árkolat fn 3A (rég)

1. ’víz elvezetésére szolgáló rendsz. ásott, ritk. a folyóvíz által vájt csatorna; árok’ ❖ egygy […] k-szálokonn és sebes folyású patakokonn keresztl men víz-viv árkolattal […] dítsekedhetünk (1782 Magyar Hírmondó C0270, 5) | A ló […] megbotolva az út melletti árkolatban (1846 Pálffy Albert C3405, 57) | széles lapály terül el, melyet az Olt fényszalaga kanyarog át, s melyet az Oltba siető számos hegyi patak mély árkolatai szelnek át (1869 Orbán Balázs CD22).

2. ’várat, erődítményt körülvevő árok v. sánc’ ❖ Eugenius tábora […] el-foglallya a Várnak kls árkolattyát (1791 Szekér Joákim C3921, 319) | A’ tábor’ elején Trója felől nagy árkolat volt hányva, mellyen erős fal és tornyok voltak kőpártázattal (1851 Egyed Antal ford. C1554, 53).

2a. ’házat, kertet v. vmely területet körülvevő, határoló árok, földtöltés, kerítés, es. gyepű’ ❖ Garád: keríttés, árkolat: a’ kertnek szalma- v. töviss-gáttya (1792 Kisded szótár C0816, 70) | ama’ száraz árkolatban, melly a’ házat környékezi, tyúkok, lúdak, ’s több illyen házi majorság bizseg (1808 Farkas Ferenc ford. C1696, 225) | egy kis kertben, mely magas árkolatokkal vétetik körül (1828 Vörösmarty Mihály C4538, 169) | a temetők a lakott helyektől lehető távolságban, fallal v. árkolattal körülvéve és fákkal beültetve legyenek (1897 PallasLex. CD02).

Vö. CzF.; ÚMTsz.

árkolat főnév 3A (rég)
1.
víz elvezetésére szolgáló rendsz. ásott, ritk. a folyóvíz által vájt csatorna; árok
egygy […] k-szálokonn és sebes folyású patakokonn keresztl men víz-viv árkolattal […] dítsekedhetünk
(1782 Magyar Hírmondó)
A ló […] megbotolva az út melletti árkolatban
(1846 Pálffy Albert)
széles lapály terül el, melyet az Olt fényszalaga kanyarog át, s melyet az Oltba siető számos hegyi patak mély árkolatai szelnek át
(1869 Orbán Balázs)
2.
várat, erődítményt körülvevő árok v. sánc
Eugenius tábora […] el-foglallya a Várnak kls árkolattyát
(1791 Szekér Joákim)
A’ tábor’ elején Trója felől nagy árkolat volt hányva, mellyen erős fal és tornyok voltak kőpártázattal
(1851 Egyed Antal ford.)
2a.
házat, kertet v. vmely területet körülvevő, határoló árok, földtöltés, kerítés, es. gyepű
Garád: keríttés, árkolat: a’ kertnek szalma- v. töviss-gáttya
(1792 Kisded szótár)
ama’ száraz árkolatban, melly a’ házat környékezi, tyúkok, lúdak, ’s több illyen házi majorság bizseg
(1808 Farkas Ferenc ford.)
egy kis kertben, mely magas árkolatokkal vétetik körül
(1828 Vörösmarty Mihály)
a temetők a lakott helyektől lehető távolságban, fallal v. árkolattal körülvéve és fákkal beültetve legyenek
(1897 PallasLex.)
Vö. CzF.; ÚMTsz.

Beállítások