árvai mn 1A6 (rég)

1. ’az állapotára jellemző, ill. árvának való, hozzá illő’ ❖ harmadszor jutni árvai sorsra (1838 Szemere Pál 8439087, 327) | Hadd szelek most a kenyérből, Nem puhából, nem fehérből: Csak az árvai szegényből! (1856 Arany János 8014086, 270).

1a. ’árvát illető, árva tulajdonát képező’ ❖ Minden Gondvisel […] tartozik az árvai jószágot meg-bátorítani (1789 Polgári törvénykönyv ford. C2449, 147).

2. (rég) árvai intézet ’árvaház’ ❖ adja véleményét, mi módon lehetne e’ szép tőke segedelmével […] árvai intézetek eddig tapasztalt hijányit egészen helyre hozni (1832 Jelenkor C0223, 329) árvai ügy ’árvaügy’ ❖ Övéi valának azon árvai gyámoltalan Ügyek (1821 Mátyási József C3060, 164) | az árvai ügyeket egy három tagból álló árvai szék vezeti (1871 Orbán Balázs 8340018, 102) árvai szék ’árvaszék’ ❖ Árvai dolgokban nagy jártasságu egyén volt [apám]: Ő maga több rendű nemes árvák gyámnoka, buzgón Elnöklött napidíj nélkűl is az árvai széken (1845 Arany János CD01) | az árvai ügyeket egy három tagból álló árvai szék vezeti (1871 Orbán Balázs 8340018, 102).

árvai melléknév 1A6 (rég)
1.
az állapotára jellemző, ill. árvának való, hozzá illő
harmadszor jutni árvai sorsra
(1838 Szemere Pál)
Hadd szelek most a kenyérből, Nem puhából, nem fehérből: Csak az árvai szegényből!
(1856 Arany János)
1a.
árvát illető, árva tulajdonát képező
Minden Gondvisel […] tartozik az árvai jószágot meg-bátorítani
(1789 Polgári törvénykönyv ford.)
2. (rég)
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
árvai intézet
adja véleményét, mi módon lehetne e’ szép tőke segedelmével […] árvai intézetek eddig tapasztalt hijányit egészen helyre hozni
(1832 Jelenkor)
árvai ügy
Övéi valának azon árvai gyámoltalan Ügyek
(1821 Mátyási József)
az árvai ügyeket egy három tagból álló árvai szék vezeti
(1871 Orbán Balázs)
árvai szék
Árvai dolgokban nagy jártasságu egyén volt [apám]: Ő maga több rendű nemes árvák gyámnoka, buzgón Elnöklött napidíj nélkűl is az árvai széken
(1845 Arany János)
az árvai ügyeket egy három tagból álló árvai szék vezeti
(1871 Orbán Balázs)

Beállítások