ásvány fn 4Aásovány (rég)

1. ’a földkéregnek vmely egynemű, természetes eredetű, kül. szilárd(, bányászattal kitermelhető nyers)anyaga’ ❖ Minden féle állatok, növötények [= növények], ásványok … le-vannak irva hajszálig Pállás Könyvei végén deákul (1783 Molnár János C0291, 114) | Ángliában bven találtatik az ásovány [ti. kőszén] (1794 Nagy Sámuel¹ ford.–Sander C3289, 450) | Az ezüst részint színállapotban találtatik a főldön, részint pedig különféle testekkel vegyűlve számtalan ásványok alkatrészét képezi (1844 Nendtvich Károly 8330013, 377) | csak később jöttek rá, hogy a föld alkotásában résztvevő viz, kéneső, petróleum, valamint egyes üreget betöltő szénhidrogén és egyéb természetes gázok épp úgy ásványoknak tekinthetők, mint a szilárdak (1893 PallasLex. CD02) | A fal többi részét azonban üvegszekrények foglalták el, tele gondosan megcédulázott ásvánnyal (1956 Németh László² 9485043, 403) | a Holdon megismert néhány tucat ásvány nagyon szegényesnek tűnik a Földön található mintegy 2000 ásványhoz képest (1989 Marik Miklós 1100002, 243) ásványok országa (rég) ’az ásványnak nevezett élettelen anyagok összessége; ásványország, ásványvilág’ ❖ Az Ásványok Országából meg-vagyon a’ többi közt ottan a’ tábla-kö (Schistus tabularis) tüz-gyözö-kö = amiantus asbestus (1783 Molnár János C0293, 32) | Az Ásványok-Országa magában foglalja mind azokat a’ testeket, a’ mellyek nevekednek, de nem élnek, és egy helyből más helybe nem mehetnek, minémüek: a’ Kövek, a’ Földek, a’ Sók, és a’ Bányáſzatok [= ércek] (1799 Fábián József ford.–Raff 7101020, 641) | A vilsavas mészélegnek mészfolaggali [= a foszforsavas mésznek fluorral alkotott] vegyülete az ásványok országában fordul elő Apatit név alatt (1844 Nendtvich Károly 8330006, 188).

2. (rég) ’földből ásással kiemelt anyag’ ❖ ásvány [=] ásovány, ásadék, a’ mi a’ fldbl ásatik-ki (1784 Kisded szótár C0815, 8).

2a. (jelzőként) (rég) ’régi geológiai korokban föld alá került és ott megkövült 〈élőlény〉; ásatag’ ❖ ásvány elefánt (1782 Molnár János C6000, 16) | Ezen ásvány állatok közűl, tsak egy sints kétkezű (1822 Hasznos Mulatságok C0186, 347).

J: ásadék.

ÖE: ~anyag, ~forrás, ~fürdő, ~gyűjtemény, ~kincs, ~tudomány, ~tudós.

Vö. CzF. ásvány¹; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ásovány, ásvány

ásvány főnév 4A
ásovány 4A (rég)
1.
a földkéregnek vmely egynemű, természetes eredetű, kül. szilárd(, bányászattal kitermelhető nyers)anyaga
Minden féle állatok, növötények [= növények], ásványok … le-vannak irva hajszálig Pállás Könyvei végén deákul
(1783 Molnár János)
Ángliában bven találtatik az ásovány [ti. kőszén]
(1794 Nagy Sámuel¹ ford.Sander)
Az ezüst részint színállapotban találtatik a főldön, részint pedig különféle testekkel vegyűlve számtalan ásványok alkatrészét képezi
(1844 Nendtvich Károly)
csak később jöttek rá, hogy a föld alkotásában résztvevő viz, kéneső, petróleum, valamint egyes üreget betöltő szénhidrogén és egyéb természetes gázok épp úgy ásványoknak tekinthetők, mint a szilárdak
(1893 PallasLex.)
A fal többi részét azonban üvegszekrények foglalták el, tele gondosan megcédulázott ásvánnyal
(1956 Németh László²)
a Holdon megismert néhány tucat ásvány nagyon szegényesnek tűnik a Földön található mintegy 2000 ásványhoz képest
(1989 Marik Miklós)
ásványok országa (rég)
az ásványnak nevezett élettelen anyagok összessége; ásványország, ásványvilág
Az Ásványok Országából meg-vagyon a’ többi közt ottan a’ tábla-kö (Schistus tabularis) tüz-gyözö-kö = amiantus asbestus
(1783 Molnár János)
Az Ásványok-Országa magában foglalja mind azokat a’ testeket, a’ mellyek nevekednek, de nem élnek, és egy helyből más helybe nem mehetnek, minémüek: a’ Kövek, a’ Földek, a’ Sók, és a’ Bányáſzatok [= ércek]
(1799 Fábián József ford.Raff)
A vilsavas mészélegnek mészfolaggali [= a foszforsavas mésznek fluorral alkotott] vegyülete az ásványok országában fordul elő Apatit név alatt
(1844 Nendtvich Károly)
2. (rég)
földből ásással kiemelt anyag
ásvány [=] ásovány, ásadék, a’ mi a’ fldbl ásatik-ki
(1784 Kisded szótár)
2a. (jelzőként) (rég)
régi geológiai korokban föld alá került és ott megkövült 〈élőlény〉; ásatag
ásvány elefánt
(1782 Molnár János)
Ezen ásvány állatok közűl, tsak egy sints kétkezű
(1822 Hasznos Mulatságok)
ÖE: ásványanyag, ásványforrás, ásványfürdő, ásványgyűjtemény, ásványkincs, ásványtudomány, ásványtudós
Vö. CzF. ásvány¹; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ásovány, ásvány

Beállítások