átalában (0) l. általában

általában hsz 0általjában (rég v. nyj) , átalában (rég v. nyj) , átaljában (rég v. nyj)

1. ’a maga egészében, teljességében, ill. egyben, nem részletekben’ ❖ [az ún. kapotnyak nevű növényt] Átaljában mint ártalmas füvet jobb el-távoztattni (1775 Csapó József 7062001, 131) | ne tsak részenként fontolhassa-meg … a’ Gyülés [az új alkotmányra vonatkozó javaslatot], hanem átallyában is (1792 Magyar Hírmondó C5809, 672) | a’ Lelkipásztorság’ Tudományát általában vettük; holott valamint akármelly más tudományt, úgy ezt is kétfélekép tekinthetni (1842 Szilasy János 8450014, 80) | nemcsak a vallás szélsőségeiről mondott le az ember, hanem általában a szenvedélyről (1935 Németh László² 9485058, 19) | A romantikusok nem annyira a feudális rendhez kívántak visszatérni, hanem az általában vett prekapitalizmust idealizálták (1981 Lendvai L. Ferenc 1092004, 196).

2. ’az esetek nagy részében, a kivételek nélkül’ ❖ [az idegen betűkről] pedig ez általjában a’ törvény: hogy a’ Magyar írásból tellyességgel kihagyattassanak (1780 Révai Miklós 7283016, 3) | Nem leszek ugyan én olly balgatag, hogy általában minden érzéki gyönyörködést megvessek, és magamtól megtagadjak (1830 Imre János 8195002, 24) | Általában véve a spanyolok inkább kis, mintsem középtermetű emberek (1884 Hunfalvy János 8191009, 624) | A szokások általában véve bizonyos összefüggésben vannak egymással, tehát rendszert alkotnak (1991 Fodor István 2036006, 350).

3. ’rendszerint, többnyire, majd mindig’ ❖ Az Oroſz Birodalomnak ſok réſzeiben 1 halott helyett két gyermek; […] általjában 3 elholtt helyett 4 ember jön a’ világra (1795 Németh László¹ 7246002, 34) | a kisfiúval még soha nem beszéltek arról, hogyan születik a gyerek általában kerülték ezt a témát (1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes 9435002, 106).

Ö: egy~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. által; ÉKsz. ~, átaljában; SzT.; ÚMTsz. általjában

átalában lásd általában
általában határozószó 0
általjában 0 (rég v. nyj)
átalában 0 (rég v. nyj)
átaljában 0 (rég v. nyj)
1.
a maga egészében, teljességében, ill. egyben, nem részletekben
[az ún. kapotnyak nevű növényt] Átaljában mint ártalmas füvet jobb el-távoztattni
(1775 Csapó József)
ne tsak részenként fontolhassa-meg … a’ Gyülés [az új alkotmányra vonatkozó javaslatot], hanem átallyában is
(1792 Magyar Hírmondó)
a’ Lelkipásztorság’ Tudományát általában vettük; holott valamint akármelly más tudományt, úgy ezt is kétfélekép tekinthetni
(1842 Szilasy János)
nemcsak a vallás szélsőségeiről mondott le az ember, hanem általában a szenvedélyről
(1935 Németh László²)
A romantikusok nem annyira a feudális rendhez kívántak visszatérni, hanem az általában vett prekapitalizmust idealizálták
(1981 Lendvai L. Ferenc)
2.
az esetek nagy részében, a kivételek nélkül
[az idegen betűkről] pedig ez általjában a’ törvény: hogy a’ Magyar írásból tellyességgel kihagyattassanak
(1780 Révai Miklós)
Nem leszek ugyan én olly balgatag, hogy általában minden érzéki gyönyörködést megvessek, és magamtól megtagadjak
(1830 Imre János)
Általában véve a spanyolok inkább kis, mintsem középtermetű emberek
(1884 Hunfalvy János)
A szokások általában véve bizonyos összefüggésben vannak egymással, tehát rendszert alkotnak
(1991 Fodor István)
3.
rendszerint, többnyire, majd mindig
Az Oroſz Birodalomnak ſok réſzeiben 1 halott helyett két gyermek; […] általjában 3 elholtt helyett 4 ember jön a’ világra
(1795 Németh László¹)
a kisfiúval még soha nem beszéltek arról, hogyan születik a gyerek általában kerülték ezt a témát
(1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. által; ÉKsz. ~, átaljában; SzT.; ÚMTsz. általjában

Beállítások