átellenében hsz és nu (rég)

I. hsz 36B1 (minden sz-ben)

1. ’a túlsó oldalon, ill. vkivel, vmivel szemközt, szemben levő helyen; általellenében’ ❖ [Fővezérük] Gradacsevics Hussein bég a’ zsupanyei rév ’s veszteg-intézetnek hárántos [= rézsútos] átellenében épült Gradacs nevü várában lakozó eddigi Aga leve (1832 Jelenkor C0224, 450) | Ablakom átellenében; Egy kis leány lakik (1855 Vecsey Sándor 8516001, 18) | A jókedv s szivesség, melylyel átellenemben helyet foglalva, [házigazdám] mindenét kinálá, leírhatatlanok (1861 Eötvös József C1597, 158) | A dombon épült kastélyt, mely Pont-Avesnes szőllőkertjeinek és kőbányáinak átellenében fekszik, harmincz hektar kiterjedésü park környezi (1891 Zempléni P. Gyula ford.–Ohnet 8536001, 8) | Látod, Fráter György, ezt az átellenedben ülő urat – mondá a püspök (1893 Jókai Mór CD18) | hogy is hítták a félszemű péknek a másik kutyáját átellenetekben[?] (1908–1910 Mikszáth Kálmán C3108, 118).

2. ’vkivel, vmivel szemben v. szembeállítva, ellentétbe állítva’ ❖ a költő […] egy rövidebb, de érdeklő házi scénát adott volna […], mely a béke gyönyörűségeit festvén átellenében a durva harcnak, a kivívandó győzelem malasztjait mintegy jóstükörben mutatná (1826–1827 Toldy Ferenc 8481035, 93) | minden török fanaticus buzgalommal őrködik minden török nő felett, különösen a frankok, keresztény-müveltek átellenében (1851 Nagyenyedi album C3295, 136) | állásom átellenükben kimondhatlan erős (1857 Széchenyi István CD1501).

II. nu 0

1. ’vkihez, vmihez, vki, vmi iránt, a hozzá való viszonyában’ ❖ fiatal leányok idegen férfiak’ átellenében [tartózkodók szoktak lenni] (1838 Athenaeum C0017, 598) | mi sem maradhatunk kormányunk átellenében olly csökönyösek, olly negativok, a millyenek eddigelé valánk (1842 Széchenyi István CD1501) | Felséged tudja, hogy nekem Felséged átellenében legkisebb titkom nincs (1857 Széchenyi István CD1501).

2. ’ellenfélként vkivel, vmivel szembefordulva, ill. vki, vmi ellen’ ❖ a felülről érkező tervek’ megbuktatására annyi agyarkodás, ármány és lélekvásárlás nincs divatban, mint a helybeli indítványok’ átellenében (1843 Kemény Zsigmond 8235033, 81) | könnyen megeshetnék, hogy Felséged ha egyedűl ily sugókra hallgatna, kik elfojtott mérgüket most kiadni akarnák, valami bosszút fejthetne ki a magyar nemzetnek átellenében (1857 Széchenyi István CD1501).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

átellenében határozószó és névutó (rég)
I. határozószó 36B1 (minden sz-ben)
1.
a túlsó oldalon, ill. vkivel, vmivel szemközt, szemben levő helyen; általellenében
[Fővezérük] Gradacsevics Hussein bég a’ zsupanyei rév ’s veszteg-intézetnek hárántos [= rézsútos] átellenében épült Gradacs nevü várában lakozó eddigi Aga leve
(1832 Jelenkor)
Ablakom átellenében; Egy kis leány lakik
(1855 Vecsey Sándor)
A jókedv s szivesség, melylyel átellenemben helyet foglalva, [házigazdám] mindenét kinálá, leírhatatlanok
(1861 Eötvös József)
A dombon épült kastélyt, mely Pont-Avesnes szőllőkertjeinek és kőbányáinak átellenében fekszik, harmincz hektar kiterjedésü park környezi
(1891 Zempléni P. Gyula ford.Ohnet)
Látod, Fráter György, ezt az átellenedben ülő urat – mondá a püspök
(1893 Jókai Mór)
hogy is hítták a félszemű péknek a másik kutyáját átellenetekben[?]
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
2.
vkivel, vmivel szemben v. szembeállítva, ellentétbe állítva
a költő […] egy rövidebb, de érdeklő házi scénát adott volna […], mely a béke gyönyörűségeit festvén átellenében a durva harcnak, a kivívandó győzelem malasztjait mintegy jóstükörben mutatná
(1826–1827 Toldy Ferenc)
minden török fanaticus buzgalommal őrködik minden török nő felett, különösen a frankok, keresztény-müveltek átellenében
(1851 Nagyenyedi album)
állásom átellenükben kimondhatlan erős
(1857 Széchenyi István)
II. névutó 0
1.
vkihez, vmihez, vki, vmi iránt, a hozzá való viszonyában
fiatal leányok idegen férfiak’ átellenében [tartózkodók szoktak lenni]
(1838 Athenaeum)
mi sem maradhatunk kormányunk átellenében olly csökönyösek, olly negativok, a millyenek eddigelé valánk
(1842 Széchenyi István)
Felséged tudja, hogy nekem Felséged átellenében legkisebb titkom nincs
(1857 Széchenyi István)
2.
ellenfélként vkivel, vmivel szembefordulva, ill. vki, vmi ellen
a felülről érkező tervek’ megbuktatására annyi agyarkodás, ármány és lélekvásárlás nincs divatban, mint a helybeli indítványok’ átellenében
(1843 Kemény Zsigmond)
könnyen megeshetnék, hogy Felséged ha egyedűl ily sugókra hallgatna, kik elfojtott mérgüket most kiadni akarnák, valami bosszút fejthetne ki a magyar nemzetnek átellenében
(1857 Széchenyi István)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások