arasznyi mn 1A3

1. (vhány) arasz hosszúságú, nagyságú’ ❖ egy araſznyi ſzéles, és egy ujnyi vaſtag lapitzkákkal, a’ mellyeknek rövid nyelek vagyon, mind addig verettetik, rázattatik, és forgattatik [a gyapjú], miglen a’ benne lévö ſár, agyag, föld, és másféle tiſztátalanság, porrá nem válik (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462002, 99) | Húſz egéſz araſztnyi vólt [a halak] egygyikének hoſzſza (1786 Dugonics András 7087010, 161) | vágván […] egy egészséges darabot az arasztnyi vastag szalonnából (1858 Pálffy Albert C3398, 67) | [a földet] ugy elegyengettesd, hogy ha valaki tilalmad ellenére is áskálni merészelne, tizennégy arasznyira viznél egyebet ne találhasson (1880 Turul Ferenc C4330, 183) | alig arasznyi bábucska (1913 Gárdonyi Géza C1851, 18).

2. (túlzó) ’〈A (meg)szokottól, a várhatótól eltérő méret jelölésére.〉’

2a. (átv is) ’nagyon rövid, kicsi, parányi’ ❖ Véle ezer napot egynek ítélhettem, Araſztnyi távoztát mért-földnek hihettem (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 189) | Arasznyi lét, mi sietésre int (1863 Madách Imre C2953, 32) | [a cirkuszban] valami miss Lenora Walton produkálta magát, ingerlő arasznyi szoknyácskában (1906 Mikszáth Kálmán C3117, 210) | senkiből se lesz második Van Gogh, nem nyújtja lángésszé az arasznyi tehetséget (1960 Cs. Szabó László 9093010, 588).

2b. ’nagyon hosszú, nagy’ ❖ Mindenik [ördög] arasznyira meresztette szemét, ölnyire tátotta száját, réfnyire öltötte ki nyelvét (1834 Garasos Tár 8625002, 95) | a mandarin […] arasznyi körmöket viselt (1845 Jósika Miklós C2390, 55) | ölnyi plakátokon, arasznyi betűkkel (1895 Tóth Béla¹ C4257, 276) | arasznyi hosszúságú, vékony, méregerős paprikát tettek elém (1942 Illyés Gyula 9274059, 159) | [Ablakfi] néha valóban apacsnak érezte magát, arasznyi oldalszakállal, kockás sapkával a fején (1989 Bólya Péter 1023006, 76).

ÖU: egy~, három~, két~, négy~, pár~.

Sz: arasznyiság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

arasznyi melléknév 1A3
1.
(vhány) arasz hosszúságú, nagyságú
egy araſznyi ſzéles, és egy ujnyi vaſtag lapitzkákkal, a’ mellyeknek rövid nyelek vagyon, mind addig verettetik, rázattatik, és forgattatik [a gyapjú], miglen a’ benne lévö ſár, agyag, föld, és másféle tiſztátalanság, porrá nem válik
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
Húſz egéſz araſztnyi vólt [a halak] egygyikének hoſzſza
(1786 Dugonics András)
vágván […] egy egészséges darabot az arasztnyi vastag szalonnából
(1858 Pálffy Albert)
[a földet] ugy elegyengettesd, hogy ha valaki tilalmad ellenére is áskálni merészelne, tizennégy arasznyira viznél egyebet ne találhasson
(1880 Turul Ferenc)
alig arasznyi bábucska
(1913 Gárdonyi Géza)
2. (túlzó)
〈A (meg)szokottól, a várhatótól eltérő méret jelölésére.〉
2a. (átv is)
nagyon rövid, kicsi, parányi
Véle ezer napot egynek ítélhettem, Araſztnyi távoztát mért-földnek hihettem
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Arasznyi lét, mi sietésre int
(1863 Madách Imre)
[a cirkuszban] valami miss Lenora Walton produkálta magát, ingerlő arasznyi szoknyácskában
(1906 Mikszáth Kálmán)
senkiből se lesz második Van Gogh, nem nyújtja lángésszé az arasznyi tehetséget
(1960 Cs. Szabó László)
2b.
nagyon hosszú, nagy
Mindenik [ördög] arasznyira meresztette szemét, ölnyire tátotta száját, réfnyire öltötte ki nyelvét
(1834 Garasos Tár)
a mandarin […] arasznyi körmöket viselt
(1845 Jósika Miklós)
ölnyi plakátokon, arasznyi betűkkel
(1895 Tóth Béla¹)
arasznyi hosszúságú, vékony, méregerős paprikát tettek elém
(1942 Illyés Gyula)
[Ablakfi] néha valóban apacsnak érezte magát, arasznyi oldalszakállal, kockás sapkával a fején
(1989 Bólya Péter)
ÖU: egyarasznyi, háromarasznyi, kétarasznyi, négyarasznyi, párarasznyi
Sz: arasznyiság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások