átereszt ts ige 5b2

1. ’〈személyt, járművet stb.〉 vhol keresztülmenni, áthaladni enged’ ❖ fegyver által kényszerítene arra, hogy őket az országán álteressze (1813 Ajtay Sámuel ford.–Meissner C0573, 18) | [Timár Mihály] utazókocsija ott várt a túlparton, azt még nem eresztették át a jégen (1872 Jókai Mór CD18) | valahonnan egy mellékutcából halottasmenet kanyarog elénk, […] A téren összeérünk, megtorpanunk, hogy áteresszük őket (1940 Veres Péter C4411, 174) | De ha könyvet viszünk magunkkal, igaz könyveket, az ősök törvényeivel, háborítatlanul áteresztenek a töviskoszorús határon (1985 Borbándi Gyula 9811007, 159) | a taszári és a kaposvári amerikai bázis 12 ezer katonát, 700 tehergépjárművet és 200 vonatot eresztett át Bosznia felé (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’megengedi, hogy vki átmenjen v. átjöjjön vhova’ ❖ búcsúzkodni még átereszt a falumba az új gazdám (1914 Nyugat CD10) | nem tudom, nagyanyu áteresztene magukhoz ha kérem (1920 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

1b. ’átjuttat, átküld vmit vmin, vhol’ ❖ [Az olajos keveréket] hagyják állani 8 nap, aztán vásznon áteresztik; és most tiszta enyvben felolvasztnak annyi porrátört és átszitált pipaagyagot, mennyit az olaj nehézségének egy harmada tesz; így kenőcs válik belőle (1826 Fáy András¹ 8139014, 6) | nagyon széles vót neki [a folyó], nem ment át rajta, hanem áteresztette a tehenkét, ű meg ott maradt (1872 Magyar Nyelvőr C0358, 330) | a lugon áteresztett szénsavval az agyagföldet kiválasztják (1893 PallasLex. CD02) | A csirkemellet kicsontozom, bőrét lehúzom, és a húst darálón áteresztem (1990 Frank Júlia CD19).

2. ’〈vmely áramló v. sugárzó anyagot vmi〉 saját magán keresztülhaladni enged, ill. vminek a rajta való áthaladását nem akadályozza’ ❖ Homály, – ereszd át kis mécsem világát (1833 Kovács Pál² C2769, 89) | a tükör, épen mert a nap sugarait reflectálja [= visszaveri], melegét s világát nem ereszti át (1864 Eötvös József C1603, 18) | a rajta levő koczkás nyári ruha nagyon átereszti a hideget (1895 Ágai Adolf C0545, 10) | a vékony falak áteresztették a közte és Walter közt dúló viharok hangjait (1960 Bernáth Aurél 9052001, 399) | a tető áteresztette a vizet (1962 Lengyel József 9395004, 252) | A fényt áteresztő, átlátszó üvegvitrinek (2000 Lakáskultúra CD39).

3. (ritk) ’〈kérdést, javaslatot stb. (hivatalos) eljárás vmely szakaszán v. állomásán〉 át-, ill. továbbenged’ ❖ maradjunk meg az exkirály név mellett, mert azt tavaly a’ pairkamara [= parlamenti felsőház] bizottsága is átereszté (1832 Jelenkor C0223, 75) | [A Hitelt és a Világot,] jóllehet törlésekkel, a cenzúra még áteresztette, s ezt megtehette annál is inkább, mert eleinte Bécsben Széchenyit csak veszélytelen projektánsnak [= tervezgetőnek] tartották (1913 Halász Imre CD10) | [a németországi] ellenzéki Szociáldemokrata Párt megbuktatta a felsőházban az alsóház által már áteresztett adóreform-tervezetet (1997 Figyelő CD2601).

3a. (ritk) ’〈vizsgán v. osztályzáskor〉 nem buktat meg vkit’ ❖ minden szamársága mellett átereszték az iskolákon (1851 A Falu Könyve C1667, 122) | Mit ér neki [ti. Palkónak], ha keresztül ötöl-hatol a keserves iskolán, ha nagy kérésre, kunyorálásra, meg a képviselőnk közbenjárására áteresztik a vizsgákon, aztán megkapja a pecsétes levelet, amibe mindjárt szalonnát takarhatna, ha volna szalonnája? (1893 Jókai Mór CD18) | megkövetelhetem […], hogy sógorom az érettségiig minden év végén átereszszen a matematikából (1908 Budapesti Hírlap febr. 29. C4696, 2) | a vizsgákon áteresztették (1924 Fülep Lajos CD10) | készültünk az alapvizsgára […] a magyartól nem tartottam, Beöthy és Simonyi át is eresztettek (1972 Várkonyi Nándor 2021054, 1041).

4. (rég) ’vkinek(, vminek) rendelkezésére bocsát, átad vmit(, vkit)’ ❖ A király pedig, mint szavatartó ember, […] Végre átereszté nagy Meseországot (1851 Arany János CD01) | II. Mahmud […] roppant birodalmát kevés kivétellel csonkitlanul ereszté át utódának (1854 Fényes Elek C1749, 52) | [az országgyűlés] áteresztette az új minisztert a nyugalomnak (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | a […] grófi kastélyt áteresztették a „bruderkám” birtokába (1891 Tolnai Lajos C4210, 6) | Hunyadi [János] kénytelen volt a kormányhatalmat ellenfelei kezébe átereszteni (1897 PallasLex. CD02).

J: átbocsát, átenged.

Vö. CzF. általereszt vagy átereszt; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

átereszt tárgyas ige 5b2
1.
〈személyt, járművet stb.〉 vhol keresztülmenni, áthaladni enged
fegyver által kényszerítene arra, hogy őket az országán álteressze
(1813 Ajtay Sámuel ford.Meissner)
[Timár Mihály] utazókocsija ott várt a túlparton, azt még nem eresztették át a jégen
(1872 Jókai Mór)
valahonnan egy mellékutcából halottasmenet kanyarog elénk, […] A téren összeérünk, megtorpanunk, hogy áteresszük őket
(1940 Veres Péter)
De ha könyvet viszünk magunkkal, igaz könyveket, az ősök törvényeivel, háborítatlanul áteresztenek a töviskoszorús határon
(1985 Borbándi Gyula)
a taszári és a kaposvári amerikai bázis 12 ezer katonát, 700 tehergépjárművet és 200 vonatot eresztett át Bosznia felé
(1996 Magyar Hírlap)
1a.
megengedi, hogy vki átmenjen v. átjöjjön vhova
búcsúzkodni még átereszt a falumba az új gazdám
(1914 Nyugat)
nem tudom, nagyanyu áteresztene magukhoz ha kérem
(1920 Tersánszky Józsi Jenő)
1b.
átjuttat, átküld vmit vmin, vhol
[Az olajos keveréket] hagyják állani 8 nap, aztán vásznon áteresztik; és most tiszta enyvben felolvasztnak annyi porrátört és átszitált pipaagyagot, mennyit az olaj nehézségének egy harmada tesz; így kenőcs válik belőle
(1826 Fáy András¹)
nagyon széles vót neki [a folyó], nem ment át rajta, hanem áteresztette a tehenkét, ű meg ott maradt
(1872 Magyar Nyelvőr)
a lugon áteresztett szénsavval az agyagföldet kiválasztják
(1893 PallasLex.)
A csirkemellet kicsontozom, bőrét lehúzom, és a húst darálón áteresztem
(1990 Frank Júlia)
2.
〈vmely áramló v. sugárzó anyagot vmi〉 saját magán keresztülhaladni enged, ill. vminek a rajta való áthaladását nem akadályozza
Homály, – ereszd át kis mécsem világát
(1833 Kovács Pál²)
a tükör, épen mert a nap sugarait reflectálja [= visszaveri], melegét s világát nem ereszti át
(1864 Eötvös József)
a rajta levő koczkás nyári ruha nagyon átereszti a hideget
(1895 Ágai Adolf)
a vékony falak áteresztették a közte és Walter közt dúló viharok hangjait
(1960 Bernáth Aurél)
a tető áteresztette a vizet
(1962 Lengyel József)
A fényt áteresztő, átlátszó üvegvitrinek
(2000 Lakáskultúra)
3. (ritk)
〈kérdést, javaslatot stb. (hivatalos) eljárás vmely szakaszán v. állomásán〉 át-, ill. továbbenged
maradjunk meg az exkirály név mellett, mert azt tavaly a’ pairkamara [= parlamenti felsőház] bizottsága is átereszté
(1832 Jelenkor)
[A Hitelt és a Világot,] jóllehet törlésekkel, a cenzúra még áteresztette, s ezt megtehette annál is inkább, mert eleinte Bécsben Széchenyit csak veszélytelen projektánsnak [= tervezgetőnek] tartották
(1913 Halász Imre)
[a németországi] ellenzéki Szociáldemokrata Párt megbuktatta a felsőházban az alsóház által már áteresztett adóreform-tervezetet
(1997 Figyelő)
3a. (ritk)
〈vizsgán v. osztályzáskor〉 nem buktat meg vkit
minden szamársága mellett átereszték az iskolákon
(1851 A Falu Könyve)
Mit ér neki [ti. Palkónak], ha keresztül ötöl-hatol a keserves iskolán, ha nagy kérésre, kunyorálásra, meg a képviselőnk közbenjárására áteresztik a vizsgákon, aztán megkapja a pecsétes levelet, amibe mindjárt szalonnát takarhatna, ha volna szalonnája?
(1893 Jókai Mór)
megkövetelhetem […], hogy sógorom az érettségiig minden év végén átereszszen a matematikából
(1908 Budapesti Hírlap febr. 29.)
a vizsgákon áteresztették
(1924 Fülep Lajos)
készültünk az alapvizsgára […] a magyartól nem tartottam, Beöthy és Simonyi át is eresztettek
(1972 Várkonyi Nándor)
4. (rég)
vkinek(, vminek) rendelkezésére bocsát, átad vmit(, vkit)
A király pedig, mint szavatartó ember, […] Végre átereszté nagy Meseországot
(1851 Arany János)
II. Mahmud […] roppant birodalmát kevés kivétellel csonkitlanul ereszté át utódának
(1854 Fényes Elek)
[az országgyűlés] áteresztette az új minisztert a nyugalomnak
(1883 Mikszáth Kálmán)
a […] grófi kastélyt áteresztették a „bruderkám” birtokába
(1891 Tolnai Lajos)
Hunyadi [János] kénytelen volt a kormányhatalmat ellenfelei kezébe átereszteni
(1897 PallasLex.)
Vö. CzF. általereszt vagy átereszt; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások