | [az építkezés költségeit] arányos három részben az állam, az államvasutak és a város fedeznék (1939 Esti Újság 2124001, 6).

2. ’vmivel mértékét, mennyiségét tekintve helyes, megfelelő viszonyban levő’ ❖ [országát a magyar] megersítette, vezérei között irányos mértékkel felosztotta (1808 Pápay Sámuel C3422, 339) | ez iszonyú kihágás példásan és az elkövetett sérelemhez arányosan megbüntettessék (1857 Jókai Mór C2255, 236) | a társaság egyedűl a biztositott öszveghez arányos részt tartozik megtéríteni (1858 Osztróvszky József 8342002, 32) | arányos pénzbüntetés (1872 Dárday Sándor 8093001, 43) | Hogyan lehet a népjövedelem arányosabb és minden ember érdekének megfelelő fölosztását elérni (1877 Külföldi Viktor ford.–Jacoby 8262003, 7) | hol pontosan, hol pontatlanul megkapja a nem mindig arányos munkabért (1912 Gozsdu Elek 8159006, 73) | A család fennmaradásához, életéhez szükség volt bizonyos fajtájú és mennyiségű munkára, és ezt arányosan el kellett osztani a család tagjai között (1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin 1064001, 68).

2a. ’részeinek egymáshoz v. az egészhez viszonyított méretét tekintve esztétikailag megfelelő, szép’ ❖ A hosszu s a rövid tagok Arányos és kedveltető egyezése [teszi a verset verssé] (1831 e. Kazinczy Ferenc CD01) | [Kossuth] nyelve hangzatos, körmondatai arányosak (1884 Hazánk 8633001, 170) | én valék az egyedüli barátjai közül, a ki e feltünő szép, arányos termetű […] férfira ifjú korában legalább némi befolyást gyakoroltam (1887 e. Podmaniczky Frigyes 8370004, 77) | csodálatosan arányos ébenfabútorok Sándor cár korából (1955 Wessely László ford.–Tolsztoj¹ C4551, 17) | egyszerű nemesformájú arányos házaik (1958 Nagy Magda 2025130, 759) | tökéletes és telten arányos volt ez arc (1986 Nádas Péter 9466004, 437) arányos felezés (rég) ’az az arányosság, amelyben vminek a nagyobb és a kisebb része közötti arány megegyezik az egésznek és a nagyobb résznek arányával; aranymetszés’ ❖ Az arányos felezés bármely adott egészet (a) akként felez két részre, hogy az egész (a) a nagyobbik félhez (b) úgy viszonylik, miként ez, t. i. a nagyobbik fél a kisebbik félhez (a-b) (1893 PallasLex. CD02).

Ö: idő~, közép~, méret~, rész~.

ÖU: egy~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. arány; ÉKsz.; ÚMTsz.

arányos¹ melléknév 15A
irányos 15A
1. (Mat is)
vmilyen (mennyiségek közt fennálló) arány szerinti, vmely aránynak megfelelő
a’ haszon proportiója [= mértéke] nem arányos a’ nagysággal [ti. a majoréval]
(1832 Cserna János)
a folyadékoktól elnyelt gáz sulya arányos azzal a nyomással, mely a gázra hat
(1893 PallasLex.)
az 1,3-szeres terjedelmi többlettel arányosan
(1991 Beke József)
arányos osztás
vmely egésznek megadott arány szerinti részekre osztása
Arányos osztás az, mikor valamely egészet akként kell részekre osztani, hogy a részek úgy arányljanak, mint bizonyos adott számok
(1893 PallasLex.)
A merev testre ható erők összetételénél és a merev test súlypontjának kiszámításánál gyakorolhatjuk az arányos osztást
(1953 Márki János–Koncz Endre)
1a.
meghatározott méretarány szerinti
A tervrajz lehet még akármilyen méretben, akármilyen nagyságban, csak arányos legyen
(1943 Sztrókay Kálmán)
arányosan nagyobbítsuk meg az oldalakat
(1953 Márki János–Koncz Endre)
[a soproni tűztorony makettje] a Kárpát-medence arányosan kicsinyített másában 2000-ben végleg otthont talál
(1998 Magyar Hírlap)
arányos mérték (rég, Műsz)
〈rajzon〉 a kicsinyített és a valóságos méretek közötti meghatározott arány, méretarány
a’ rajzolónak a’ rajzolandó tárgyhoz és papirosához alkalmazott saját mértéket szükséges készíteni, melly a’ valódi mértéknél ugyan sokkal kisebb, de osztályzatában véle tökéletesen megegyez: az illyen mértéket arányos mértéknek – mensura proportionalis – nevezzük
(1838 Hétilapok)
1b.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
arányos súly (rég, Fiz)
fajsúly, aránysúly; sűrűség
a’ tömöttség egészen egybezavartatik az arányos sulylyal; a’ lepárolt víz arányos súlya nem 1, hanem 56½
(1843 Athenaeum)
1c. (nem szakny)
〈két (változó) mennyiség v. mérték közötti〉 párhuzamos 〈kapcsolat, viszony〉
ugy nemzeti mint különösen általános müvelődésünkben nem hogy 1848 előtti hatványos, de egyáltalán a körültünk s velünk lakó fajokhoz arányos haladást sem látok
(1862 Vajda János)
[Karintiában télen] a melegnek a magassággal arányos növekedése is szabályszerű jelenséggé válik
(1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
majom és ember tudata közt is lényegi különbség van, mert a tudat, mint láttuk, a választás lehetőségével arányos
(1910 Babits Mihály)
[a kritika] hatása nem volt arányos erejével
(1935 Ongrádi József)
higgadt férfilelkessége a feladattal arányosan nőtt
(1956 Déry Tibor)
1d. (kissé rég, nem szakny)
egyenlő
A kártyákat összekeverjük s a játszók közt arányosan kiosztjuk
(1883 Ozoray Árpád)
[az építkezés költségeit] arányos három részben az állam, az államvasutak és a város fedeznék
(1939 Esti Újság)
2.
vmivel mértékét, mennyiségét tekintve helyes, megfelelő viszonyban levő
[országát a magyar] megersítette, vezérei között irányos mértékkel felosztotta
(1808 Pápay Sámuel)
ez iszonyú kihágás példásan és az elkövetett sérelemhez arányosan megbüntettessék
(1857 Jókai Mór)
a társaság egyedűl a biztositott öszveghez arányos részt tartozik megtéríteni
(1858 Osztróvszky József)
arányos pénzbüntetés
(1872 Dárday Sándor)
Hogyan lehet a népjövedelem arányosabb és minden ember érdekének megfelelő fölosztását elérni
(1877 Külföldi Viktor ford.Jacoby)
hol pontosan, hol pontatlanul megkapja a nem mindig arányos munkabért
(1912 Gozsdu Elek)
A család fennmaradásához, életéhez szükség volt bizonyos fajtájú és mennyiségű munkára, és ezt arányosan el kellett osztani a család tagjai között
(1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin)
2a.
részeinek egymáshoz v. az egészhez viszonyított méretét tekintve esztétikailag megfelelő, szép
A hosszu s a rövid tagok Arányos és kedveltető egyezése [teszi a verset verssé]
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
[Kossuth] nyelve hangzatos, körmondatai arányosak
(1884 Hazánk)
én valék az egyedüli barátjai közül, a ki e feltünő szép, arányos termetű […] férfira ifjú korában legalább némi befolyást gyakoroltam
(1887 e. Podmaniczky Frigyes)
csodálatosan arányos ébenfabútorok Sándor cár korából
(1955 Wessely László ford.Tolsztoj¹)
egyszerű nemesformájú arányos házaik
(1958 Nagy Magda)
tökéletes és telten arányos volt ez arc
(1986 Nádas Péter)
arányos felezés (rég)
az az arányosság, amelyben vminek a nagyobb és a kisebb része közötti arány megegyezik az egésznek és a nagyobb résznek arányával; aranymetszés
Az arányos felezés bármely adott egészet (a) akként felez két részre, hogy az egész (a) a nagyobbik félhez (b) úgy viszonylik, miként ez, t. i.tudniillik a nagyobbik fél a kisebbik félhez (a-b)
(1893 PallasLex.)
ÖU: egyarányos
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. arány; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások