aratás fn 4A

1. ’az arat igével kifejezett cselekvés’ ❖ Az ſzi búzák aratásának kezdeténn Havas-alfldébl felette nagy ſereg ſáska […] jött a Bartzába (1780 Magyar Hírmondó 7444008, 595).

2. ’termény levágásának művelete’ ❖ A’ vetéſt, és ſzántáſt, Aratásſt, és hordáſt, Ne bizza ſzolgáira (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225011, 58) | A trágya körül tett munkám […] oly fontos volt, mint maga a szántás-vetés és aratás (1858 Táncsics Mihály 8463002, 80) | Vess – s légy ura az aratásnak (1921 Kosztolányi Dezső ford.–Shelley 9359437, 45) | Az egyház nem habozott az aratás körüli babonákat – más hasonló népi szertartásokkal együtt – szentesíteni, némelyiket pedig éppen kisajátítani (1977 Gecse Gusztáv 1057005, 313).

3. ’érett, ált. szemes termény (le)vágásának időszaka’ ❖ [Tarlóherét] aratáskor eleget láthatni a’ Gabonák között, árkok mellett-is terem (1775 Csapó József 7062001, 202) | a ház alján nagy takarmányos kazlak meredeznek, alig megkezdve, noha tavasz derekán vagyunk már; és nem sokára az ujat takaritják be, a pajtából a cséplők hangzatos dobogása hallik, és ez aratásig igy fog tartani (1857 Szegfi Mór 8430009, 214) | A kedélyes mulatságok közé tartozott […] az aratás utolsó napja, midőn a munkások koszoruval jöttek be vig danolás közben (1884 Szathmáry Károly 8428004, 17) | Vetéskor, aratáskor, töréskor népes volt a határ (1966 Domonkos István 1037004, 25).

4. ’az évi gabonatermés, a learatott termény (mennyisége)’ ❖ a’ várt aratást már a’ jég írtja füvébenn! (1774 Révai Miklós ford. 7283005, 16) | Legyen árpában aratásunk(1880 Arany János ford.–Arisztophanész C0658, 385) | az aratás függ a trágyázástól, vetéstől, növényápolástól, stb. (1947 Adorján János 2055006, 40) | Láncz Rókusnál dús az aratás (1988 Lengyel Péter 9397008, 296).

4a. (átv is) ’nagy haszon, jövedelem, jó eredmény’ ❖ el-jö […] a’ te aratáſod, és a’ ſzkölködés meſzſze fút töled (1775 Molnár János 7232026, 74) | [Az aranyforrás] vastag rétegei igen bő aratást igérnek (1885 Rózsaági Antal C3643, 21) | Mert boldogok, kik el nem távozának S megálltak vészben is, hajléktalan, Mert az övék lesz minden aratás majd S övék minden gyümölcs százszorosan (1921 Juhász Gyula¹ C2454, 356) | Mintha az élet végén lettem volna, s nekem jutott volna ki az eredmények szürcsölése és az aratás bezsebelése (1939 Móricz Zsigmond C5087, 133).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. arat; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

aratás főnév 4A
1.
az arat igével kifejezett cselekvés
Az ſzi búzák aratásának kezdeténn Havas-alfldébl felette nagy ſereg ſáska […] jött a Bartzába
(1780 Magyar Hírmondó)
2.
termény levágásának művelete
A’ vetéſt, és ſzántáſt, Aratásſt, és hordáſt, Ne bizza ſzolgáira
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
A trágya körül tett munkám […] oly fontos volt, mint maga a szántás-vetés és aratás
(1858 Táncsics Mihály)
Vess – s légy ura az aratásnak
(1921 Kosztolányi Dezső ford.Shelley)
Az egyház nem habozott az aratás körüli babonákat – más hasonló népi szertartásokkal együtt – szentesíteni, némelyiket pedig éppen kisajátítani
(1977 Gecse Gusztáv)
3.
érett, ált. szemes termény (le)vágásának időszaka
[Tarlóherét] aratáskor eleget láthatni a’ Gabonák között, árkok mellett-is terem
(1775 Csapó József)
a ház alján nagy takarmányos kazlak meredeznek, alig megkezdve, noha tavasz derekán vagyunk már; és nem sokára az ujat takaritják be, a pajtából a cséplők hangzatos dobogása hallik, és ez aratásig igy fog tartani
(1857 Szegfi Mór)
A kedélyes mulatságok közé tartozott […] az aratás utolsó napja, midőn a munkások koszoruval jöttek be vig danolás közben
(1884 Szathmáry Károly)
Vetéskor, aratáskor, töréskor népes volt a határ
(1966 Domonkos István)
4.
az évi gabonatermés, a learatott termény (mennyisége)
a’ várt aratást már a’ jég írtja füvébenn!
(1774 Révai Miklós ford.)
Legyen árpában aratásunk
(1880 Arany János ford.Arisztophanész)
az aratás függ a trágyázástól, vetéstől, növényápolástól, stb.s a többi
(1947 Adorján János)
Láncz Rókusnál dús az aratás
(1988 Lengyel Péter)
4a. (átv is)
nagy haszon, jövedelem, jó eredmény
el-jö […] a’ te aratáſod, és a’ ſzkölködés meſzſze fút töled
(1775 Molnár János)
[Az aranyforrás] vastag rétegei igen bő aratást igérnek
(1885 Rózsaági Antal)
Mert boldogok, kik el nem távozának S megálltak vészben is, hajléktalan, Mert az övék lesz minden aratás majd S övék minden gyümölcs százszorosan
(1921 Juhász Gyula¹)
Mintha az élet végén lettem volna, s nekem jutott volna ki az eredmények szürcsölése és az aratás bezsebelése
(1939 Móricz Zsigmond)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. arat; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások