árnyékolat fn 3A (rég)árnyéklat

1. (Műv) ’〈rajzon, festményen:〉 árnyékolt rész’ ❖ Adumbratio […] Lehet árnyékolatnak vagy árnyékolásnak is mondani (1822 e. Verseghy Ferenc C4429, 16) | más vonalak is sötétlettek, mint árnyéklat a festvényen (1847 Unió C4478, 331) | [Csaba a festményen] az árnyéklatokat is megsötétítette (1920–1921 Gárdonyi Géza C1841, 301).

2. ’árnyékba borított, ill. árnyékot adó hely, terület’ ❖ be-tért az alá a’ sürü árnyéklat alá-is, mellynek […] rejteketskéjében Kristina […] lt (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 168) | bár megázva, tovább haladék, st ujra bujdosám örömemben a’ nedvesedett erd árnyéklatjait (1817 Dessewffy József C1413, 173) | szemöldökének félholdas árnyéklatában siriusi ragyogással fénylett szemeinek két üstökös csillaga (1859 Matkovics Pál 8299003, 70).

2a. ’vminek, vkinek az előnytelen oldala, hátrányos vonása’ ❖ hazánknak múlt időkrőli képe nagyszerű vonásaiban szívemelő, s még szerencsétlensége árnyéklataiban is igéző, még botlásaiban, hibáiban is érdekes a hazafi előtt (1838 Kossuth Lajos CD32) | emberi mű mindig tökéletlen marad […] s a kérdés csak az: mi több a fényoldal-e, vagy az árnyéklat? Mert árnyéklata mindennek van (1841 Kossuth Lajos CD32) | némi árnyéklatok mellett is tisztelendő marad az ő jelleme (1854 Fényes Elek 8141003, 257).

3. ’Vmely szín tőle enyhén eltérő változata.’

3a. ’vmely színnek sötétebb, ill. világosabb fokozata; színárnyalat’ ❖ Tollainak […] minden árnyékolatja fejér (1805 Márton József¹ ford.–Bertuch C4954, 1) | Vannak mindennemű árnyéklattal biró barna sötétes […] hasfolyási anyagok (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305001, 17) | [Rauscher György színérdeklődése] csak a szürkére és árnyéklataira terjed ki (1927 Elek Artúr CD10).

3b. ’vmely színnek más színnel kevert sajátos változata, tónusa’ ❖ [a kék szarvasbogár] szine fekete, kékes árnyéklattal (1847 Peregriny Elek 8360014, 266) | [az ébenfa egy fajtája] a levegőn sötétbarna, egész fekete lesz, zöldes árnyéklattal (1893 PallasLex. CD02) | [Iványi-Grünwald festményein] megvan a sok árnyéklat, de nem vezeti át egymásba a különböző alapkarakterű színeket (1913 Feleky Géza CD10).

4. (átv is) ’csekély eltérést, halvány különbséget mutató változat, fokozat’ ❖ [a trillát] könnyüséggel és világossággal, ’s az árnyékolat’ minden lépcsőivel [kell előadni] (1834 Fillértár 8623004, 286) | [a női szív] végtelen részleteit, különféle árnyéklatait, váratlan s sokszor magyarázhatlan átmeneteit a legpontosabb eltagolás sem írhatja le (1843 Petőfi Sándor ford.–Bernard 8366459, 58) | A rag vagy névutó […] az ige jelentésével kombinálva fejezi ki a gondolatnak azt az árnyéklatát, melyet épen közölni akarunk (1888 Simonyi Zsigmond 8407002, 45) | bejárta a tragikum egész területét, s ennek nincsen alakja, árnyéklata, mozzanata, mely Keménynél meg ne jelennék (1981 Németh G. Béla 9482001, 193).

4a. (párton belüli) politikai irányzat, áramlat’ ❖ ollyan ministerium kell, mellyben a’ kamarai többség minden árnyékolatának […] képviselői egyesüljenek (1832 Jelenkor C0224, 628) | egybegyüjteni bár milly ajku bár milly vallásu árnyéklatait (1842 Gorove István 8158003, 77) | minden haladó árnyéklat meg tudna egyezni valami felette üdvösnek nemcsak elvében, de kiviteli modorában is (1844 Széchenyi István CD1501) | az árnyéklatok eltünvén csak két párt van (1869 Szemere Bertalan C3936, 131).

5. (birtokszóként) ’vminek a legcsekélyebb foka, mértéke’ ❖ mindaddig, mig önszeretetünk, hiuságunk s gőgünk csak egyetlen egy bármi parányi árnyéklata keveredik is „önismereti itéletünkbe”, mindaddig túlbecsülésünkre fog csábitni gyarlóságunk (1835 Széchenyi István CD1501) | [Clemency] nyugodt vonásairól a büntudatnak legkisebb árnyéklatát sem lehete leolvasni (1852 Bérczy Károly 8050001, 24) | arcának jóságos kifejezése […] nem volt ment a malíciának egy könnyed árnyéklatától (1919 Elek Artúr ford. CD10).

J: árnyalat, árnyékozat.

Vö. CzF. árnyéklat

árnyékolat főnév 3A (rég)
árnyéklat 3A
1. (Műv)
〈rajzon, festményen:〉 árnyékolt rész
Adumbratio […] Lehet árnyékolatnak vagy árnyékolásnak is mondani
(1822 e. Verseghy Ferenc)
más vonalak is sötétlettek, mint árnyéklat a festvényen
(1847 Unió)
[Csaba a festményen] az árnyéklatokat is megsötétítette
(1920–1921 Gárdonyi Géza)
2.
árnyékba borított, ill. árnyékot adó hely, terület
be-tért az alá a’ sürü árnyéklat alá-is, mellynek […] rejteketskéjében Kristina […] lt
(1772 Mészáros Ignác ford.)
bár megázva, tovább haladék, st ujra bujdosám örömemben a’ nedvesedett erd árnyéklatjait
(1817 Dessewffy József)
szemöldökének félholdas árnyéklatában siriusi ragyogással fénylett szemeinek két üstökös csillaga
(1859 Matkovics Pál)
2a.
vminek, vkinek az előnytelen oldala, hátrányos vonása
hazánknak múlt időkrőli képe nagyszerű vonásaiban szívemelő, s még szerencsétlensége árnyéklataiban is igéző, még botlásaiban, hibáiban is érdekes a hazafi előtt
(1838 Kossuth Lajos)
emberi mű mindig tökéletlen marad […] s a kérdés csak az: mi több a fényoldal-e, vagy az árnyéklat? Mert árnyéklata mindennek van
(1841 Kossuth Lajos)
némi árnyéklatok mellett is tisztelendő marad az ő jelleme
(1854 Fényes Elek)
3.
Vmely szín tőle enyhén eltérő változata.
3a.
vmely színnek sötétebb, ill. világosabb fokozata; színárnyalat
Tollainak […] minden árnyékolatja fejér
(1805 Márton József¹ ford.Bertuch)
Vannak mindennemű árnyéklattal biró barna sötétes […] hasfolyási anyagok
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
[Rauscher György színérdeklődése] csak a szürkére és árnyéklataira terjed ki
(1927 Elek Artúr)
3b.
vmely színnek más színnel kevert sajátos változata, tónusa
[a kék szarvasbogár] szine fekete, kékes árnyéklattal
(1847 Peregriny Elek)
[az ébenfa egy fajtája] a levegőn sötétbarna, egész fekete lesz, zöldes árnyéklattal
(1893 PallasLex.)
[Iványi-Grünwald festményein] megvan a sok árnyéklat, de nem vezeti át egymásba a különböző alapkarakterű színeket
(1913 Feleky Géza)
4. (átv is)
csekély eltérést, halvány különbséget mutató változat, fokozat
[a trillát] könnyüséggel és világossággal, ’s az árnyékolat’ minden lépcsőivel [kell előadni]
(1834 Fillértár)
[a női szív] végtelen részleteit, különféle árnyéklatait, váratlan s sokszor magyarázhatlan átmeneteit a legpontosabb eltagolás sem írhatja le
(1843 Petőfi Sándor ford.Bernard)
A rag vagy névutó […] az ige jelentésével kombinálva fejezi ki a gondolatnak azt az árnyéklatát, melyet épen közölni akarunk
(1888 Simonyi Zsigmond)
bejárta a tragikum egész területét, s ennek nincsen alakja, árnyéklata, mozzanata, mely Keménynél meg ne jelennék
(1981 Németh G. Béla)
4a.
(párton belüli) politikai irányzat, áramlat
ollyan ministerium kell, mellyben a’ kamarai többség minden árnyékolatának […] képviselői egyesüljenek
(1832 Jelenkor)
egybegyüjteni bár milly ajku bár milly vallásu árnyéklatait
(1842 Gorove István)
minden haladó árnyéklat meg tudna egyezni valami felette üdvösnek nemcsak elvében, de kiviteli modorában is
(1844 Széchenyi István)
az árnyéklatok eltünvén csak két párt van
(1869 Szemere Bertalan)
5. (birtokszóként)
vminek a legcsekélyebb foka, mértéke
mindaddig, mig önszeretetünk, hiuságunk s gőgünk csak egyetlen egy bármi parányi árnyéklata keveredik is „önismereti itéletünkbe”, mindaddig túlbecsülésünkre fog csábitni gyarlóságunk
(1835 Széchenyi István)
[Clemency] nyugodt vonásairól a büntudatnak legkisebb árnyéklatát sem lehete leolvasni
(1852 Bérczy Károly)
arcának jóságos kifejezése […] nem volt ment a malíciának egy könnyed árnyéklatától
(1919 Elek Artúr ford.)
Vö. CzF. árnyéklat

Beállítások