ássan (0) l. alássan

alássan hsz 0ássan

(rég) ’〈udvariassági kif-ekben:〉 alázatosan’ ❖ Instálom [= kérem] ássan (1793 Csokonai Vitéz Mihály C1329, 350) | Ezt a kis cédulkát meg tiszteli alássan, ifju uramnak küldi – szólt az asszony vagy leány oda simulva Lőrinchez (1867 Tolnai Lajos 8483015, 138) | Fogja, barátom, a fáradságáért. – Köszönöm alássan, méltóságos uram (1968 Thury Zsuzsa 9709001, 19).

a. jelentem alássan (rég, rendsz. Kat) ’〈felettesnek, feljebbvalónak szóló közlésben〉’ ❖ jelentem alásan, hogy a mit rám tetszett bízni, pontosan elvégeztem (1847 Arany János C0642, 81) | Alássan jelentem, hogy a fegyvertárunkból hiányzik az a piros-zöld zászló, amit kapitány úr a Pál-utcaiaktól zsákmányolt (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 109) | Gecse István szakaszvezető, jelentem alássan! (1956 Gergely Mihály 2005073, 701).

b. kérem alássan (biz v. tréf) ’〈közlés, kérés, felszólítás szerénykedő v. udvariaskodó bevezetésére〉’ ❖ kérem ássan – hajjam (1827 Kovács Pál² C2762, 38) | kérem alázsan, küldöttek [engem] (1844 Frankenburg Adolf C1769, 82) | Igaz-e, kérem alássan, hogy az uramat hazaeresztette a király? (1884 Mikszáth Kálmán 8312239, 99) | Méltósága alássan kérem, most hallom itt ettől az asszonytól, hogy ő tudná a medált merre lehet, de a méltóságos úr húsz pengőt igért annak, aki visszahozza, hát tudni akarja, megkapja-e? (1936 Tersánszky Józsi Jenő 9706006, 50) | Hány óra, kérlek alássan? (1979 Esterházy Péter 9129002, 291).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

ássan lásd alássan
alássan határozószó 0
ássan 0
(rég)
〈udvariassági kif-ekben:〉 alázatosan
Instálom [= kérem] ássan
(1793 Csokonai Vitéz Mihály)
Ezt a kis cédulkát meg tiszteli alássan, ifju uramnak küldi – szólt az asszony vagy leány oda simulva Lőrinchez
(1867 Tolnai Lajos)
Fogja, barátom, a fáradságáért. – Köszönöm alássan, méltóságos uram
(1968 Thury Zsuzsa)
a.
(csak szókapcsolatban)
jelentem alássan (rég, rendsz. Kat)
〈felettesnek, feljebbvalónak szóló közlésben〉
jelentem alásan, hogy a mit rám tetszett bízni, pontosan elvégeztem
(1847 Arany János)
Alássan jelentem, hogy a fegyvertárunkból hiányzik az a piros-zöld zászló, amit kapitány úr a Pál-utcaiaktól zsákmányolt
(1907 Molnár Ferenc²)
Gecse István szakaszvezető, jelentem alássan!
(1956 Gergely Mihály)
b.
(csak szókapcsolatban)
kérem alássan (biz v. tréf)
〈közlés, kérés, felszólítás szerénykedő v. udvariaskodó bevezetésére〉
kérem ássan – hajjam
(1827 Kovács Pál²)
kérem alázsan, küldöttek [engem]
(1844 Frankenburg Adolf)
Igaz-e, kérem alássan, hogy az uramat hazaeresztette a király?
(1884 Mikszáth Kálmán)
Méltósága alássan kérem, most hallom itt ettől az asszonytól, hogy ő tudná a medált merre lehet, de a méltóságos úr húsz pengőt igért annak, aki visszahozza, hát tudni akarja, megkapja-e?
(1936 Tersánszky Józsi Jenő)
Hány óra, kérlek alássan?
(1979 Esterházy Péter)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások